Erbain Yürüyüşü Başladı / Foto

Erbain Yürüyüşü Başladı / Foto

Erbain yürüyüşlerine 2013 yılında 15 milyon, 2014 yılında 20 milyon kişinin katıldığı belirtilmiştir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA-  Erbain yürüyüşü'nden (Arapça: مسيرة الأربعين) maksat, Şiilerin Irak’ın çeşitli bölgelerinden İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain ziyareti için Kerbela’ya doğru yürüyerek akın etmeleridir. İnsan selini andıran bu yürüyüşlere milyonlarca insanın katıldığı tahmin edilmektedir. Erbain günü, Irak’ın yanı sıra başta İran olmak üzere Türkiye, Pakistan, Lübnan… gibi ülkelerden de çok sayıda Şii Müslüman bu yürüyüşlere katılarak Erbaingünü Kerbela’da hazır bulunmaktadır. Saddam Hüseyin döneminde bu yürüyüşlere kısıtlamalar getirilmişti, ancak Saddam Hüseyin dikta rejiminin 2003 yılında devrilmesinin ardından bu yürüyüşler yeniden ihya edilmiş ve Irak başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerindeki Şiiler Kerbela’ya akın etmeye başlamıştır. Erbain yürüyüşlerine 2013 yılında 15 milyon, 2014 yılında 20 milyon kişinin katıldığı belirtilmiştir.[1]

Erbain Ziyaretine Tavsiye

Ana Madde: Erbain Ziyareti ve İmam Hüseyin’in Ziyareti

İmam Hasan Askeri’den (a.s) Mümin’in beş nişanesinin olduğu ve bu beş nişaneden birinin Erbain ziyareti olduğuna dair bir hadis nakledilmiştir.[2]

Yine İmam Cafer Sadık’tan (a.s) Erbain günü için bir ziyaretnamenakledilmiştir.[3] Şeyh Abbas Kummi, bu ziyaretnameyi “Mefatihu’l Cenan” kitabının üçüncü bölümünde “Meşhur olmayan Aşura Ziyareti”nden sonra “Erbain Ziyareti” adıyla nakletmiştir.

Tarihçe

Ehlibeytin Dönemi

1970 Yılında ki Erbain Yürüyüşünden Bir Kare

Bazı tarihçi araştırmacılara göre, Erbain’de Şiaların Kerbela’ya doğru hareket etmeleri, Ehlibeyt İmamlarının (a.s) döneminde de yaygındı ve Şialar hatta Emeviler ve Abbasiler döneminde bile bu kitlesel yürüyüşleri gerçekleştirmişlerdir. Öyle anlaşılıyor ki Şiilerin bu kitlesel yürüyüşleri tarih boyunca süre gelen bir gelenektir.[4]

Edebu’t-Taf kitabının yazarı (1967) Şiaların Erbain günü Kerbela’da toplandıklarını ve bu topluluğun Mekke’deki Müslümanların topluluğuna benzediğini ve yas tutan insan topluluklarından bahsetmektedir. Toplanan grupların bazılarının Türkçe, bazılarının Arapça bazılarının Farsça ve bazılarının da Urduca mersiyeler okuyarak ağıt yaktıklarını belirtmektedir. Yazar, ‘Erbain günü toplanan insanların sayısının bir milyondan çok olduğunu söylersem, abartmış olmam’ demiştir.[5]

Yürüyüşler Saddam Döneminde Yasaktı

Irak’ta baas rejiminin iktidarı ele geçirmesinden sonra, Erbain yürüyüşlerinin Şiilerin siyasi güç sembolü olduğunu düşünen baas rejimi, bu merasimlerle mücadele etmiş ve bazen yürüyüşlere katılanlara şiddet uygulamış ve bu şekilde merasimlerin sönük geçmesini sağlamıştır. Saddam rejiminin Erbain yürüyüşçülerine saldırıları bazen doğrudan halkın üzerine ateş açılması ve bazen de hava saldırıları şeklinde olmuştur. 1977 yılında Kerbela yakınlarında ziyaretçilerinüzerine doğrudan yaylım ateşi açılmıştır. Erbain yürüyüşleri dikta rejimin döneminde yasak olmasına rağmen bazı Şiiler gizlice Kerbela’ya gitmekteydiler. O yıllarda Ayetullah Seyyid Muhammed Sadık Sadr, Kerbela’ya yürüyüşlerin vacip olduğu fetvasınıvermiştir.[6]

Son Yıllardaki Erbain Yürüyüşlerindeki Artış

Her türlü matem ve yas merasimlerini yasak ilan eden Irak Baas partisinin devrilmesinin ardından ilk olarak 2003 yılında Şiiler Kerbela’ya doğru hareket etmeye başladı. Kerbela yönüne doğru hareket eden bu topluluk ilk olarak iki ila üç milyon arasında bulunmaktaydı. Her geçen yıl bu kalabalıklar artmış ve son yıllarda 10 milyonun üzerinde ziyaretçinin Erbain’de hazır bulunduğu kaydedilmiştir.[7] Geçtiğimiz 2013 yılında yayınlanan bazı raporlara göre 15 milyon Şii Müslümanın Erbain günü Kerbela’da olduğu kaydedilmiştir.[8] 2014 yılında bu sayının 20 milyon kişi olduğu[9] ve son olarak 2015 yılında bu sayının 27 milyon kişi olduğu kaydedilmiştir.[10]

Başka Ülkelerden Katılım

Irak İçişleri Bakanlığının resmi kayıtlarına göre 2013 yılındaki Erbain törenlerine Irak dışından katılımın 1 milyon 300 bin civarında olduğu kaydedilmiştir. Erbain törenlerine Müslüman ülkelerden katılımın dışında Avrupa ülkelerinde yaşayan Müslümanlar da katılmıştır.[11]

Yürüyüş Mesafesi

Iraklı ziyaretçiler, kendi şehirlerinden Kerbela’ya doğru yürümektedirler. Ancak İran ve başka ülkelerden Erbain yürüyüşüne katılan Şiiler daha çok Necef’ten yürüyüşe başlamakta ve Kerbela’ya doğru yürümektedirler. Necef ile Kerbela arasındaki mesafe yaklaşık olarak 80 kilometredir. Yürüyüşe katılan ziyaretçiler için 1452 sütun (yol boyunca bulunan direkler) öngörülmüştür. Her direğin arası 50 metredir. Bu da her 20 direğin 1 kilometre olduğu anlamına gelir. Bütün mesafenin kat edilmesi için ortalama 20 ila 25 saat yol yürümek gerekmektedir. Ortalama her gün 7 ila 8 saat yürünerek 3 veya 4 günde bu mesafe kat edilmektedir. Necef’ten Kerbala’ya doğru yürümek için en ideal gün Safer ayının 16. Günüdür.[12]

Gelenek ve Görenekler

Huse Hani: Irak’ın güneyi ve İran’ın Huzistan bölgesindeki Arap kabilelerinin okuduğu kaside ve hicviyeye huse denir. Bu kaside ve şiirler, zorlu ve büyük işlerde insanların azim ve gayretini harekete geçirmek için kahramanlık ve yiğitliği sembolize etmektedir. Şair kasidesini okuduktan sonra oradakiler kasidenin bir beytini tekrar etmekte ve halka şeklinde dönmektedirler. Huse hani, Erbain günü Iraklıların (ve İran’ın Huzistan Arap kabilelerinin) Kerbela’ya giderken yaptıkları gelenek ve adetlerdendir.[13]

Merasimlerin Başlaması: Erbain’e beş gün kala ‘şebih hani’ ve ‘taziye gerdenan’ denilen kafile ve heyetlerin gelmesi ile matemler ve azadarlık başlamaktadır. Daha sonra sine döven heyetler sahneye çıkmaktadır. Erbain günü yapılan ana merasimler öğlen vaktinden iki saat geçtikten sonra başlamaktadır. Ziyaretçiler İmam Hüseyin’in (aleyhi selam) türbesinin girişine yakın bir yerde durmakta ve İmam Hüseyin’le ilgili bir mersiye okunarak sine dövülmekte ve mersiyeden bir bölüm tekrar edilmektedir. Sine dövme merasiminin ardından son olarak selam ve tahiyyat nişanesi olarak eller havaya kaldırılır.[14]

Ziyaretçilere İkram’da Bulunmak: Fırat nehri kıyısında yaşayan aşiretler başta olmak üzere Iraklılar Erbain yürüyüşünün başladığı günlerde yol kenarlarında adına “mazif” dedikleri büyük çadırlar kurmakta ve İmam Hüseyin ziyaretçilerine ikramda bulunmaktadırlar. Ziyaretçiler bu çadırlarda istirahat ederek dinlenmekte ve bir şeyler yiyip içmektedirler.[15] Yerli mütedeyyin aşiret ve topluluklar yol kenarlarına, çok sayıda mukip kurmakta ve bedava ziyaretçilere hizmet vermektedirler. Heyetlerin yönetimi Irak devletinden tamamen bağımsız ve gönüllü olarak yapılmaktadır.[16]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

 1. Yukarı git ABNA Haber Ajansı
 2. Yukarı git Tusi, c. 6, s. 52.
 3. Yukarı git Tusi, c. 6, s. 113.
 4. Yukarı git Gazi Tabatabai, s. 2.
 5. Yukarı git Şubber, c. 1, s. 41.
 6. Yukarı git Mezahiri, Ferheng Savk Şii, s. 102, ş. 1395.
 7. Yukarı git Tasnim Haber Ajansı.
 8. Yukarı git Ferda Haber Ajansı.
 9. Yukarı git ABNA Haber Ajansı
 10. Yukarı git [haber ajansı]
 11. Yukarı git Ferda Haber Ajansı.
 12. Yukarı git İsna Haber Ajansı
 13. Yukarı git Ferheng Ziyaret, s. 146.
 14. Yukarı git Ferheng Ziyaret, s. 147.
 15. Yukarı git Ferheng Ziyaret, s. 163.
 16. Yukarı git Mezahiri, Ferheng Savk Şii, s. 100, ş. 1395.

Bibliyografi

 • Şubber, Seyyid Cevad, Edebu’t Taf ve Şuerau’l Hüseyin (a.s), daru’l Murtaza, Beyrut.
 • Tusi, Muhammed bin El-Hüseyin, Tehzibu’l Ahkâm, daru’l kutubu’l İslamiye, Tahran, k. 1407.
 • Gazi Tabatabai, Seyyid Muhammed Ali, Tahkik Derbare-i Evvelin Erbain Hz. Seyyid-i Şüheda (a.s), Bonyadı İlmi ve Ferhengi Şehit Ayetullah Gazi Tabatabai, Kum, ş. 1368.
 • Kummi, Abbas Kummi, Mefatihu’l Cenan.

http://tr.wikishia.net/view/Ana_Sayfa

http://tr.wikishia.net/view/Erbain_Y%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F%C3%BC


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib