?>

Muhtasaru’s-Salati’l-Betra kitabı Endonezya’da Yayınlandı

Muhtasaru’s-Salati’l-Betra kitabı Endonezya’da Yayınlandı

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Haşim Medeni’nin eseri Muhtasaru’s-Salati’l-Betra kitabı Endonezya’da Endonezya dilinde yayınlandı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Haşim Medeni’nin eseri Muhtasaru’s-Salati’l-Betra kitabı Endonezya’da Endonezya dilinde yayınlandı.

- Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Haşim Medeni’nin eseri Muhtasaru’s-Salati’l-Betra kitabı Endonezya diline kazandırılarak Endonezya’da yayınlandı.

Adı geçen eser Müslümanlar arasında yerleşik şekliyle Peygamber Ekrem’e (s.a.a) gönderilen salavatın ayrıntıları hakkındadır. Kitabın yazarına göre Peygamber Ekrem’e (s.a.a) gönderilen salavatın keyfiyetini açıklayan hadislerin toplamı ve keza çoğu Ehlisünnet âliminin tanıklığı esasınca Ehlibeyt’e (a.s) salavat göndermek müstehap türünden değil, salavatın gerekli cüzdendir.

Müellifin görüşü esasınca Benî Ümeyye’nin uyguladığı zorluklar ve halk üzerindeki korku baskısı salavatın bu gerekli cüzünün çıkarılmasına sebep olmuştur. Salavatın keyfiyeti konusunda on altı hadisin incelenmesi, Nebevi hadislere dayanılmasıyla Şia ve Ehlisünnet açısından “Âl” kelimesinin tanıtılması, salavatın teşrii tarihi ve İslami beş fıkıh mezhebinin salavata bakışı, eksik salavata kail olan kimselerin getirdiği delillerin eleştirisi ve nihai olarak salavatın sonuna “vesellem”in eklenmesinin meşru oluşuna kısa bir bakış gibi konular bu eserin çeşitli bölümleri arasında yer almıştır.

Hatırlatılması gerekir ki adı geçen bu eser Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Tercüme İdari Biriminin tavsiyesiyle Sayın Nasır Demyati tarafından Endonezya diline kazandırılmış, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınları ve Cakarta İslam Merkezi Yayınlarının ortak işbirliğiyle 409 sayfa olarak basılmış ve Endonezya’da yayınlanmıştır.

...........................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*