İmam Mehdi’nin (a.f) Toplumunun Özelliklerine Kısa Bir Bakış

İmam Mehdi’nin (a.f) Toplumunun Özelliklerine Kısa Bir Bakış

İnsanlardan birçoğu İmam Mehdi’nin (a.f) hükümet ve toplumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burada İmam Mehdi’nin (a.f) hükümetinde toplumun özelliklerine kısaca değineceğiz.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- İmam Mehdi’nin (a.f) Toplumunun Özelliklerine Kısa Bir Bakış
İnsanlardan birçoğu İmam Mehdi’nin (a.f) hükümet ve toplumu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burada İmam Mehdi’nin (a.f) hükümetinde toplumun özelliklerine kısaca değineceğiz. Bu özellikleri maddeler halinde özetlemek istersek şu şekilde sıralayabiliriz:


1.Toplumun şirk ve puta tapıcılıktan temizlenmesi ve tevhidin hâkim olması:
İmam Sadık (a.s) bu hususta şöyle buyuruyor: “Yeryüzünden Allah dışında tapılan her yer Allah’ın tapıldığı bir mekâna dönecektir.” Kemalu’d-Din ve Tamau’n-Nimet 345/2)


2.İslam’ın tüm yeryüzüne hâkim olması:
Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O, müşriklerin hoşuna gitmese de, dinini tüm dinlere üstün kılmak için, Resulünü hidayet ve hak din ile gönderendir.” (Tevbe/33) Yine İmam Sadık (a.s) buyuruyor: “Kaim (a.f) kıyam ettiğinde yeryüzünde ‘la ilahe illallah ve muhammeden resulullah’ şehadetinin nida edilmediği yer kalmayacak.” (Biharu’l-Envar, 52/340)
İmam Mehdi (a.f) döneminde insanların ihtiyaçları giderildiğinden ve akıllar kemale erdiğinden muhalefet için artık bir neden kalmayacaktır; ancak azılı düşmanlar ve inat ehli İmamı savaşa zorlayacaklardır.


3.Akli ve fikirsel olarak insanların tekâmül etmesi;
İmam Mehdi’nin (a.f) hükümeti döneminde akıllar kemale erecek ve fikirler rüşt edecektir ve kemal derecesine varacaktır. Bu konuda İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: “Kaimimiz (a.f) kıyam ettiğinde Allah elini kulların başına bırakacaktır; bu vesileyle akılları toplanacak ve fikirleri kemale erecektir.” (el-Kafi, 1/25)
Bugün insan toplumunun en büyük sorunu aklın ilim ile bir arada olmayışıdır; bu bakımdan dünya istikbar güçlerinin aklın olmayışından dolayı ilimden nasıl suistifade ettikleri görülmektedir. İslam İnkılabı rehberi İmam Hamanei, konuşmalarının birinde onlar hakkında “medeni cahiller” tabirini kullanmıştır.
Evet, İmam Mehdi (a.f) döneminde ilim ve marifet insani bilimlerin gelişmesine ve alemin başlangıcı, ahiret ve diğer ilahi maarifler en üst seviyesine ulaşacaktır. İmam Bakır (a.s) bu hususta şöyle buyuruyor: “ Onun zamanında size hikmet verilecektir; öyle ki kadınlar evlerinde Allah’ın kitabı ve Resulünün sünneti üzere hükmedeceklerdir.” (el-Gaybet Numani, 238). Yani kadınlar şeriat hükümlerini evlerinde Kur’an ve sünnetten istihraç edebileceklerdir.
İmam Mehdi (a.f) yerin ve göğün sırlarını dışarı çıkaracaktır. İmam Sadık (a.s) bu hususta şöyle buyuruyor: “İlim 27 harftir; peygamberlerin getirdiğinin tümü sadece iki harftir, insanlar bugüne kadar sadece iki harfi tanıyabildiler. Ama Kaim (a.f) geldiğinde geri kalan 25 harfi de dışarı çıkaracaktır ve insanlar arasında yayacaktır ve onlara diğer iki ilmide ekleyecektir ve böylece 27 ilmin hepsini yayacaktır.” (Biharu’l-Envar, 52/336). Bu hadise göre İmam (a.f) 27 harf ilmin tümünü insanların öğrenmesi için sunacaktır.


4.Ayrımcılığın kaldırılması ve eşitliğe göre davranılması;
İmam Mehdi’nin (a.f) hükümetinin özelliklerinden birisi, ırk, fırka ve taife ayrımının ortadan kaldırılması ve adaletin tam manasıyla uygulanmasıdır. Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Sizleri Mehdiyle müjdeliyorum… Malı doğru bir şekilde taksim edecektir.” Birisi, doğru nedir, diye sordu. Peygamber (s.a.a) buyurdu: “Halk arasında eşit bölecektir.” (Müsned-i Ahmed, 3/37).


5.Dini öğretileri ihya etmek, Peygamberin (s.a.a) sünnetini yeniden getirmek ve cahili sünnetlerin ortadan kaldırılması;
İmam Mehdi (a.f) zuhur edince dini öğretileri ihya edecektir ve Peygamberin (s.a.a) sünnetini uygulayacak ve cahili adetleri ve hurafeleri ortadan kaldıracak ve ilahi kültürü topluma hâkim kılacaktır.


6.Sınırların kaldırılması ve düzmece kanunların iptal edilmesi;
İmam Mehdi’nin (a.f) zuhuru zamanında bir tek kanun icra edilecektir ve o İslam kanunlarıdır. Yine bir kişi dünya hükümetinin hâkimi olacaktır ve o da İmam Mehdi’dir (a.f).
Evet, o zamanda tüm sınırlar kaldırılacaktır ve tüm askeri birlikler bir bayrak altında yönetilecektir ve tüm dünya bir aileye dönüşecektir. Peygamber (s.a.a) bir hadiste şöyle buyuruyor: “Saltanatı doğuya ve batıya ulaşacaktır.” (Keşfu’l-Gumme, 3/297).


7.Adil yargı;
İmam Mehdi (a.f) adaleti uygulayacaktır; hatta diğer din mensupları da onun hükümlerine razı olacaklardır; böylece gerçek adalet sağlanacaktır. İmam Sadık (a.s) bu hususta şöyle buyuruyor: “Kaim (a.f) kıyam ettiğinde adaletle hüküm verecektir; onun zamanında zulüm ortadan kalkacaktır ve yollar onun vesilesiyle emniyet içinde olacaktır.”


8.Toplumsal adaletin kurulması;
Adaletin sağlanması halk için ekmekten daha gereklidir. Dünya zulüm ve kıyımdan bıktığında insanlığın kurtarıcısının nuru ortaya çıkacaktır ve yeryüzünü adaletle dolduracaktır.
İmam Rıza (a.s) buyuruyor ki: “O, ortaya çıktığında yeryüzü onun nuruyla aydınlanacaktır ve insanlar arasında adalet terazisi kurulacaktır. Böylece hiç kimse hiç kimseye zulüm etmeyecektir.” (Kemalu’d-Din ve Tamamu’n-Nimet ve Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn, 4/47)


9.Umumi refah;
Halk onun hükümeti zamanında ilahi nimetlere boğulacaklar ve tam bir refah içinde olacaklardır. Fakirlik ve sıkıntının hiçbir eseri olmayacaktır ve hiç kimse başkalarından faydalanma düşüncesinde olmayacaktır. Peygamber (s.a.a) bu hususta şöyle buyuruyor: “Ümmetimde Mehdi (a.f) olacaktır; ömrü kısadır: Yedi yıl, yoksa sekiz yıl, yoksa dokuz yıldır. Onun zamanında insanlar öyle nimetlere boğulacaklardır ki onun gibi hiçbir iyi ve günahkâr asla nimetlenmemiştir. Gökyüzü üzerlerine rahmet yağmurunu yağdıracaktır ve yeryüzü bitkilerinden hiçbirini içinde tutmayacaktır.”


10.Umumi refah ve ümran;
Bayındırlık ve ümran yeryüzünü kaplayacaktır; hatta mahsulü olmayan bir parça yer bile olmayacaktır. Yeryüzü içinde saklı zenginlikleri dışarı dökecektir, gökyüzü rahmet yağmurunu yağdıracaktır; kısaca bayındır olmaya hiçbir yer kalmayacaktır. Bu hususta Peygamber (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Yerin ve göğün sakinleri onu seveceklerdir; yaşayanlar, Allah’ın kendileri için gönderdiği bu adalet, hayır ve huzuru görmeleri için ölülerin de diri olmasını arzu edeceklerdir.” (Biharu’l-Envar, 51/104).


11.Emniyet;
Nasıl ki Hazreti İbrahim (a.s), Allah’ım! Bu beldeyi emniyetli kıl, diye dua etti ve Allah da onun duasını kabul etti, İmam Mehdi’nin (a.f) hükümeti zamanında da emniyet tüm dünyayı saracaktır.
Bu dönemde emniyet, sadece mal ve canı kapsamamaktadır; ferdi, toplumsal, ekonomik, itikadi, siyasi ve hatta hayvanların emniyetini bile kapsamaktadır. Yüce Allah kutsi hadiste şöyle buyuruyor: “O zamanda emniyet tüm yeryüzü ehlinin üzerini saracaktır; hiçbir şey hiçbir şeye zarar vermeyecektir; hiçbir şey hiçbir şeyden korkmayacaktır. Zehirli böcekler ve hayvanlar insanların arasında olacaklardır ve birbirlerine zarar vermeyeceklerdir. Böceklerin zehri zehirli böceklerden alınacaktır ve iğne sokan hayvanların zehri etkisiz kılınacaktır.” (Biharu’l-Envar, 52/384).


Tüm bunlardan şu sonuç alınmaktadır ki İmam Mehdi’nin (a.f) devleti ve onun nuruyla şekillenecek toplum, bekleyen ve yol gözleyen her aşığın arzu ve dualarının gerçekleşmesidir. Bu, İftitah duasının şu satırındaki isteği gerçekleşmesidir: “Allah’ım! Kendisiyle İslam’a ve İslam ehline izzet bahşedeceğin o keramet devletini arzulamaktayız…”

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır