?>

İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) Doğum Günü Münasebetiyle…

İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) Doğum Günü Münasebetiyle…

İmam Muhammed Bakır (a.s) için kullanılan “Bakır” lakabı, yeri yarmak ve içindeki gizli hazineyi dışarı çıkarmak manasından alınmıştır; şu manada ki o, maarifin gizli hazinelerinin ve ahkâmın hakikatlerini o kadar aşikâr etti ki basiretsiz ve kalpleri kirli kimselerden başkasına gizli değildir. Bu yüzdendir ki onu ilimleri yaran ve yayan ve ilmini ışıklandıran unvanıyla andılar.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Peygamber’in (s.a.a) müjdesinin doğruluk alametleri ortaya çıktı ve Cabir’in İmam Bakır’la (a.s) görüşme anları yaklaştı. O Kevser suresinin ayni va harici mucizesine şahit olmak için can atıyor; zira Peygamber (s.a.a) daha önceden Cabir ibni Abdullah Ensari’ye müjde vermişti; sen yaşayacaksın ve evlatlarımdan biriyle görüşeceksin; benimle aynı isme sahiptir, yüzü benim yüzüm gibidir; derin ve acayip bir şekilde ilmi yaracaktır. Peygamber (s.a.a) ondan selamını ona ulaştırmasını istemişti. Vadedilen an gelip çattı. Medine’nin sokaklarının birinde onunla karşılaşıyor. Ona dikkatle bakıyor ve diyor ki: “Bu İslam Peygamberinin (s.a.a) simasının aynısıdır.” Başını öpüyor ve diyor ki: “Anam babam sana feda olsun! Ceddin Allah Resulü sana selam etmiştir.”

İmam Bakır (a.s) cevaben diyor ki İslam Peygamberine (s.a.a) selam olsun. Bundan sonra Cabir her fırsatta Hazreti ziyarete gidiyordu. Belki de bu konudaki rivayetlerdeki ihtilafın sebebi, Cabir’in bu defalarca yaptığı görüşmelerden kaynaklanmaktadır.

Ehlisünnet âlimlerinden Süleyman b. İbrahim Kunduzi, Yenabiu’l-Mevedde isimli kitabında açtığı bir bölümde on iki imamın ismini beyan eden bir bölüm açıyor ve orada bazı rivayetler naklediyor ki İslam Peygamberi (s.a.a), kendi vasilerini İmam Ali’den (a.s) İmam Mehdi’ye (a.f) kadar isim isim saymıştır ve beşinci İmam’ı Bakır lakabıyla anıyor ve buyuruyor ki: “Hüseyin’in müddeti bitince İmam, oğlu Ali’dir ve lakabı Zeynu’l-Abidin’dir. Ondan sonra oğlu imamdır ve lakabı bakır’dır.

O hazretin yaşamı gerçekten bakıru’l-ulum lakabının ışıldamasıydı ki Hatem Peygamber (s.a.a) ilahi görüşü ve gaybi ilmiyle önceden bunu haber vermişti. O, Allah’ın risalet ailesinde emanet bıraktığı ilim ve hikmetin kaynağı ve pınarıydı. Nasıl ki o hazret (a.s) Ehlisünnet alimlerinden Seleme b. Kuheyl ve Hekem b. Uteybe’ye şöyle buyurdu: “Alemin doğusuna da gitseniz batısına da gitseniz bizden çıkan ilimden doğrusunu bulamazsınız.” Ve buyuruyor ki: “Eğer size bir hadis bayan edersem onun Kur’an’daki şahit ve senedini bana sorun.” Sonra Hazret (a.s) şöyle buyurdu: Yüce Allah, boş konuşmaktan, malın yok edilmesinden ve çok soru sormaktan men etmiştir. Orada bulunanlar, ey Allah Resulünün evladı! Bunun Kur’an’daki şahidi nedir, diye sordular. Hazret (a.s) şöyle buyurdu: Yüce Allah (Nisa/114) buyuruyor ki: “Onların… yaptıkları gizli konuşmaların çoğunun hiçbir faydası yoktur.” Ve yine (Nisa /5) buyuruyor: “Allah’ın, sizin için yaşamınızda bir dayanak kıldığı mallarınızı sefihlere/aklı ermezlere vermeyin.” Ve yine (Maide/101) buyuruyor ki: “Ey iman edenler! Açıklandığında sizi incitecek şeyler hakkında soru sormayın.”

Muhammed b. Müslim diyor ki: Karşılaştığım zor ilmi konuların her birini İmam Muhammed Bakır’dan soruyordum; böylece o hazretten otuz bin ve İmam Sadık’tan on altı bin hadis sordum. Takvalı ve âlim kadınlardan olan Hubabe Valibeyye İmam Bakır’ın ilmi azametinin cilvesini şöyle anlatıyor: Öğleden sonra güneşin batışına yakın bir vakitte mültezimde veya Kâbe ile Hicr arasında bir adamı gördüm ki ellerini dua için yukarı kaldırmıştı. Halk ona doğru hücum edince ve ilmi sorularını ona sorunca o kısa zamanda yerinden kalkmadan bin meselede onlara cevap verdi ve sonra kaldığı mekâna doğru hareket etti. Bu sırada birisi yüksek sesle bağırdı: Bilin ki bu, aydın ve parıldayan nur, güzel kokulu ve hak nesimdir ki insanlar arasında tanınmamıştır.

Bazıları dediler ki bu adam kimdir? Cevapta denildi ki: Muhammed b. Ali’dir; ilimleri yarandır; ilmin bayrağıdır ve bilgi/anlayış üzere konuşandır.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*