Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Muharrem ayının girişi münasebetiyle bir bildiri yayımladı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Muharrem ayının girişi münasebetiyle bir bildiri yayımladı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayımlayarak tüm hatiplerden, vaiz ve meddahlardan İslam ümmetinin kederini belirleyen önemli hadiseleri Hüseyni matem toplantılarında dile getirmelerini istedi.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı- Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Muharrem ayının girişi ve İmam Hüseyin’in şahadet yıldönümü münasebeti ile bir bildiri yayımladı.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayımlayarak tüm hatiplerden, vaiz ve meddahlardan Hüseyni matem meclislerinin şanını korumaya, İmam Hüseyin’in (a.s) fazilet ve menkıbelerini anlatmaya ve onun kıyamının felsefesini açıklamaya davet etti.


Arapça yayımlanan bu bildirinin tam metninin tercümesini aşağıda okuyucularımızla paylaşıyoruz.


Rahman ve rahim Allah’ın adıyla…
İmam Hüseyin (a.s) halkın arasında durdu ve Allah’ı hamd ve sena ettikten sonra hutbe okumaya başlayarak şöyle buyurdu: Bu tağut bizimle ve Şiilerimizle ne yaptı? Siz biliyorsunuz, gördünüz ve müşahede ettiniz. Ben sizlere bazı şeyler hususunda sormak istiyorum; eğer doğru söylüyor isen onaylayın ve eğer yalan söylüyor isen yalanlayın. Benim sözlerimi dinleyin ve daha sonra evlerinize ve kabilelerinizin arasına dönün. Güvendiğiniz kişileri bildiğiniz şeylere davet edin. Ben bu hakkın çiğnenmesinden korkuyorum. Gerçi kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bilin ki alçak oğlu alçak (İbn Ziyad) beni biri kılıç ve diğeri zillet olan iki yolun arasında bırakmıştır; heyhat! bizler zilletin altına girmeyiz.


Muharrem ayı, Eba Abdillah Hüseyin’in (a.s), Ehlibeyt’inin ve ashabının (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) şahadet yıldönümü gelip çatmıştır. Bu münasebet dolayısıyla tarihin en feci olayı ve zulüm, tuğan ve fesat ile mücadele için harekete geçen salih insanların hareketinin en büyüğü; yani Hüseyni hareket yine hatırlanmıştır.


Bu münasebetle Hüseyni inkılabın eserlerinin korunması, toplumu yapan geleceği belirleyecek hadiseleri savunma, zulüm ve fesat ile savaşma, mazlumlara, müstazaflara ve sığınmacılara yardım etme görevi uhdelerinde olan sorumlu şahsiyetlere, toplumun önderliğini üstlenmiş kişilere ve hatiplere bazı noktaları açıklıyoruz.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı milyonlarca Müslüman’ın fikri ve kültürel merciiyetlik rolünü üstlenmiş uluslararası bir kurum olarak üyelerine, ilişkili kişilere ve tebliğcilere aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:


1.Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki savunmasız Filistin halkına karşı giriştiği canice işleri, Mukaddes Kudüs’ün  ve Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilmesi ve Amerika’nın bölgeye hakim olabilmek için uyguladığı projeleri açıklayın. Bu ülke, ülkelere nüfuz edebilmek ve meşru olmayan menfaatlerini temin etmek, milletleri zayıflatmak, diktatör rejimlere yardım etmek ve terör gruplarını desteklemek için çaba sarf ediyor.


2.İslam ümmetinin kaderini çizecek Yemen, Bahreyn ve Suriye olayları gibi hadiseleri savunun ve Suudi rejiminin ve diktatör hükümetlerin orduları yoluyla şehirleri ve muhtelif ülkelerin altyapılarını bombalayarak işledikleri cinayetleri açıklayan. Terör örgütlerini nasıl desteklediklerini ve bu rejimlerin kavmi ve mezhebi fitneleri nasıl körüklediklerini ve bölgede başlattıkları yıkıcı savaşları ifşa edin.


3.Yemen, Myanmar ve Suriye’deki mazlumlara ve sığınmacılara yiğitçe girişimlerle bildiriler yayımlayarak, devletler ve tağut hakimler aleyhine gösteriler düzenleyerek yardım edin ve insani, tıbbi ve mali yardımlarınızı bu ülkelerin sığınmacıları için gönderin.


4.Müslüman ve gayri Müslim düşünür ve alimlerin katılımıyla konferanslar ve oturumlar düzenleyin ve Al-i Suud rejimi ile Al-i Halife rejiminin el-Avamiye halkı ve Bahreyn halkı hakkında işledikleri cinayetleri ve yine Budist rejimin Myanmar’da işledikleri cinayetleri ifşa edin.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bu vahşi cinayetleri kınamakla birlikte, âlimleri, İslami ve insan hakları savunucusu kurumları bu cinayetleri kınamaya ve bu suçlular karşısında durmaya davet ediyor. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda maddelerinin ve mali yardımların bu günahsız ve mazlum insanlara en kısa zamanda gönderilmesini istemektedir.


Yine Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İslam dünyasındaki tüm düşünür ve alimleri Müslümanlar arasında vahdeti güçlendirmek için özellikle İslam ümmetinin içinde bulunduğu bu durumda, çaba sarf etmeye davet ediyor. Ayrıca İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı ve Kerbela inkılabını örnek almalarını teşvik, zulmü karşılarına alma, zamanın tağutları ile savaşma ve asrın cahiliyeti ile mücadele hususunda insanları irşat etmek için Muharrem ayının fırsatlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye etmektedir.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, hüseyni minber hatiplerinden, vaizlerden, meddahlardan Hüseyni matem meclislerinin şanını korumalarını, İmam Hüseyin’in fazilet ve menkıbelerini ve yine onun kıyamının felsefesini asli ve güvenilir kaynaklara müracaat ederek bidat ve hurafelerden uzak bir şekilde anlatmalarını istemektedir. İslam toplumunun manevi ve fikri açıdan ilerlemesi için Aşura fırsatı iyi değerlendirilmelidir.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, son olarak muharrem ayının girişi dolayısıyla Ehlibeyt (a.s) mektebinin takipçisi tüm müminlere ve Hüseyni düşüncenin tüm aşıklarına başsağlığı dileklerini sunuyor ve onlardan eskisine göre daha çok şahadet okulunun ve İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının değerlerini bugünleri ve gelecekleri için örnek almalarını istiyor.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı
19 Eylül 2017

ABNA24.COM

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Muharrem ayının girişi ve İmam Hüseyin’in şahadet yıldönümü münasebeti ile bir bildiri yayımladı.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir bildiri yayımlayarak tüm hatiplerden, vaiz ve meddahlardan Hüseyni matem meclislerinin şanını korumaya, İmam Hüseyin’in (a.s) fazilet ve menkıbelerini anlatmaya ve onun kıyamının felsefesini açıklamaya davet etti.
Arapça yayımlanan bu bildirinin tam metninin tercümesini aşağıda okuyucularımızla paylaşıyoruz.
Rahman ve rahim Allah’ın adıyla…
İmam Hüseyin (a.s) halkın arasında durdu ve Allah’ı hamd ve sena ettikten sonra hutbe okumaya başlayarak şöyle buyurdu: Bu tağut bizimle ve Şiilerimizle ne yaptı? Siz biliyorsunuz, gördünüz ve müşahede ettiniz. Ben sizlere bazı şeyler hususunda sormak istiyorum; eğer doğru söylüyor isen onaylayın ve eğer yalan söylüyor isen yalanlayın. Benim sözlerimi dinleyin ve daha sonra evlerinize ve kabilelerinizin arasına dönün. Güvendiğiniz kişileri bildiğiniz şeylere davet edin. Ben bu hakkın çiğnenmesinden korkuyorum. Gerçi kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bilin ki alçak oğlu alçak (İbn Ziyad) beni biri kılıç ve diğeri zillet olan iki yolun arasında bırakmıştır; heyhat! bizler zilletin altına girmeyiz.
Muharrem ayı, Eba Abdillah Hüseyin’in (a.s), Ehlibeyt’inin ve ashabının (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) şahadet yıldönümü gelip çatmıştır. Bu münasebet dolayısıyla tarihin en feci olayı ve zulüm, tuğan ve fesat ile mücadele için harekete geçen salih insanların hareketinin en büyüğü; yani Hüseyni hareket yine hatırlanmıştır.
Bu münasebetle Hüseyni inkılabın eserlerinin korunması, toplumu yapan geleceği belirleyecek hadiseleri savunma, zulüm ve fesat ile savaşma, mazlumlara, müstazaflara ve sığınmacılara yardım etme görevi uhdelerinde olan sorumlu şahsiyetlere, toplumun önderliğini üstlenmiş kişilere ve hatiplere bazı noktaları açıklıyoruz.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı milyonlarca Müslüman’ın fikri ve kültürel merciiyetlik rolünü üstlenmiş uluslararası bir kurum olarak üyelerine, ilişkili kişilere ve tebliğcilere aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:
1.Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki savunmasız Filistin halkına karşı giriştiği canice işleri, Mukaddes Kudüs’ün  ve Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilmesi ve Amerika’nın bölgeye hakim olabilmek için uyguladığı projeleri açıklayın. Bu ülke, ülkelere nüfuz edebilmek ve meşru olmayan menfaatlerini temin etmek, milletleri zayıflatmak, diktatör rejimlere yardım etmek ve terör gruplarını desteklemek için çaba sarf ediyor.
2.İslam ümmetinin kaderini çizecek Yemen, Bahreyn ve Suriye olayları gibi hadiseleri savunun ve Suudi rejiminin ve diktatör hükümetlerin orduları yoluyla şehirleri ve muhtelif ülkelerin altyapılarını bombalayarak işledikleri cinayetleri açıklayan. Terör örgütlerini nasıl desteklediklerini ve bu rejimlerin kavmi ve mezhebi fitneleri nasıl körüklediklerini ve bölgede başlattıkları yıkıcı savaşları ifşa edin.
3.Yemen, Myanmar ve Suriye’deki mazlumlara ve sığınmacılara yiğitçe girişimlerle bildiriler yayımlayarak, devletler ve tağut hakimler aleyhine gösteriler düzenleyerek yardım edin ve insani, tıbbi ve mali yardımlarınızı bu ülkelerin sığınmacıları için gönderin.
4.Müslüman ve gayri Müslim düşünür ve alimlerin katılımıyla konferanslar ve oturumlar düzenleyin ve Al-i Suud rejimi ile Al-i Halife rejiminin el-Avamiye halkı ve Bahreyn halkı hakkında işledikleri cinayetleri ve yine Budist rejimin Myanmar’da işledikleri cinayetleri ifşa edin.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bu vahşi cinayetleri kınamakla birlikte, âlimleri, İslami ve insan hakları savunucusu kurumları bu cinayetleri kınamaya ve bu suçlular karşısında durmaya davet ediyor. Ayrıca tıbbi malzemelerin, gıda maddelerinin ve mali yardımların bu günahsız ve mazlum insanlara en kısa zamanda gönderilmesini istemektedir.
Yine Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İslam dünyasındaki tüm düşünür ve alimleri Müslümanlar arasında vahdeti güçlendirmek için özellikle İslam ümmetinin içinde bulunduğu bu durumda, çaba sarf etmeye davet ediyor. Ayrıca İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı ve Kerbela inkılabını örnek almalarını teşvik, zulmü karşılarına alma, zamanın tağutları ile savaşma ve asrın cahiliyeti ile mücadele hususunda insanları irşat etmek için Muharrem ayının fırsatlarını iyi değerlendirmelerini tavsiye etmektedir.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, hüseyni minber hatiplerinden, vaizlerden, meddahlardan Hüseyni matem meclislerinin şanını korumalarını, İmam Hüseyin’in fazilet ve menkıbelerini ve yine onun kıyamının felsefesini asli ve güvenilir kaynaklara müracaat ederek bidat ve hurafelerden uzak bir şekilde anlatmalarını istemektedir. İslam toplumunun manevi ve fikri açıdan ilerlemesi için Aşura fırsatı iyi değerlendirilmelidir.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, son olarak muharrem ayının girişi dolayısıyla Ehlibeyt (a.s) mektebinin takipçisi tüm müminlere ve Hüseyni düşüncenin tüm aşıklarına başsağlığı dileklerini sunuyor ve onlardan eskisine göre daha çok şahadet okulunun ve İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının değerlerini bugünleri ve gelecekleri için örnek almalarını istiyor.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı
19 Eylül 2017


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır