Allah Resulü Açısından Eş Seçiminde Ölçü Nedir?

Allah Resulü Açısından Eş Seçiminde Ölçü Nedir?

Aşağıda okuyacağınız makalede; Peygamber Efendimiz (s.a.a) açısından eş seçiminde gerekli olan ölçüler ele alınmıştır, siz değerli ABNA okuyucuları için paylaşıyoruz:

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Din büyüklerinin izdivaç hakkında açıklamış olduğu ölçüler, en sağlam ve mutmain ölçülerdir.

Aşağıda okuyacağınız makalede; Peygamber Efendimiz (s.a.a) açısından eş seçiminde gerekli olan ölçüler ele alınmıştır, siz değerli ABNA okuyucuları için paylaşıyoruz:

İman

İslam dininde eş seçiminde ilk aranan şart, iman ve takvadır.

Din, ailenin temelini muhafaza etmektedir. Takvalı bir eş, takvasız bir eşten daha çok insanın güven ve huzurunu temin etmektedir.

Hal böyleyken, takvalı ve dindar olmak, Masum İmamlar (a.s) açısından evliliğin ilk şartıdır.

Dine bağlı olmayan bir kimsenin, ortak hayata ve eş haklarına riayet edip etmeyeceği noktasında hiçbir garantimiz yoktur.

Peygamber efendimizden (s.a.a) şöyle bir hadis-i şerif nakledilmiştir: Kız istemeye gelen birisinin, eğer dini ve ahlakı razı olunacak seviyedeyse, ona kız verin zira eğer böyle yapmazsanız fitne ve fesat yeryüzünü doldurur. (Nehcü’l-Fesahe – Hadis 247)

Başka bir hadis-i şerifte, Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle nakledilmiştir: Bir kadınla 4 şey için evlilik yaparlar: Mal ve servet, güzellik, dindarlık ve soyundan dolayı ve sen, dindar kadınlarla evlen. (Kenzu’l-Ummal – hadis 44602)

İyi Ahlak

İslam dininin, evlilik hakkında ki bir diğer tavsiyesiyse iyi ahlaktır.

Birisi, bu konu hakkında İmam Rıza (a.s) ile meşveret ederek, şöyle dedi: Yakınlarımdan birisi kızıma elçiliğe geldi ancak çok kötü bir ahlaka sahip.

İmam Rıza (a.s) cevaben şöyle buyurdu: eğer kötü ahlaka sahipse, kızını ona verme (Vesailu’ş-Şia – c 14, s 54)

Ahlak ve dindarlık eş seçiminde ki en önemli ölçülerdir ve evlilik öncesi dikkat edilmesi gereken en önemli şartların başında gelmektedir. Bu özellikler evlenilecek kimsede olmazsa o kimseyle evlilik yapma konusunda tereddüt edilmelidir.

İyi ahlaktan maksat yani; sadakat, kelamın iffetli olması, pak bakış, emanete sahip çıkmak, alçak gönüllü olmak, affedici olmak ve tüm bunların yanında çekememezlik, kin, vefasızlık ve asabilik de kötü ahlaklar arasında yer almaktadır.

Soylu Aile

Evlilik, iki kişi arasında bağ kurmak değil aksine aileler arasında bağ kurmaktır. Diğer taraftan bakacak olursak, aile insan için ilk eğitimini almış olduğu bir okuldur zira insan hayata atılmadan önce aile içerisinde ahlaki yapısını oluşturmaktadır.

Öyleyse, sağlam ve asil bir aileyle evlilik yapılması son derece önemlidir. Ailenin sağlam olması o ailenin camiada sağlam ve iyi bir şekilde tanınmış olması demektir. Ailenin zengin olması veya adı ve soyadının tanınmış olması demek değildir.

İslam dini, evlenilecek olan şahsın ailesi hakkında özelliklede iman derecesi ve ahlaki yapısı noktasında, araştırma yapılmasını gerekli görmektedir.

Çünkü ailenin soylu olması, bu yeni müşterek hayatın kurulmasında etkili olacaktır. Allah resulü (s.a.a) bu konu hakkında şöyle buyurmaktadır: Nutfeleriniz için en iyileri seçiniz.

Eş ve Emsallik

Eş, emsallik ve dengi dengine olmak, her daim Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) tekit ettiği konular arasında gelmiştir. Dengi dengine olmaktan maksat yani; kişinin asıl özelliklerini oluşturan yaş, iman, düşünce yapısı, ekonomik durumu, zahiri görünümü, ailesi, kültürü ve tahsili gibi konuları içermektedir.

İslam dininde, inanç konusunda denklik olması gerektiğine haddinden fazla tekit edilmiştir zira inanç, insanın varlığını belirlemektedir ve eğer inanç konusunda tezat oluşursa, müşterek hayatta birçok çekişme ve sürtüşmeye şahit olacağız demektir.

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdular: Mümin erkek, mümin kadının ve Müslüman erkek de, Müslüman kadının dengidir. ( Vesailuş-Şia, c 14, s 44)

Bu esas üzere, Peygamber Efendimiz (s.a.a) kızı Hz. Fatıma’yı (s.a) İmam Ali (a.s) ile evlendirdi. Bazı rivayetlerde denklikten maksat iki şey olarak yani; imanda denklik ve servette denklik olarak yorumlanmıştır.

Sağlık

Ruh ve cisim sağlığı, her daim İslam dininin evlilikte aradığı şartlardan birisidir. İmam Sadık (a.s) Allah Resulü’nden (s.a.a) şöyle bir rivayet nakletmişlerdir: Ahmak ile evlilikten kaçınınız zira onunla beraber oturmak keder ve bela kaynağıdır. (Caferiyat, s 92)

Allah Resulü’nden (s.a.a) evlilik hakkında hadis-i şerifler:

Evlilik merasimini aşikâr olarak düzenleyin ancak kız istemeyi gizli olarak. (Kenzu’l-Ummal, hadis 4432)

En iyi evlilikler, kolay yapılan evliliklerdir. (Nehcü’l-Fesahe, hadis 248)

Rızkın artması konusunda Allah Resulü’nden (s.a.a) başka rivayetlerde nakledilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmaktadır. Evlenin, zira evlenmek rızkınızı bollaştırır. ( Biharu’l-Envar, c 103, s 217)

Bekâr gençler evlensinler, eğer evlenirlerse Allah Teâlâ onların ahlakını güzelleştirir, rızıklarını bollaştırır ve mertliklerini artırır. (Biharu’l-Envar, c 103, s 222)

Allah katında en değerli kurum, evlilik kurumudur. (Biharu’l-Envar, c 103, s 222)

Eğer insan gençliğinde evlenirse, şeytan şöyle feryat eder; Ona yazıklar olsun zira dinini benim zararımdan muhafaza etti. (Kenzu’l-Ummal, hadis 44441)

Evli bir kimsenin kıldığı 2 rekât namaz, bekâr bir kimsenin kıldığı 70 rekâta bedeldir. (Biharu’l-Envar, c 103, s 219)

ABNA24.COM

 


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır