?>

Geniş Çaplı Oturumların Son Bulması Ardından Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının Yayınladığı Bildirisi

  Geniş Çaplı Oturumların Son Bulması Ardından Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının Yayınladığı Bildirisi

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurası geniş çaplı yüz doksanıncı oturumun sonunda bir bildiri yayınladı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurası geniş çaplı yüz doksanıncı oturumun sonunda bir bildiri yayınladı.

11.3.2022 tarihinde İran İslam Cumhuriyetinin manevi başkenti “Mukaddes Meşhed” şehrinde üyelerin çoğunluğunun katılımıyla sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üç turda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Kurulu yüz doksanıncı oturumunu gerçekleştirdi.

Bildirinin tam metni şöyledir:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksel Şurası Allah’ın lütfu ve İmam Musa b. Er-Rıza’nın (a.s) gölgesinde üyelerin çoğunluğunun katılımıyla yüz doksanıncı oturumunu düzenledi.

Bir günde üç aşamalı düzenlenen bu oturumda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri tarafından Kurultayın değişim eğiliminin raporu sunuldu ve şura üyeleri Genel Sekretere teşekkürlerini sunmanın yanında görüşlerini bildirdiler. Keza İslam ve Şia dünyası ve İslam ve Şia dünyasının çıkmazlarıyla alakalı çeşitli konular gündeme getirilerek analiz edildi.

Oturumun sonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şura Üyeleri herkesin dikkatini aşağıdaki noktalara çekmektedir:

Son yıllarda uluslararası alanda Ehlibeyt (a.s) mektebi ekseniyle Şia söylemi beşeriyetin kurtuluşu söylemi unvanıyla kamuoyunun dikkat konusu olmuştur. “İnsanın saygınlığı”, “Kalıcı adalet”, “Din ve mezhep tabilerinin barışçıl yaşamı” , “Maneviyat”, “Akılcılık” ve “Direniş” Şia söyleminin belirgin noktalarındandır.

Bu söylemin temel ilkelerinden birisinin “Mehdilik hakikati” olduğu son derece açıktır. Ehlibeyt (a.s) kültüründe kurtarıcı beklentisi çekiciliğinin tam karşısında, liberal bir sistem çerçevesine sığmayan insanlık tarihi için hiçbir sonuç vermeyen ve beşerin korkunç ve son derece hüzünlü olarak tanıttığı modernizm yer almıştır! Ama Şia söyleminde tarihin geleceği ve intizar mektebi, insanların tamamının ihtiyaçlarını yerine getirecek baştanbaşa nur ve ümitle doludur.

Bu esas gereğince Şaban Ayının yarısına yaklaşılması ve Mehdi Âl-i Muhammed’in (a.s) doğum yıldönümünün eşiğinde kendimizi ve toplumu yetiştirip yapılandırmakla Kurtarıcı’nın zuhuruna yardım etmeye hazırlanmalıyız, çünkü yalnızca zuhur döneminde tam anlamıyla akılcılık, ilahi maneviyat, adalet, emniyet, medeniyet ve refah tecelli edecektir.

Kurtarıcı söylem esasınca dünyanın çeşitli ülkelerinde Ehlibeyt (a.s) tabilerinden kültürel – özellikle kadın, genç ve erginler için – konulara nispetle girişimde bulunmaları ve gereken hassasiyeti göstermeleri beklenilir, zira kültür – siyaset, iktisat, ilim ve teknoloji gibi – beşeri toplumların susuzluğunu giderecek bir kaynaktır ve bu kaynak kurursa, alanların tamamı da temel sorun ve çıkmazlara duçar olacaktır.

Bölgesel önemli konularla alakalı ilişkilerde Kurultay Yüksek Şurasının konumu aşağıda bildirilir:

- Yemen sorunu dünyanın en önemli çıkmazlarından birisi haline gelmiştir. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı son altı yılın tamamında olduğu gibi, Yemen’in mazlum halkına yönelik kancıkça saldırıyı kınamakta ve bu insanlık dışı saldırıya bir an önce son verilmesi çağrısında bulunmaktadır.

- Irak bağlamında Kurultay, devletin oluşturulup ülkenin yapılandırılması ve geliştirilmesi yönünde Şia gruplarının birlik ve dayanışması ve keza onların Irak etrafındakilerin tamamıyla – Ehlisünnet ve Kürt kardeşler ve keza gayrimüslimler olmak üzere – ortak işbirliği içinde olmasını istemektedir.

- Pakistan ve Afganistan’ın masum Şii vatandaşlarına yönelik - camiler, hüseyniyeler ve Cuma namazları da dahil olmak üzere - terör saldırılarının devam etmesini şiddetle kınanmaktadır ve bu saldırıları hiçbir mantık, akıl, doğa ve insan vicdanıyla bağdaşmamaktadır. Afganistan ve Pakistan hükümetlerini, tüm Müslümanların yanı sıra Şiiler için de ibadet yerlerini korumaya yönelik önlemleri düşünmeye çağırıyoruz.

- Ukrayna’daki krizle bağlantılı olarak, her türlü savaşa, kan dökülmesine, masumlara zarar verilmesine, insanların yerinden edilmesine ve ulusların altyapısının tahrip edilmesine karşıyız. Ayrıca bu savaşın köklerini Amerikan mafya rejiminin kiriz yaratmaları olarak biliyor ve NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin şeytani planlarını kınıyoruz.

Rusya ve Ukrayna hükümetlerini bu krizi diyalog ve barışçıl yollarla çözmeye çağırıyoruz.

Son olarak Kurultay Yüksek Şura oturumları zamanında aramızda olan “Merhum Ayetullah Müctehid Şebusteri” ve “Merhum Ayetullah Teshiri”yi saygıyla anıyoruz. Allah Teâlâ’nın dergahında Ehlibeyt’in (a.s) bu iki hizmetçisi, Kurultay mevtaları, “Şehit Kasım Süleymani”, “Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis” ve keza Suriye’de kutsal haremin savunulmasında yeni iki şehit ve Şehitlerin İmamı (r.a) için ilahi rıza ve yüce dereceler talep ediyoruz.

“Onların dualarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.”

Meşhed-i Mukaddes
11.3.2022
8 Şabanu’l-Muazzam 1443

Hatırlatılması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Kurulu yüz doksanıncı oturumunda şu şahsiyetler yer almışlardır: Muhammed Hasan Ahteri, Durri Necef Âbadi, Seyit Ebu’l-Hasan Nevvab, Rıza Ramazani, Ali Ekber Velayeti, Muhsin Kummi, Hadevi Tahrani, Seyit Ahmet Hatemi, Muhammedi Iraki, Muhammed Mehdi İmani Pur, Hamid Şehriyari ve Ali Abbasi (İran’dan). Murtaza Murtaza el-Amuli (Afrika’dan), Nebil Halbavi (Suriye’den), Hüseyin el-Ma’tuk (Kuveyt’ten), Seyit Ammar el-Hekim (Irak’tan), Muin Dakik (Lübnan’dan), Nadir Cafer (Hindistan’dan) ve keza Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yüksek Şurasının yüz doksanıncı oturumunda Kurultayın yüksek düzeydeki müdürleri.

............................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*