?>

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinden Irak İslam Birliği Kurultayında Önemli Açıklamalar

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, İslam inkılabının İslam birliğini sağlamlaştırmadaki rolüne işaret ederek inkılabın nurunun tüm dünyaya yansıdığını söyledi.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Pazar günü on ülkeden Şii ve Sünni alim ve şahsiyetlerin katılımıyla yapılan Irak İslam Birliği Kurultayı tesis toplantısında şunları söyledi: İslam birliğinin gerçekleşmesi ümmet için gerçekleşebilecek meşru bir hakikat olup medeni ve insani bir projedir ve beşeriyetin dünya ve ahiret saadetini getirebilir. Hiç kimsenin bu meşru hakkı zapt etmeye veya onun karşısında durmaya hakkı yoktur.

Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, vahdeti Müslümanların görevi saydı ve onun karşısında kusur etmenin caiz olmadığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: Yakınlaşmanın diğer ülkelere de ulaştığını görmekten mutluyum. Vahdetin aslı ve oluşumu şeriatın ilkelerinden alınmıştır ve bu mübarek tohumun temiz bir ağaca dönüştüğünü görüyoruz.

Seçkin düşünür ve alimlerle birlikte bu oturuma katıldığım için çok mutluyum ve katılımcıların görüş ve düşüncelerinin ve yine muhabbet ve sevgi temeli üzerine kurulacak olan İslam birliği ümmetini oluşturmadaki zahmetlerinin sonuç vermesini Yüce Allah’tan diliyorum. Ayrıca İslam ümmeti düşmanlarının komplo ve planlarının sonucu olan şimdiki uygunsuz vaziyet ile mücadelede çözüm yolları bulmalarını temenni ediyorum.

Ayetullah Ahteri, Müslüman milletlerin İslam birliği düşüncesini olumlu karşıladıklarına işaret ederek şunları söyledi: Vahdet İslam’ın, Kur’an’ın ve nebevi sünnetin ilkeleriyle tamamen uyum içindedir ve İslam düşmanlarının İslam ümmeti aleyhine yaptıkları saldırıların genişliği ve İslami hüviyet ve varlığın aleyhine olan komplolarının artması Müslümanların vahdete yönelmelerinin delillerindendir. Ayrıca komplocular, Müslümanlar, mezhepler ve muhtelif bölgeler arasında hiçbir fark bırakmamaktadırlar; küfür ve terör grupları ile radikaller Müslümanlara darbe vurmak için şiddetle çalışmaktadırlar.

Vahdete bağlılık, ihtilafların unutulması ve tek parça uygulanabilir konumların belirlenmesi İslam dünyasının şimdiki ihtiyacıdır. Büyük alimlerin, düşünürlerin ve reformistlerin İslam birliği projesine katılımları bu projeye güç katmıştır. Müslümanlar, özellikle alimler, düşünürler ve reformistler İslam’ı dünyadaki gerçek yerine döndürmek istiyorlarsa İslam birliğini sağlamlaştırmaya çalışmalıdırlar.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, İmam Humeyni rehberliğinde gerçekleşen İran İslam İnkılabının İslam birliğini sağlamlaştırma hareketinde asli üs olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: İslam inkılabı dünya genelinde büyük bir etki bıraktı ve onun etkileri bugüne kadar devam etmektedir. Büyük bir rehber ve seçkin bir fakih olan İmam Humeyni (r.a) İslam inkılabına rehberlik etti ve dünyayı ve tarihi değiştiren bir inkılap tesis etti.

İmam Humeyni’nin (r.a) belirleyici konumları, kalıcı hamasetleri ve sadık iman esaslı görüşleri vardı ve onun nuru tüm dünyayı aydınlattı ve İslam ümmeti için bir aydınlatan lambaya döndü. Çünkü birlikçi ve sadık bir söylem İslam ümmetinde yarattı.

Ayetullah Ahteri, İmam Humeyni’nin (r.a) söyleminin Müslümanların çoğunluğunda ümmetin tek kurtuluşunun asıl Muhammedi İslam’a dönüşte olduğu inancını oluşturduğuna vurgu yaptı ve sözlerine şöyle devam etti: Şu acı gerçeği kabul etmemiz gerekiyor ki dünya istikbarı, küresel Siyonizm ve onların bölgedeki ortakları vahdet aleyhine komplo düzenlemiş, taife fitnesinin genişlemesine çalışmış, tekfiri teröristleri desteklemiş ve İslam ülkelerinde taife ve din eksenli savaşların çıkması için silahlı terör hareketleri tesis etmiştir.

İmam Hamanei’nin rehberliği İslami uyanışın doruk noktaya ulaştığı döneme denk gelmiştir ve muasır İslam ve Arap dünyası ile irtibatlıdır. İmam Hamanei’nin İslami söylemini incelediğimizde genel bir söyleminin olduğunu görüyoruz. İmam Humeyni’nin (r.a) söyleminin de vahdetçi İslami uyanışı sergilediğini ve İslam dünyasında uygulanmak istenen birçok şeytani komployu yenilgiye uğrattığını görüyoruz.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, İslam birliğinin muhtelif boyut ve merhaleleri ve vahdetin önündeki engellerin nasıl kaldırılacağı hususundaki sorulara değinerek şunları söyledi: İslam birliği, İslam inkılabının hedeflerinden biridir ve inkılabın zaferinden 40 yıl sonra İslam mezhepleri arasında yakınlaşmanın hedef ve ilkelerinin bir parçasına dönüşmüştür. Yakınlaştırma projesi, İran’ın ilim havzaları, alimleri ve yöneticileri arasında hiçbir zaman varlığını kaybetmemiştir ve onların hepsi oturumlar düzenleyerek, araştırmalar yaparak, derin ve geniş bahisler yaparak bu hedefin gerçekleşme ve karşısındaki sorunlar mukabilinde durma yollarını incelemektedirler.

Ayetullah Ahteri, bazı Müslümanlar tarafından İslam birliği hususunda ortaya atılan şüpheler bağlamında duyduğu üzüntüsünü belirterek şunları söyledi: İslam birliği, barışçıl bir ortak yaşamın sağlamlaştırılması, Kur’an ayetleri ve nebevi sünnet temelinde ilahi ipe sarılarak düşmanların komploları ve mezhebi fitneler karşısında direnmek için dini, akli ve toplumsal bir gerekliliktir. Vahdet projesinin tarihi Irak’ta da uzun yıllar öncesine dayanmaktadır. Bundan 150 yıl önce Irak’ta İngiltere işgaline karşı başlatılan inkılabın kurucusu Ayetullah Uzma Mirza Muhammed Taki Şirazi ve onun öğrencileri, özellikle Seyyid Cemaluddin Esedabadi ve Ayetullah Kaşifu’l-Gıta İslam birliğinin önderlerindendir.

İslam dünyasından, özellikle İran, Irak, Mısır, Lübnan, Suriye ve diğer bazı Arap ve İslam ülkelerinden alimlerin, düşünürlerin ve reformistlerin katılımı yakınlaştırma düşüncesini takviye etmektedir. Bazı alim ve düşünürler bu alanda önemli pratik adımlar atmışlardır; özeli bir dikkat ve teveccühle onu doğrudan desteklemişlerdir. Bunlar arasından İslam mezheplerini yakınlaştırma düşüncesinin öncülerinden biri olan Ayetullah Uzma Burucerdi’yi zikredebiliriz.

Ayetullah Uzma Burucerdi, Allame Kummi’yi el-Ezher alimleriyle oturum düzenlemek için Mısır’a gönderdi ve Mısır’da uygun ortamı görerek 1949 yılında Daru’t-Takrib’i Kahire’de tesis etti. Birçok alim ve düşünür kısa bir zaman zarfında bu merkeze bağlandı ve ondan sonra mezhepleri yakınlaştırmak için “Risalet-i İslam” dergisi yayımlandı. el-Ezher şeyhi Şeyh Muhammed Şeltut da bu dergide yazılar yayımladı ve Şiiler ile Sünniler arasında birliğin sağlanmasında esas teşkil eden meşhur fetvasını verdi.

Yine Hekim ailesi Iraklı asil ailelerdendir; İmam Seyyid Muhsin Hekim, Ayetullah Muhammed Taki Hekim ve Ayetullah Muhammed Bakır Hekim’i bu ailenin meşhur alimlerinden bazılarıdır. İmam Seyyid Muhsin Hekim İslam birliği hususunda önemli çalışmalar yapmıştır. O, dünyada istismar karşısında parlak bir role sahiptir ve Kahire’de Daru’t-Takrib’in tesisinde ve Irak halkının birliğinde önemli bir rol üstlenmiştir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri, Ayetullah Muhammed Bakır Hekim’in Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayının tesisindeki rolüne ve yine İslami A’la Meclisi’nin liderliği ve Necef’te Cuma namazından sonraki şehadetine işaret ederek şunları söyledi: Bugün de Ayetullah Uzma Sistani’nin, Irak milletinin evlatları arasında taife fitnesi çıkarmak isteyen düşmanların komplolarının başarısızlığa uğratılmasında önemli rolü vardır ve onun, “Ehlisünnet bizim kardeşlerimiz değildir; aksine bizim nefsimiz ve canımızdırlar” sözü bu bağlamda beyan edilmiştir.

Ayetullah Uzma Sistani’nin tekfiri terör örgütlerine karşı verdiği cihat fetvasının netice ve bereketleri açıktır. Onun tarihi ve hikmetli rehberliği Irak devletinin ve milletinin bu ülke aleyhine olan komplolar ve sorunlar karşısında güçlenmesine neden olmuştur.

Ayetullah Ahteri sözlerini şu cümlelerle bitirdi: Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayının bir üyesi ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Genel Sekreteri olarak şunu iftiharla söylüyorum ki İran’da ve Irak’ta ve yine direniş eksenindeki İslam ülkelerinde Siyonist düşmana ve tekfiri terör gruplarına karşı büyük zaferler kazanılmıştır ve bunu Şii-Sünni arasındaki vahdete, merceiyetin nidasına lebbeyk demeye ve komplolar karşısındaki toplu direnişe borçluyuz.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*