“İmam Humeyni (r.a) Filistin Meselesinin İhyacısı Oturumu”nda Ayetullah Ahteri’den Önemli Açıklamalar (1)

“İmam Humeyni (r.a) Filistin Meselesinin İhyacısı Oturumu”nda Ayetullah Ahteri’den Önemli Açıklamalar (1)

Ahteri: Siyonistlerin askeri, ekonomik ve toplumsal şartları en kötü durumdadır ve İsrail’den kaçış dalgası güçlenmektedir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA-  Filistin halkının İslam İnkılabını destekleme komitesi başkanı “İmam Humeyni (r.a) Filistin Meselesinin İhyacısı Oturumu”nda bir konuşma yaptı. Bu oturumu, İran üniversitelerinde okuyan Urdu dilli öğrenciler merkezi ile “Pakistan Müslümanlar Birliği Meclisi” düzenledi.

Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, bu oturumda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayını tanıttı ve onun faaliyetlerine işaretle şunları söyledi: Bu kurum sivil bir kuruluş olarak dünyanın 140 ülkesiyle irtibat halindedir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: Kurultayın asli sorumluluk ve faaliyeti Ehlibeyt (a.s) dostları ile irtibat kurmaktır ve bu irtibatların güçlendirilmesi doğrultusunda diğer din ve mezheplerin takipçileri ile de irtibat kurmayı önemli sayıyoruz.

İslam’ın emirlerine göre, tüm dünya ile barışçıl bir yaşam düzeni kurmalıyız ve her şeyin birbiriyle irtibatlı olduğu bugünün dünyasında bizler gayri Müslimlere saygı gösteriyoruz ve onlara dostluk ve sevgi çerçevesinde davranıyoruz.

Ayetullah Ahteri, düşmanlar ve savaş halinde olanlara karşı menfi tutum takındıklarına vurgu yaparak şunları söyledi: Bu arada Siyonist rejimi Müslümanların asli düşmanı olarak biliyoruz. Yine Myanmar’ın acı dolu faciaları karşısında tüm varlığımızla Müslümanlar aleyhine olan zalimler ile mücadele ediyoruz.

Al-i Suud ve Arabistan rejimi ve tekfiri grupları ki İslam ve Müslüman adı ile Müslümanlara zulüm ediyorlar, İslam’ın ve Müslümanların düşmanı sayıyoruz. Bizler ile düşmanlık etmeyenler ile savaşmıyoruz; hatta Allah’ı bile kabul etmeseler onları düşman yerine koymuyoruz.

Ayetullah Ahteri Urdu dilli öğrencilere hitaben şunları söyledi: Bizler Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayında başkalarına karşı irtibat ve teamül esasınca davranışlarımızı belirliyoruz. Bu yüzden bizler İran’da öğrenim gören siz değerli kardeşler ve bacılar ile işbirliği ve teamül yapmaya hazırız. Bu sağlam irtibat sizler ülkelerinize döndükten sonra da devam etmelidir.

Ayetullah Ahteri, Filistin ve Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’e işaret ederek şunları söyledi: İmam Humeyni (r.a) Şiilerin yüksek mercii v Caferi mezhebinin seçkin alimlerinden biri unvanıyla Filistin meselesi ile cani İsrail rejiminin kuruluşunun ilk anlarından beri aşina idi. 1979 yılında gerçekleşen İran İslam İnkılabından sonra Filistin meselesinin öneminin İmam Humeyni (r.a) için anlaşıldığı tasavvur edilmemelidir. Aksine İmam Humeyni (r.a), Sömürgeci İngiltere’nin Filistin’i terk ederken oraya zalim Yahudileri yerleştirmesine karşıydı ve bir bildiri yayımlayarak bu girişimi kınadı.

Ayetullah Ahteri, İslam İnkılabının kurucusunun Siyonist rejim kurulurken yaptığı uyarıya işaret ederek sözlerine şöyle devam etti: İmam Humeyni (r.a) 1965 yılında, 1967 savaşı başlamadan önce, Necef şehrinde bir bildiri yayımladı ve bu bildiride İslam ülkelerini çakma İsrail rejiminin kuruluşunda işbirliği yaparak İngiltere’nin komplolarına gelmemeleri konusunda uyardı ve bu komplonun Müslümanlar arasında ihtilaf yaratmak için yapıldığını söyledi.

Filistin halkının İslam İnkılabını destekleme komitesi başkanı Daeş, el-Kaide, Bokoharam ve diğer tekfiri terör örgütlerinin bölgede Siyonist rejim tarafından eğitildiğini söyleyerek sözlerine şunları ekledi: Bugün çocuk katili İsrail, Suriye ve Irak savaşlarına katılımıyla birlikte mazlum yemen halkının katledilmesinde de rol üstlenmiştir.

Ayetullah Ahteri, Batılı sömürgeci devletlerin hedefinin Siyonist rejimi bölgeye musallat etmek olduğunu ve bu projeyi “Büyük İsrail” unvanı altında uygulamaya koyduklarını söyledi.

Ayetullah Ahteri konuşmasına şu sözlerle devam etti: Büyük İsrail Nil ve Fırat arasında bölgeleri kapsamaktadır (İsrail, Medine, Yemen, Irak ve İran’ın bazı bölgelerinin kendi toprakları içerisinde saymaktadır). Elbette bu proje 1967 yılında takriben yenilgiye uğradı ve 1973 yılında Suriye topraklarının bir bölümünü geri almayı başardı.

Büyük İsrail’i kurma projesi tamamen yenilgiye uğrarsa bu kez “Uzma İsrail” projesi müstekbir güçler tarafından uygulamaya geçirilecektir.

Geçen 50 yıl zarfında Amerika başkanları sürekli İsrail’in bölgede ekonomik ve askeri üstünlük ve kuşatmasını sağlamıştır.

Filistin halkının İslam İnkılabını destekleme komitesi başkanı, Filistin ülkesinin dünya haritasından silinmesi projesinin ve yine 50 milyon Filistinli mültecinin anavatanlarına dönüşlerinin engellenmesinin Batılı sömürgecilerin ve Siyonist rejimin iki asli hedefi olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: Bu iki hedefi gerçekleştirmek için Yahudi yerleşkeleri genişletiliyor ve Filistinliler topraklarının İsraillilere bırakmak için zorlanıyor. Yine geri kalan Filistinliler Ürdün, Batı Irak veya Mısır’da yerleştirilmeye çalışılıyor.

Ayetullah Ahteri, bu iki projenin uygulanması hususunda uyarıda bulunarak bunları etkisiz hale getirmek için dünya Müslümanlarının uyanık olmalarının ve ihtimamlarının gereğine vurgu yaptı.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri konuşmasının diğer bir bölümünde Arap ülkelerinin çakma İsrail rejiminin kuruluş anlaşmasında Filistin milletine ihanet ettiklerine işaretle şunları söyledi: İsrail devletinin kurulması için Arap ülkelerinin imzası gerekiyordu. Takriben 60 yıl önce Abdülaziz Al-i Suud, Balfoor bildirisini onayladı ve ardından Ürdün padişahı Tallal İsrail’in kurulmasını onayladı.

Bu imzadan ve Birleşmiş Milletlerin 243 nolu kararının alınmasından sonra İsrail müzakereleri Arap-İsrail barış görüşmeleri unvanı altında resmileştirildi ve bu müzakerelerde bir taraf İsrail ve diğer taraf Filistinliler olarak belirlendi. Bu girişimle şu mesaj telkin edilmeye çalışıldı ki Filistin hakkında Filistinliler karar alabilir. Bu yüzden Yaser Arafat’ı bu projeyi imzalanmaya teşvik ettiler.

Bu uğursuz projede İslam ve Müslümanların bir yeri yoktu. Diğer taraftan bazı İslam ülkeleri ona karşı itinasızlık sergilediler. İran şahı da bu projeyi destekledi. Ama İmam Humeyni (r.a) bildiri yayımladı ve Filistin konusunda insanları aydınlattı.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır