?>

Ebu Hamza Sumali Duası

Ebu Hamza Sumali Duası

Ebu Hamza Sumali’nin İmam Zeynel Abidin’den (a.s) naklettiği bir duadır. Bu dua, çok yüce kavram ve mefhumları içermekte, etkili ve beliğ tabirleri kapsamaktadır. Kabir ve kıyamet zorlukları, günah yükünün karanlık, yalnızlık ve ağırlığı, Hz. Resulullah ve Masum Ehlibeytine itaat ve bağlılığın gerekliliğini konu alan sözleri ihtiva etmektedir. Bu dua daha çok Ramazan ayının seher vakitlerinde okunmakta ve Ramazan ayında seher vakti okunan en uzun dua olma özelliğini taşımaktadır.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Ebu Hamza Sumali duası (Arapçaدعاء أبي حمزة الثمالي), Ebu Hamza Sumali’nin İmam Zeynel Abidin’den (a.s) naklettiği bir duadır. Bu dua, çok yüce kavram ve mefhumları içermekte, etkili ve beliğ tabirleri kapsamaktadır. Kabir ve kıyamet zorlukları, günah yükünün karanlık, yalnızlık ve ağırlığı, Hz. Resulullah ve Masum Ehlibeytine itaat ve bağlılığın gerekliliğini konu alan sözleri ihtiva etmektedir. Bu dua daha çok Ramazan ayının seher vakitlerinde okunmakta ve Ramazan ayında seher vakti okunan en uzun dua olma özelliğini taşımaktadır.

İsmi

Ebu Hamza Sumali, İmam Seccad, İmam Bakır ve İmam Sadık’ın (a.s) ashabındandır ve duayı İmam Seccad’dan nakletmiştir. Duayı naklettiği için dua onun adıyla anılmıştır.

Senedi

İmam Humeyni (r.a):
“Ebu Hamza Sumali duası, ubudiyetin en yüce mazharıdır ve bu içerikte bir dua, ubudiyet lisanında beşer arasında bulunmamaktadır.”

Seyyid ibn Tavus, “İkbalu’l-A’mal[1]kitabında, kendi senedi ile Ebu Muhammed Harun bin Musa Tel’akberi’den, Hasan bin Mahbub Zirad’ın senediyle Ebu Hamza Sumali’den şöyle rivayet etmektedir: “İmam Zeynel Abidin (a.s) Ramazan ayı gecelerinde geceyi daha çok namaz kılmakla geçirir ve seher vakitlerinde bu duayı okurdu…”

Bu duayı, Şeyh Tusi “Misbahu’l-Mutahaccid”[2], Kef’emi, “Beledu’l-Emin”[3] ve “el-Misbah”[4], Meclisi, “Zadu’l-Mead”[5] ve “Biharu’l-Envar[6] ve Şeyh Abbas Kummi, “Mefatihu’l-Cinan[7] kitaplarında nakletmiştir.

İçeriği

Dua, «إِلَهِي لا تُؤَدِّبْنِي بِعُقُوبَتِكَ»; “Allah'ım! Cezalandırarak beni edeplendirme” cümlesiyle başlamakta ve «وَ رَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»; “Yaşamımda bana verdiğin şeylere beni razı ve hoşnut eyle; ey merhametlilerin en merhametlisi!” cümlesi ile sona ermekte ve yüce mana, beliğ lafız ve nefis ifadeleri içermektedir. Dua, tövbe, tevazu ve takva yolunu betimlemekte, Allah’ın büyük nimetlerini sayarak, kabir ve kıyamet zorlukları, günah yükünün karanlık, yalnızlık ve ağırlığını hatırlatmış ve Hz. Resulullah ve Masum Ehlibeytine itaat ve bağlılığın gerekliliğine vurgu yapmıştır. Yine duada; rızık bolluğu, hac, şeytan ve yöneticilerin şerrinden mahfuz kalma, kötü sıfatlar, tembellik, hayal kırıklığı, hüsran, üzüntü ve kederden korunma istenmiştir. Duada, teoloji (Allah’ı tanıtan bilim dalı), Eskatoloji (dünyanın sonunu anlatan bilim dalı) yanı sıra, nübüvvet ve imamet makamlarına tekit edilmiş ve her mümin bireyin dünya ve ahiret saadeti için dileğini ortaya koyduğu en kapsamlı isteklerde bulunulmuştur.[8]

Ebu Hamza Sumali Duasını indirip dinlemek için tıklayınız: ↓

Ebu Hamza Sumali Duası (Samavati)

Ne Zaman Okunur?

Ebu Hamza Sumali Duası, Şiaların yaşadığı bir çok ülke ve şehirde ferdi ve toplu olarak daha çok Ramazan ayı geceleri ve seher vakitleri olmak üzere her zaman diliminde okunmaktadır.

Şerhleri

Ebu Hamza Sumali Duası için çok sayıda şerhler yazılmıştır. Onlardan bazıları şunlardan ibarettir:

 1. Şeyh Muhammed İbrahim bin el-Mevla Abdulvahhab Sebzevari’nin telif ettiği “Ebu Hamza Duasının Şerhi”.
 2. Mevla Muhammed Taki bin Hüseyin Ali Harevi İsfahani Hairi’nin yazdığı “Ebu Hamza Duasının Şerhi”.
 3. Seyyid Bahru’l-Ulum’un üstadı, Seyyid Hüseyin bin Ebi’l-Kasım Cafer bin Hüseyin Musevi Hansari’nin yazdığı “Ebu Hamza Duasının Şerhi”.
 4. Seyyid Mir Mu’ziddin bin Mir Mesih İstehbanati’nin telif ettiği “Ebu Hamza Duasının Şerhi”.[9]
 5. 1352 yılında yayınlanan Şeyh Ağa Şamili Şirazi’nin telif ettiği “Tuhfetu’l-Eizze”.
 6. 1379 yılında yayınlanan Seyyid Ebu’l-Fazıl Hüseyni’nin telif ettiği “el-Cevherutu’l-Aizzetu fi Şerhi Dua İbn Hamza”.
 7. 1346 yılında yayınlanan Ahmaed Zemerdiyan Şirazi’nin yazdığı “Aşk ve Restkari”.[10]
 8. 1387 yılında yayınlanan Muhammed Ali Hazeli, Ebu Hamza Sumali Duasını şerh ve tefsir etmiştir.

Kaynakça

 1. Yukarı git İbn Tavus, İkbalu’l-A’mal, s. 334, 345.
 2. Yukarı git Tusi, Misbahu’l-Mutahaccid, s. 405, 146.
 3. Yukarı git Kef’emi, el-Beledu’l-Emin, s. 288, 299.
 4. Yukarı git Kef’emi, el-Misbah, s. 781, 797.
 5. Yukarı git Meclisi, Zadu’l-Mead, s. 92, 103.
 6. Yukarı git Meclisi, Biharu’l-Envar, c. 95, s. 82.
 7. Yukarı git Kummi, Mefatihu’l-Cinan, s. 334, 358.
 8. Yukarı git Dairetu’l-Maarif Teşeyyü, c. 7, s. 521.
 9. Yukarı git Ağa Bozorg Tahrani, ez-Zeria, c. 13, s. 247.
 10. Yukarı git Dairetu’l-Maarif Teşeyyü, c. 7, s. 521.

Bibliyografi

 • Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, daru ihya turas Arabi, Beyrut, k. 1403.
 • Meclisi, Muhammed Bakır, Zadu’l-Mead, Beyrut, Alâeddin A’lemi, m. 2003.
 • Kef’emi, İbrahim bin Ali Amuli, el-Beledu’l-Emin ve’d-Deru’l-Hasin, Beyrut, müessese el-A’lemi lil-Matbuat, k. 1418.
 • Kef’emi, İbrahim bin Ali Amuli, el-Misbah fi’l-Ediye ve’s-Salavat ve’z-Ziyarat, Kum, Daru Razi, k. 1405.
 • Sadr Seyyid Cevadi, Ahmed, Dairetu’l-Maarif Teşeyyü, Tahran, c. 7, neşri Şehid Said Muhbi, ş. 1380.
 • İbn Tavus, İkbalu’l-A’mal, Beyrut, A’lemi baskısı, m. 1996.
 • Kummi, Abbas, Mefatihu’l-Cinan, Tahran, Merkez Neşri Ferhengi Reca, ş. 1369.
 • Tusi, Muhammed bin Hasan, Misbahu’l-Mutahaccid, Beyrut, Alaeddin A’lemi baskısı, m. 1998.
 • Ağa Bozorg Tahrani, ez-Zeria ila Tasnifi’ş-Şia, c. 13, Beyrut, daru’l-Avza, k. 1378.

Dış Bağlantılar

http://tr.wikishia.net/view/Ebu_Hamza_Sumali_Duas%C4%B1

http://tr.wikishia.net/view/Ana_Sayfa


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*