?>

Kabul’de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Tarafından “Erbain Mesajı” Söyleşisi Düzenlendi + Resim

Hicri 1443 Erbain ve Peygamber Ekrem’in (s.a.a) vefatı yıldönümü münasebetiyle Kabul’de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı tarafından “Erbain Mesajı” söyleşisi düzenlendi.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Hicri 1443 Erbain ve Peygamber Ekrem’in (s.a.a) vefatı yıldönümü münasebetiyle Kabul’de Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı aracılığı ve âlim, akademik şahsiyetler, eleştirmenler ve gençlerin eşliğinde “Erbain Mesajı” söyleşisi düzenlendi.

Bu söyleşi Kur’an karisi Seyit Hekim’in okuduğu Kur’an kıratı ve Sayın Ahmed Ali Haseni’nin icra ettiği Zeynebiyye salavatıyla başladı.

Bu program Afganistan Şia Ulema Konseyi Başkanı ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Üyesi Ayetullah Salihi Müderris yaptığı konuşmasıyla açılışını yaptı.

Ayetullah Salihi Müderris bu söyleşinin düzenlenmesinden dolayı teşekkürlerini sunarak İmam Hüseyin’in (a.s) acısının sonsuza kadar baki kalacağını ve Aşura’nın Allah’ın iradesinden kaynaklandığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: Tarihi rivayetlerde Peygamber Ekrem’in (s.a.a) torunu hakkındaki duasında insanların kalbinde Hüseyin’in (a.s) muhabbetinin kalıcı olduğunu buyurmuştur.

Beşeriyetin hidayeti ve maddi âlemin mahşeri olan milyonlarca insanın Erbainden faydalanması Aşura’nın getirileridir. Hüseyin’in (a.s) matem merasimleri binlerce insanın hidayetine ve toplumdan musibetlerin giderilmesine sebep olmuştur.

Afganistan Şii Uleması Konseyi Başkanı İmam Hüseyin’i (a.s) Aşura hareketi etrafında Müslümanların bir araya gelme ekseni olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: İnsanların sapıklıktan uzaklaştırılması, zulmün karşısında dikilmek ve özgürlük ve hakkaniyetin birbirine bağlanması Kerbela hareketinin getirilerindendir.

Programın devamında Sadat Kazımi Hanım, Dr. Ahmed Ali Niyazi, Havza ve Üniversite Üstadı Dr. Seyit Hasan Hüseyni Belhi ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Âşıkları Başkanı Seyit Hüseyin Alimi Belhi’nin katılımıyla söyleşi paneli oluşturuldu.

Söyleşi panelinin başında havza ve üniversite üstadı Sadat Kazımi Hanım “İlahi dinlerin yayılmasında kadının rolü” konusunu ele alarak mesele hakkında şunları kaydetti: Kadınlar İslam’dan önce dinlerin yayılmasında etkindiler ve İslam’da bu rol daha bir belirginleşti ki bunun en belirgin örneği iman konusunda kadın ve erkek eşitliğidir. Bu sebeple kadın ve erkek dinin tebliğini yapabilir.

Dini boyutların tamamında Hz. Zeynep (s.a) çaba sarf etmiştir. Hz. Zeynep (s.a) dinin tebliğine Aşura’yla birlikte başlamış dini mantık, ilke ve değerlere dayanarak konuşmalar yapmıştır. Kadınlar Erbain ve Hz. Zeynep’in (s.a) rolünü derk etmekle dinin yayılması alanında İslami ilke ve değerlere bağlı kalmanın yanında siyaset, iktisat ve … gibi alanlarda da erkeklerle birlikte adım atmalı ve bu faaliyetlere değer vermelidir.

Programın devamında Üstat Seyit Hasan Hüseyni Belhi, Erbain’in eğitsel mesajı konusuna değinerek şu açıklamalara yer verdi: Eğitsellik insani bir etkenin bir diğer insani etken üzerinde etki bırakması olup bu etki bırakma ahlaki, bireysel, içtimai ve … gibi çeşitli alanlarda gerçekleşir. Erbain ziyareti ve Hüseyni merasimler insanların bireysel, sosyal ve siyasi yaşamlarını değiştirir.

Konferans ve ziyaretnamelerde Erbain’in manevi etkileri tekrarlanarak Ehlibeyt (a.s) âşıklarının derinliklerinde yer edinir. İmam Hüseyin’in (a.s) kurtarıcı gemisinin etkisi daha çoktur, daha yaygındır ve daha çabuktur öyle ki Erbain’in manevi atmosferinin ziyaretçilerin ruhu üzerindeki etkisi inkar edilemez.

Erbain dünya insanları için Ehlibeyt (a.s) maarifinin yayılma alt yapısını hazırlamıştır ve Erbain hareketi dünyaya Hüseyni maarifinin tanıtıcısıdır. İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı güvenliğin ıslah edilmesi içindi ve Erbain ziyareti de toplumda bu ıslahı ortaya çıkarır.

Söyleşi panelinin bir diğer üyesi havza ve üniversite üstadı Dr. Ahmed Ali Niyazi de İmam Hüseyin’in (a.s) mesajında dini izzeti konu ederek şu açıklamalara yer verdi: İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı kapsayıcı ve kâmildir ve çeşitli alanlarda kemal ilkesinin tamamını içerir. Kerbela kıyamının yeniden ele alınması zorunludur.

İzzeti talep etmek fıtridir ve bu fıtri çağrıya ulaşma yöntemi farklıdır. İnsana izzet ve saygınlık bahşetmek İslam’ın temel hedefleri arasındadır, çünkü bu özellik erdem ve kemal sebebidir. İzzet duygusu kaybolursa, bu toplum her türlü baskıya boyun eğecektir. İnsanlar için kölelik hüviyetinin tanımı tarihi kesitlerde ve İsrail oğullarının Firavun tarafından aşağılanmasında böyleydi. İmam Hüseyin’in (a.s) “Heyhat minne’z-zille” sloganı, onun âşıkları için ölümsüz bir slogandır.

Diğer bir konuşmacı Dünya Ehlibeyt (a.s) Aşıkları Kurultayı Başkanı Seyit Hüseyin Alimi Belhi İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının kalıcı mesajı hakkında açıklama yaparak şunları dile getirdi: Dünyada on binlerce kayıpla sonuçlanan pek çok hadise unutulmuştur, ama zamansal ve sayısal açıdan sınırlı olan Aşura hadisesi taşıdığı apaçık mesajı sebebiyle kalıcı olmuştur ve bu kıyamda maddi ve dünyevi unsurların etkisi olmamıştır.

İmam Hüseyin’in (a.s) konuşmalarında konu edilen apaçık mesajlar; dini kabul, dini değerlerin savunulması, kötülüklerden uzaklaşılıp iyiliğin emredilmesi, özgürlük ve bağımsızlıktır. Keza bu uğurda canın feda edilmesi ve fedakârlık da Aşura’nın önemli mesajları arasındadır.

İmam Hüseyin (a.s) mesajın ulaştırılması için ölçülü ve planlı temel tedbirler almıştı. Kerbela esirleri olmasaydı Aşura mesajları bu güne kadar dünyaya taşınmazdı. Aşura’nın cesur sözcüsü Hz. Zeynep (s.a) hiçbir tehdit karşısında susmadı. Hakkın batıla üstünlüğü de Erbai’nin mesajlarındandır ve insanın değersel yolu seçmesi onu hakka ulaştırır.

Talim ve terbiyenin ayrılması mümkün değildir ve bu ikisi birbiriyle iç içedir. Terbiyenin bilinç, kabul ve sorumluluk gibi üç aşamadan oluşması gerekir ve bazı alimler talimi terbiyenin ferinden saymıştır.

..........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*