Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın 28. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Basın Toplantısı (2) / Foto

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın 28. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Basın Toplantısı (2) / Foto

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Dünya Ehlibeyt Kurultayı’nın 28. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle yapılan basın toplantısında bu kurultayın güçlü ve tüm boyutlu katılımını açıkladı ve İslam’a küresel yönelişin İslam İnkılabının sonuçlarından olduğuna vurgu yaptı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Dünya Ehlibeyt Kurultayı’nın 28. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle yapılan basın toplantısında Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri’nin konuşmasıyla yapıldı.

Kurultay 140 ülkede faaldir/ Şiileri organize etmek ve mazlumlara destek vermek bizim hedefimizdir

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri, kurultayın tarihçesi hakkında şunları söyledi: Bizler geçen yıllarda da bazı münasebetlerde kurultayın bazı faaliyetlerini açıkladık. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, bir sivil toplum ve uluslararası kurum olarak dünyanın muhtelif ülkelerinden 700’den fazla üyenin katılımıyla 17 yıl önce kuruldu ve Ehlibeyt (a.s) takipçilerine ve Müslümanlara hizmet için faaliyetlerini başlattı.

Bugün dünyadaki 140 ülke ile ilişkilerimiz var ve kurultayın cemiyetinden 360 kişi bizimle irtibat halindedir. Aynı şekilde Şii olamayan ve hatta gayri Müslim şahsiyetler de dünyanın değişik yerlerinden bizimle irtibat halindedirler ve müşterek hedeflerde onlarla işbirliği yapıyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Kurultayın hedeflerinin açıklamasında şunları söyledi: Bizim faaliyetlerimiz kültürel, sosyal, hizmet ve umumi alanlardadır ve hedefimiz, muhtelif ülkelerdeki Şiilerin ve Ehlibeyt takipçilerinin organize olması ve birbirleriyle işbirliği yapmalarıdır. İslam ve Ehlibeyt (a.s) maarifinin dünyada yayılması için herkesle işbirliği yapıyoruz ve çok sayıda faaliyet yürütüyoruz.

Hedeflerimizden bir diğeri Müslümanlar arasında vahdetin sağlamlaştırılması ve genişletilmesidir; İslam mezhepleri arasında yakınlaştırma faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve dünyadaki İslam camiasının birliği ile muhtelif ülkelerdeki Müslümanların vahdetinin sağlanması mümkündür. Bu, İslam İnkılabı, İmam ve İslam İnkılabı Rehberinin takip ettiği en büyük hedeflerdendir. Çünkü Kur’ani bir esastır ve tüm Müslümanları görüş birliği içinde olduğu bir konudur. Bu yüzden Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı da bunu asli hedeflerinden biri yapmıştır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerine şöyle devam etti: Kurultayın takip ettiği hedeflerinden bir diğeri, Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin ve aynı şekilde mustazaf halkların ve mahrumların kültürel gelişim ve genişlemesinin sağlanmasıdır. Diğer bir hedefimiz, İslam ve Ehlibeyt (a.s) mektebinin Muhammedî saf ve pak İslam’a göre açıklanmasıdır.

Diğer bir hedefimiz, mazlumları, mahrumları, özellikle Müslümanları ve Ehlibeyt Takipçilerini desteklemek ve onları savunmaktır. Kurultay, siyasi cereyanlarda, toplumsal ve tabii krizlerde gücü yettiği kadarıyla girişimde bulunmaya çalışır ve mahrumları savunur.

Amerika, İsrail ve İngiltere Müslümanların katliam edilmesini destekliyorlar

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Al-i Suud’un Batının ve Siyonist rejimin desteğiyle işlediği cinayetleri açıklarken şunları söyledi: Bu yıl Bahreyn cereyanında işgal ve onun icat ettiği krizin 5. Yıldönümündeyiz. Bahreyn halkına baskılar yapılmaktadır ve Al-i Halife tarafından halk aleyhine, üniversite, ilim havzası ve Şeyh İsa Kasım’ın şahsına zulümler yapılmaktadır. Al-i Suud’un şeytani güçler Amerika, İsrail ve İngiltere desteğiyle yaptığı resmi müdahale sürmektedir. Sürekli halkı idam etmeğe âlimleri baskı altına almaya yönelik teşvikler sürmektedir. İngiltere’nin anlamaz ve utanmaz başbakanının Bahreyn’e gitmesi ve Fars Körfezi Birliği toplantısına katılması buna açık bir delildir ki nu ziyaretten sonra Al-i Halife cüret bularak üç Bahreynli genci idam etti. Aynı şekilde Yemen halkı aleyhine oluşturulan kriz devam etmektedir.

Al-i Suud’un Nijerya’da Amerika ve İsrail’in desteğiyle işlediği cinayetler devam ediyor. Myanmar, Irak ve Suriye’deki olaylar devam etmektedir ve Kurultay, bu konular hakkında pozisyon almayı ve mazlum halkları savunmayı kendi vazifesi biliyor. Ayrıca bildiriler yayınlayarak, toplu grevlerle ve uluslararası kuruluşlardan istekte bulunarak onları mahrumları savunma noktasında seferber etmeyi kendi vazifesi biliyor.

Kurultay tabii belalarda girişimde bulunuyor/ Kurultayın kültürel ürünleri 2000 civarına ulaşmıştır

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ahteri, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının faaliyetleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: Kurultay, sel ve deprem gibi tabii afetlerde hayırsever insanların desteğiyle girişimlerde bulunmaktadır ve gücünün yettiği kadarıyla bu tabii ve siyasi krizlerde hizmet ediyor. Bu, Emirülmüminin’in şu yüce vasiyet ve sloganına amel etmektir ki buyurdular: “Zalime düşman ve mazluma destek olun.” Aynı şekilde Peygamber (s.a.a) buyurmuştur ki: Kim bir Müslüman’ın feryadını duyar ve onun yardımına koşmazsa Müslüman değildir. Bu yüzden Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının bir diğeri mazlumları savunmaktır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ahteri, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının kültürel ürünleri hakkında ise şunları söyledi: Kurultayın kültürel ürünleri bugün 2000 civarına ulaşmıştır ve 58 dile tercüme edilmiştir. Birçok ürünü muhtelif yerlerde sunuyoruz, yaptığımız çap ve yayınlarla araştırmacıları destekliyoruz.

Mescit ve benzeri yapılar konusunda da destek oluyoruz; böylece hayırseverleri teşvik ederek medrese, mescit ve hastaneler yapılmasına vesile oluyor ve halk için bazı hizmetleri gerçekleştiriyoruz.

Muhtelif ülkelerin kabiliyetli öğrencilerini kendi üniversitelerimizde burs vererek okutuyoruz; Ehlibeyt (a.s) üniversitesinde de öğrenci kabul ediyoruz. Elbette şimdilik Ehlibeyt (a.s) üniversitesinde öğretim alanı ve yurt bakımından sıkıntı yaşıyoruz; üniversite alanını genişletmeyi umuyoruz; böylece kaliteli Müslüman kadrolar yetiştirerek Ehlibeyt (a.s) takipçilerinin gelişimini artırmayı istiyoruz.

Ayrıca 7 dilde yayın yapan Wikishia, 70 bin soruya cevap vermiş olan şüphelere cevap alanındaki Miftah sitesi ve 23 dilde haber yayını yapan Abna haber ajansı ile Bilgi Bankası sitesi de sanal alanda verdiğimiz hizmetlerdendir ve herkes bu sitelere müracaat edebilir.

Tebliğcileri destekleyerek fikrî bakımdan onlara yardımcı oluyoruz ki faaliyetlerine daha iyi devam edebilsinler. Elbette şuna dikkat edilmelidir ki diğer ülkelerde şekillenen muhtelif kurumların hepsi iç dinamiklerle ve kendi ülkelerinin yasaları çerçevesinde kurulan cemiyetlerdir ve hepsi kendi yasalarına göre faaliyet gösteren STK’lardır. Bizler de kültürel ve fikri bakımdan onlara destek oluyoruz. Ayrıç kadın kuruluşlarına destek oluyoruz ki kendi ülkelerinde üstlendikleri aktivitelerini yapabilsinler.

Uluslararası Ehlibeyt Sınır Tanımayan Doktorlar kurumunu kurduk. Muhtelif doktorları bu kuruma üye etmeyi umuyoruz. Bu bölüm de inşallah muhtelif ülkelerde, özellikle Afrika’da, hastaların sağlık ve tedavi alanında gelişimini sağlamak amacıyla hizmetlerini yürütür. Elbette hem Irak ve Suriye’de ve hem de diğer ülkelerde programlarımızı hazırlıyoruz ki inşallah diğer ülkelerde de sağlık hizmetleri vermeye başlarız.

Aynı şekilde Erbain’de diğer grupların da hizmet verdiğini nazara alarak girişimlerde bulunmaya çalıştık ve uluslararası Aşura kurumunu tesis ettik. Bu kurum, Aşura programlarında organizasyon ve fikir birliği için çalışmalar yapacak ve Hüseyniyeler ile işbirliği yapacaktır. Hedefleme, işbirliği ve sinerji bakımından ve aynı şekilde doğru mesaj verme bakımından iyi bir organizasyon yapmayı umuyoruz.

İşlerimizden bir diğeri, ehlibeyt sevenleri ile irtibat kurmaktır. Onlar ile müşterek konferanslar düzenlemek, onların âlim ve dini rehberlerini davet etmek bu alandaki faaliyetlerimizdendir ki Hindistan, Mali ve Fildişi Sahili gibi muhtelif ülkelerden görüşmek ve ziyaret için geliyorlar; bu ilişkileri Ehl-i Sünnet âlimleri ve Ehlibeyt dostları ile kurmaya çalışıyoruz.

Ülke içindeki ve yabancı kurumlar ile ortaklaşa konferanslar düzenliyoruz. Diğer ülkelerde düzenlenene kitap fuarlarına giderek kitaplarımızı sergilemek de yaptığımız faaliyetlerdendir.

Ülkemize sefer düzenlemek için kamplar düzenlemek ve onlara yol göstermek diğer programlarımızdandır. Bildiğiniz gibi ülkemize ilk gelenlerin İran’a bakışları oldukça olumsuzdur; bunun nedeni ise uluslararası Siyonist medyaya bağlı düşman medyasının İran hakkındaki olumsuz yayınlarıdır.

Ama İran’a gelen kimseler değişime uğruyor ve bakış açıları 180 derece değişiyor ve İran’a karşı ilgi ve sevgi duymaya başlıyorlar. Biz Amerika, İngiltere, Avrupa, Afrika ve Asya’dan gelen kimselerin oluşturduğu bu kamplarda onlar için faydalı kurslar bırakıyoruz.

Dünyanın İslam’a yönelişi İnkılabın bereketlerindendir/ İran İslam Cumhuriyetinin gelişmesi düşmanı sinirlendirmiştir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ahteri, dünyanın İslam’a yönelişinin sebebinin açıklanması noktasında şunları söyledi: Milletimizin bugünkü direnişi ve İslam Cumhuriyetine ilgisi olan ve taraftarlık eden Müslüman mecmuaların desteği İslam mektebinin dünyada yayılmasına neden olmuştur. Bugün İslam’a olan yöneliş İnkılabın bereketlerindendir ve bu hakikat bizim görevimizi artırıyor.

Rehber, Avrupalı ve Amerikalı gençlerin hidayeti için iki mektup yazdılar ve bu mektuplar onlara ulaştırıldı. Kurultay bu mektupları 56 dile tercüme etti ve muhataplarına ulaştırdı. Bu dalga günden güne genişleyerek ilerlemektedir.

İran İslam Cumhuriyetinin gelişimi ve büyümesi

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ahteri konuşmasına şöyle devam etti: Batılılar diyor ki İran teröristler destek veriyor; hâlbuki kendileri Daeş, Taliban ve diğer benzer terör örgütlerini Amerika’nın kurduğunu itiraf ettiler; ama şimdi İran’a iftira atmaktadırlar. Bizler görüyoruz ki Batı, Bahreyn’in cani Al-i Suud tarafından işgaline, bombardımanına ve Bahreyn halkına tecavüz etmesine karışmıyor; ama halk arasında direniş oluşturan ve Filistin halkını destekleyen İran İslam Cumhuriyetinin girişimlerini müdahale biliyorlar.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ahteri, İran İslam Cumhuriyetinin düşmanlarının tehditlerine karşı tepki göstererek şunları söyledi: Batılılar şunu iyi bilsinler ki İran İslam Cumhuriyeti onların tehditleri karşısında asla korkmayacaktır. Nizam, halk ve Rehber tehditler karşısında korkmayacak kadar fazlasıyla cesurdurlar. İmam Humeyni’nin buyurduğu ve Rehber’in feryat ettiği gibi Amerika hiçbir halt edemez.

Bunlar hiçbir halt edemediler; menfaatleri bir halt edebileceklerinden çok daha hasar alabilecek durumdadır. İran İslam Cumhuriyeti, onların tehditleri karşısında dimdik ve sağlam bir şekilde durmuştur ve eğer hata edip çizgiyi aşarlarsa öyle bir darbe alırlar ki tarih onu asla unutmaz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ahteri, konuşmasının sonunda 10 Şubat’ta yapılacak yürüyüşte düzenlenecek “Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Kültür Fuarı” hakkında ise şunları söyledi: 10 Şubat günleri için bir fuar hazırladık; bu fuar, Azadi bulvarında Hac ve Ziyaret Kurumu yanında düzenlenmiştir. Bu fuarda kurultayın ürünleri sergilenecektir ve ilgi duyanlar ziyaret edebilirler. Ürünlerimizi iyi bir şekilde sergilemeyi umuyoruz. Elbette ürünlerimizi ülke içinde daha az sergilememizin nedeni onların genellikle yabancı dillerde olmasıdır. Elbette İran’da da bunları sergilemeye çalışıyoruz.

 ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib