Afrika âlimleri: Bizlere Şiiler Müslüman değil dediler/Ahteri: Nehcu’l-Belaga’yı okuyun ki Şia’yı tanıyasınız

Afrika âlimleri: Bizlere Şiiler Müslüman değil dediler/Ahteri: Nehcu’l-Belaga’yı okuyun ki Şia’yı tanıyasınız

Batı Afrika’nın Şii ve Sünni âlimlerinden bir grup, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri ile görüştüler.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - “Mahabad Mezhepleri Yakınlaştırma ve İslam Birliği Konferansı”na katılmak üzere İran’a gelen Batı Afrika’nın Şii ve Sünni âlimlerinden bir grup, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ile görüştüler.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri, misafirlere hoş geldin diyerek kısaca Şiiliği tanıtmaya çalıştı ve şunları söyledi: Biz Ehlibeyt (a.s) takipçileri, ismet ve taharet Ehlibeyt’ini mukaddes biliyoruz ve onlara derinden inanıyoruz. Zira Kur’an ve hadislerde Ehlibeyt’ten ve onlara uymaktan söz edilmiştir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, birçok İslam fırkasının İmam Bakır ve İmam Cafer yoluyla veya İmam Seccad’ın irfani yoluyla Emirulmüminin Ali’ye (a.s) ulaştığına işaret ederek şunları söyledi: İmam Ebu Hanife, İmam Cafer Sadık’ın (a.s) talebesiydi ve ilmi, hadisleri ve Peygamber’in (s.a.a) rivayetlerini İmam Sadık’tan (a.s) aldı. İmam Malik ve İmam Şafii de aynı durumdadır.

Ahteri, konuşmasının devamında Vahhabilerin Şiilerin aleyhine yaptıkları yalan propagandalara değindi ve bazıları tarafında Şia aleyhine uydurulan “Cebrail’in vahyi Peygamber’e ulaştırmadaki ihaneti” hakkındaki yalan sözler için şunları söyledi: Nehcü’l-Belaga kitabında Müminlerin Emiri Ali’den (a.s) Peygamberi yücelten ve takdis eden birçok söz vardır ki bu vesileyle Şia’nın mahiyeti ve “Cebrail’in vahyi Peygamber’e ulaştırmadaki ihaneti” yalanı hakkında gerçek bilgilere ulaşılabilir.

Ahteri, taklit mercilerinin Ehli Sünnet’in mukaddesatına saygısızlık etme konusundaki görüşleri hakkında ise şunları söyledi: İnkılap Rehberi Ayetullah Hamanei ve diğer taklit mercileri, sahabeye küfür ve lanet edilmesini yasaklamışlardır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri şu açıklamalarda bulundu: İnşallah Mahabad şehrindeki vahdet konferansına katılacağız ve o şehrin Ehli Sünnet âlimleriyle görüşeceksiniz. Orada düşmanın yalanlarını anlayacaksınız ve İran’daki Ehli Sünnet’in dini faaliyetlerini ve özgürlüklerini göreceksiniz.

İran İslam inkılabının zaferinin başlangıcından buyana İmam Humeyni ve ondan sonra Ayetullah Hamanei, dünya Müslümanlarının vahdetinin sağlanmasının ve radikalizmle ve tekfiri hareketlerle mücadelenin gereğine her zaman tekit etmişlerdir. Bu bağlamda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, siz değerli âlimlerle her alanda işbirliği yapmaya hazırdır.

Ahteri, bizler vahdeti isteyen İslam’a iman ettik diyerek şunları söyledi: Biz Şiilerin Kur’an’ı ile sizlerin Kur’an’ı birdir. Bugün biz, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının çap ettiği Kur’an’ı sizlere vereceğiz; onlarda hiçbir ihtilafın olmadığını göreceksiniz. Bizler, tüm İslam mezhepleri ve fırkalarının düşmanlara karşı birlik olmaları taraftarıyız.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, bölgedeki gelişmelere ve Al-i Suud’un Yemen’e saldırılarına işaret ederek şunları söyledi: Sizler, Suudi Arabistan’ın Yemen’e havadan, karadan ve denizden nasıl çok yönlü bir savaş başlattığına şahitsiniz. Şuanda Recep ayındayız; Allah’ın kelamına göre bu ayda savaş ve kan dökmek haramdır. Öyleyse kendisini Hadimu’l-Harameyn diye niteleyen Al-i Suud iki yıldır sürekli Yemen halkına saldırıyor ve haram ve gayri haram ayını tanımıyor. Acaba Yemen halkı Müslüman değil midir? Arap değiller midir? Öyleyse niçin Arabistan’ın saldırılarına maruz kalıyorlar? Acaba Kur’an’a ve Allah’ın kelamına imanları yok mu? Hâlbuki Müslümanın kanını dökmek Müslümana haramdır.

İmam Hamanei, defalarca Afrika halkının mazlum olduğunu ve batılı ülkelerin bu kıtanın ve onun ülkelerinin servet ve mallarını yağmaladıklarını söyledi. Bizler İslam Cumhuriyetinde kültürel alanda sizlerle işbirliğine yardımlaşmaya hazırız. Aynı şekilde İran üniversiteleri öğrenci kabul etmeye hazırdır; sizler kabiliyetli öğrencileri tanıtabilirsiniz; bizler de kanuni yollardan onların İran’da öğrenimleri için gereken yardımı yaparız.

Ahteri, misafirlerin kitap talepleri hakkında ise şunları söyledi: İnşallah kültürel işler bürosu yoluyla kurultayın yayınlanmış kitaplarını sizlere takdim edeceğiz.

Bu görüşmede bazı Afrikalı âlimler de görüşlerini belirttiler. Bu konuşmalarda dikkat çeken en önemli başlıklar şunlardı:

Bu ziyaretten dolayı çok mutluyuz ve İran İslam Cumhuriyetinin kazanımları ile aşina olmayı ve ülkelerimize eli dolu dönmeyi umuyoruz.

Bizler Afrika’da kültürel ve fikri fakirlikten dolayı İran İslam Cumhuriyetinin yardımlarına ihtiyaç duyuyoruz; böylece halkı aydınlatabilir ve İslam düşmanlarının ve tekfiri hareketlerin zehirli propagandaları karşısında durabiliriz.

Afrika ülkelerinde kültürel ve eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. Vahhabilerin birçok medreseleri var, hâlbuki biz ılımlı Müslümanların böyle donanımlı medreseleri yok.

Bizler anladık ki Vahhabiyeti takip etmenin neticesi, Daeş’tir ki muhtelif ülkelerde halkın başını kesiyorlar. Halkımız ve evlatlarımızın Ehlibeyt ahlakı ile yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ile tanışmadan önce Şiilerin, Cebrail’in vahyi Peygamber’e ulaştırmadaki ihanet ettiğine inandıklarını duyuyorduk. Bizlere Şiilerin, Ehli Sünnet’in büyüklerine ve Peygamber’in (s.a.a) eşlerine saygısızlık ettiklerini söylüyorlardı. Arabistan’da gelen tekfiri Vahhabiler bu fikirleri bizlere telkin ediyorlardı.

Bizim her zamanki sorumuz, Şii kimdir, sorusu idi. Bu soru karşısında Vahhabi tebliğcilerinden Hıristiyanlar ve Yahudiler Şiilerden daha iyidir sözünü işitiyorduk.

Ama bugün bu kurultay ve faaliyetlerini görünce bunun yalan olduğunu anladık. Bizlerin İran’a gelmesi birçok hakikati gözlerimiz önüne serdi.

ABNA24.COM

İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

conference-abu-talib
Şeyh Zakzaki