?>

Hüseyni Buşehri: Ayetullah Horasani’nin Pratik Yaşam Yöntemi ve İlmi Şahsiyeti Tanıtılmalı / Genç Öğrenciler Onun Yaşam Yönteminden Örnek Almalı

Hüseyni Buşehri: Ayetullah Horasani’nin Pratik Yaşam Yöntemi ve İlmi Şahsiyeti Tanıtılmalı / Genç Öğrenciler Onun Yaşam Yönteminden Örnek Almalı

Ayetullah Hüseyni Buşehri:Yayıncılık çalışmalarının yanı sıra Ayetullah Horasani’nin metodu, pratik yaşamı, üslubu ve şahsiyeti tanıtılmalı ve gelecekte Necef ve Kum ilim havzalarına örmek olması için öğrenci ve fazilet ehli kimselere sunulmalıdır.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Ayetullah “Seyit Muhammed Mehdevi Musevi Horasani”in eserlerinden oluşan koleksiyonun yazılımının açılış töreni, 16 Ekim 2021 Pazar günü, bugün öğleden önce Kum İlim Havzası Camiayı Müderrisin Başkanının konuşması eşliğinde Kum- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Konferans Salonunda düzenlendi.

Bu merasimde Ayetullah Buşehri şunları dile getirdi: Ömrünü Ehlibeyt (a.s) mektebinin hizmetinde geçirmiş olan fakih, araştırmacı ve yazar bir şahsiyetin saygı ve şükranla anılması takdire şayandır. İran ve Irak’taki yürütme ve bilim kurumlarının tamamına, Ayetullah Horasani konferansları ve kongresini düzenledikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Teşeyyü ve Ehlibeyt (a.s) mektebi sathındaki bu oturumlar silsilesi bir âlimin saygıyla anılması doğrultusundadır. Ayetullah Horasani Muhammed b. Müslim ve Zürare gibi Masum İmamların ve İmam Sadık’ın öğrencilerinin zümresinden olup güneş misali parlamakta ve insanlar nurundan istifade etmektedir.

Peygamber Ekrem’den (s.a.a) nakledilen bir hadis esasınca Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Kim bir âlime hürmet ederse bana ikramda bulunmuş, kim bana ikramda bulunursa Allah Teâlâ’ya hürmet etmiş olur.” Bu toplantıları yapmak Allah’a hürmet etmenin somut bir örneğidir. Keza yine bir rivayette şöyle gelmiştir: “Kıyamet günü seçkin Şia âlimleri Allah Teâlâ’dan hediye ve ödül alırlar ve onlar ağırlanarak yüceltilir.” Âlimlerin saygıyla anılması, onların ilimleri ve insanları yönlendirme esasına göredir. Yani bir âlimin Şia fıkhı ve rivayetlere tasallutu ve derki ne kadar çok olursa o ölçüde de saygıyla yâd edilecektir.

Hüccetü’l-İslam Hasun’un hatıraları esasınca Ayetullah Horasani’nin yanında biri oturduğu zaman sanki kendini seyyar bir kütüphanedeymiş gibi hisseder. Ayetullah Horasani’nin Şia kitaplarına tasallutu son derece fazlaydı; bir kitabın ismi söylendiği zaman kesinlikle o kitabın özellikleri ve yazarının biyografisini bilirdi. Bu tür fertler bizim asrımızda âdete bir kimya gibidir.

Ayetullah Horasani’nin zahidane bir hayatı vardı, alçakgönüllüydü, mütevazıydı ve ilmi anlamda gururu yoktu. Nefsiyle cihat etmesi yanında ilmi ve kültürel cihatta da son derece etkindi. Ehlibeyt (a.s) ilmine tasallutundan dolayı üstadı yanında çok saygındı.

Ayetullah Horasani’nin 29 tashih ettiği eseri, 23 adet telif eseri ve 13 yayınlanmamış risalesi vardır. Ayrıca Irak’ta meydana gelen çeşitli olaylar nedeniyle bazı ilmi eserleri de yok olmuştur. Yayıncılık çalışmalarının yanı sıra Ayetullah Horasani’nin metodu, pratik yaşamı, üslubu ve şahsiyeti tanıtılmalı ve gelecekte Necef ve Kum ilim havzalarına örmek olması için öğrenci ve fazilet ehli kimselere sunulmalıdır.

Ayetullah Horasani 93 yaşında olmasına rağmen hala yazıp araştırıyor ve bunda biz ilim havzası talebeleri için alınacak sayısız derslerin olduğu anlamına gelir.

İskenderlu: Genç Talebeler Ayetullah Horasani’nin Yaşam Yönteminden Örnek Almalıdır

Umenau’r-Resül İlmi Kongresinin sekreteri oturumun devamında şunları dile getirdi: Önce Ayetullah Horasani’nin eserlerini, kitaplarını ve makalelerini tanıtıp bir araya topladıktan sonra bir yazılımın hazırlanması ardınca gittik. Araştırmacıların Ayetullah Horasani’nin eserlerinin yazılımından yararlanmaya ilgi ve alakaları olduğu için kongrenin düzenlenmesinden önce yazılım hazırlanıp bu merasimde gösterime sunulacaktır.

Keza dijital kütüphanede istifade edilmesi için Ayetullah Horasani’nin eserlerinin ansiklopedisini hazırlama aşamasındayız. Kongrenin düzenlenmesinden önce bu ansiklopedinin dağıtıma hazırlanması çabasındayız. Hali hazırda Ayetullah Horasani ile aşinalığı olan ilmi şahsiyetlerle yapılan röportajlardan oluşan bir kitap hazırlayıp araştırmacıların hizmetine sunma gayretindeyiz. Dolayısıyla gençlere örnek olması için Ayetullah Horasani’nin araştırma yöntemi ve yaşamını bir araya getirmeye çalışıyoruz.

Merasimin son konuşmacısı İslami İlimler Bilgisayar Merkezi Başkanı (Nur) Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Dr. Behrami bu merkezin yazılım ve diğer çalışmaları hakkında rapor sundu.
Törenin sonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İlim ve Kültür Muavini Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahmedi Tebar da olmak üzere bir grup sorumluların huzurunda Ayetullah Seyit Muhammed Mehdi Musevi Horasani’nin Eserleri Mecmuası” yazılımı gösterime sunuldu.

Hatırlatılması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve Kum ve Necef ilim havzalarıyla Sinerjik faaliyetler içinde olan kurum ve kuruluşların katılımıyla “Ayetullah Seyit Muhammed Mehdi Horasani” ve “İlim Havzalarının Konumu” içerikleri ekseninde Basiretli İhya Edici Ayetullah Seyit Muhammed Mehdi Musevi Horasani unvanıyla Ebnau’r-Rasül Kongresi düzenlenecektir.

........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*