İslam Peygamberinin (s.a.a) Hamisi Hazreti Ebu Talip Uluslararası İlmi Konferans Duyurusu

İslam Peygamberinin (s.a.a) Hamisi Hazreti Ebu Talip Uluslararası İlmi Konferans Duyurusu

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı irtibatlı kurumların da işbirliği ile “İslam Peygamberinin (s.a.a) Hamisi Hazreti Ebu Talip Uluslararası İlmi Konferansını” düzenliyor. Tüm araştırmacılar tarih, siyer, akait, kelam, kaynakça tanıtımı, Arap edebiyatı vs. alanlarda bu duyurunun konuları doğrultusunda yazacakları ilmi makaleler ile Hazreti Ebu Talip’in mazlumluğunu giderme noktasında bu büyük konferansla işbirliği yapabilir.

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Velayet ve Gadir-i Hum bayramı münasebetiyle “İslam Peygamberinin (s.a.a) Hamisi Hazreti Ebu Talip Uluslararası İlmi Konferansı” duyurusu yapıldı.


Bu konferans, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı ve irtibatlı kurumların işbirliği ile düzenleniyor. Tüm araştırmacılar tarih, siyer, akait, kelam, Bibliyografi Tanıtımı, Arap edebiyatı vs. alanlarda bu duyurunun konuları doğrultusunda yazacakları ilmi makaleler ile Hazreti Ebu Talip’in mazlumluğunu giderme noktasında bu büyük konferansla işbirliği yapabilir.


“İslam Peygamberinin (s.a.a) Hamisi Hazreti Ebu Talip Uluslararası İlmi Konferansı”nın konuları “Tarih ve Siyer”, “Kelam ve Akait”, “Şiir ve Edebiyat”, “Yazarlar ve Eserler” olmak üzere dört bölümde ilan edilmiştir. Araştırmacılar ve yazarlar, adı geçen bölümlerde (veya konferansın konusuyla ilgili diğer konularda) yazacakları makaleleri konferans sekreterliğine gönderebilirler.


Makale özetleri 20 Ocak 2019 tarihine kadar ve Makalelerin tam metni 20 Nisan 2019 tarihine kadar gönderilmelidir.


Konferansın duyurusunun tam metninin tercümesini aşağıda okurlarımızla paylaşıyoruz:


Masum İmamlar (a.s) Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu naklediyorlar: “Ben ve yetimin bakımını üstlenen cennette bu ikisi (baş ve orta parmağına işaretle) gibiyiz”. Maksat Ebu Talip’tir; çünkü O, Peygamber’in (s.a.a) bakımının üstlenmiştir.


Hazreti Ebu Talip bin Abdulmuttalip, Peygamber Efendimizin (s.a.a) amcası ve Emiru’l-Müminin İmam Ali’nin (a.s) babası, bisetin ilk başında Peygamber ve İslam dininin en büyük hamisi idi. Onun yaşam tarihi eşsiz iftiharlarla, fedakârlıklarla ve ihlasla doludur. O, gerçi yaşamı döneminde Kâbe’nin kilidinin sahibiydi, acı çekenlerin sığınağı ve mahrumların yardımcısıydı, ama İslam Peygamber’inin (s.a.a) risaleti yolundaki direniş ve fedakârlığı onun yaşamının en parlak dönemidir.

Buna rağmen ne yazık ki Ehlibeyt (a.s) düşmanlarının tarihi kinleri nedeniyle onun şahsiyetinin boyutları töhmet, gaflet veya unutma tozlarının altında kalmıştır. Asırlar boyunca onun hakkında yapılan kişisel çalışmalar da daha çok Ebu Talip’in imanı ile ilgili konuları işlemiştir, ama onun ahlaki faziletleri, toplumsal mücadeleleri ve edebi mirası gaflet perdesi altında kalmıştır.


Aynı şekilde şimdiye kadar dünya genelinden düşünürlerin ve araştırmacıların eser ve makalelerinin toplandığı, tanzim edildiği ve yayımlandığı uluslararası şana layık ve önemli bir konferans düzenlenmiş değildir.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı bir uluslararası sivil toplum kuruluşu unvanıyla Kur’an ve Ehlibeyt maarifinin yayılması ve Ehlibeyt takipçilerinin fikri ve kültürel destekçisi olma görevini üstlenmiş bir kurum olarak irtibatlı kurumların işbirliğiyle “İslam Peygamberinin (s.a.a) Hamisi Hazreti Ebu Talip Uluslararası İlmi Konferansı”nı düzenliyor.


Bu vesileyle, tüm araştırmacıları tarih, siyer, akait, kelam, kaynakça tanıtımı, Arap edebiyatı vs. alanlarda bu duyurunun konuları doğrultusunda (veya konferansın konusuyla alakalı diğer konularda) yazacakları ilmi makaleler ile Hazreti Ebu Talip’in mazlumluğunu giderme noktasında bu büyük konferansla işbirliği yapamaya davet ediyoruz.


İlmi Makaleler Hususundaki Dört Bölüm

a) Tarih ve Siyer

1. Hazreti Ebu Talip’in Aile ve Nesebi
2. Bisetten önce Hazreti Ebu Talip
3. Hazreti Ebu Talip’in Ticari Seferleri
4. Hazreti Ebu Talip ve Peygamber Efendimizin (s.a.a) Bakımını Üstlenmesi; Nedenler ve Sebepler
5. Hazreti Ebu Talip ve Peygamber Efendimizi (s.a.a) Koruması: Çocukluk Dönemi- Nübüvvet Asrı
6. Hazreti Ebu Talip ve Peygamber Efendimizin (s.a.a) Evliliği
7. Hazreti Ebu Talip Hakkındaki Tarihi Aktarımların Eleştirisi
8. Tarihteki Alevi Olmayan Talibiler:

-Nebevi Asır
-Alevi Asır
-Aşura Olayı
-Emeviler Asrı
-Abbasiler Asrı

Diğerlerinin Görüşünde -Nebevi Asır

-Alevi Asır
-Aşura Olayı
-Emeviler Asrı
-Abbasiler Asrı

9. Diğerlerinin Görüşünde Hazreti Ebu Talip
-Ehlibeyt (a.s)
-Ehlisünnet
-Müsteşrikle

10. Emevilerin ve Abbasilerin Hazreti Ebu Talip’in Şahsiyetini Tahrip Etmedeki Rolü
11. Al-i Zübeyr’in Hazreti Ebu Talip’in Şahsiyetini Tahrip Etmedeki Rolü
12. İslam Tarihi Olaylarında Ebu Talip Sevgisinin Rolü
13. Ebu Talip’in Müslümanlığı
14. Hazreti Ebu Talip’in Mirasının Tarihi Senetleri
15. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinin Tarihi Tahlili
16. Hazreti Ebu Talip’in Sosyal Sireti
17. Hazreti Ebu Talip’in Yaşamının Bugünün Toplumu İçin Dersleri


b) Kelam ve Akait

1. Hazreti Ebu Talip’in İmanının Delillerinin Esaslarının İncelenmesi
2. Muhaliflerin Şüphelerinin İncelenmesi ve Onlara Yeterli Cevabın Verilmesi
3. Hazreti Ebu Talip’in İslam Peygamberini (s.a.a) Himaye Etmesi ve Savunması
4. Hazreti Ebu Talip’in Muhtelif Münasebetlerde İslam’ı ve Peygamber Efendimizi (s.a.a) Himaye Eden Sözlerinin İncelenmesi
5. Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Masum İmamların (a.s) Hazreti Ebu Talip Hakkındaki Sözleri ve Şahitlikleri
6. Hazreti Ebu Talip’in Kendisi ve Diğerleri Tarafından İmanının Gizlenmesinin Niteliği ve Nedenlerinin İncelenmesi
7. Hazreti Ebu Talip’e Yapılan Küfür İthamları Hakkındaki Rivayetlerin Senet ve Metin Açısından İncelenmesi
8. Hazreti Ebu Talip’in İmanı Hakkında Sahabe ve Tabiinin Sözlerinin İncelenmesi

c) Şiir ve Edebiyat

Dil ile İlgili Konular

1. Hazreti Ebu Talip’in Şiir ve Edebiyat Dilinin İncelenmesi
2. Hazreti Ebu Talip’in Şiilerinin Lügat Yönünden (Filolojik Açıdan) İncelenmesi
3. Hazreti Ebu Talip’in Hutbe ve Vasiyetlerinin Lügat Yönünden İncelenmesi
4. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinin Üslubunun İncelenmesi
5. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinde Metinlerarası İlişikler
6. Hazreti Ebu Talip’in Şiir ve Nesirlerinin Tercümelerinin İncelenmesi ve Eleştirisi
7. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinin Tecziye ve Terkip Edilmesi
8. Hazreti Ebu Talip’in Hutbe ve Vasiyetlerinin Tecziye ve Terkip Edilmesi


Edebi Konular

9. Hazreti Ebu Talip’in Şairler ve Arap Şiiri Üzerindeki Etkisi
10. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinin Teknikleri ve Hedefleri
11. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinin Edebi ve Belagat Yönlerinin İncelenmesi
12. Hazreti Ebu Talip’in Hutbe ve Vasiyetlerinin Edebi ve Belagat Yönlerinin İncelenmesi
13. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinde Hayali Suretler (Canlandırmalar)
14. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerini Şahit Alarak Kur’ani Kelimelerin Tefsir Edilip Açıklanması

Muhteva ile İlgili Konular

15. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinde İman ve İnanç
16. Hazreti Ebu Talip’in Hutbe ve Vasiyetlerinde İman ve İnanç
17. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinde Allah Resulü (s.a.a)
18. Hazreti Ebu Talip’in Hutbe ve Vasiyetlerinde Allah Resulü (s.a.a)

Şiir ve Edebiyatta Hazreti Ebu Talip

19. Fars Şiir ve Edebiyatında Hazreti Ebu Talip
20. Arap Şiir ve Edebiyatında Hazreti Ebu Talip
21. Diğer Dillerin (Urduca, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca vs…) Şiir ve Edebiyatında Hazreti Ebu Talip
22. Başkalarının Gözünden Hazreti Ebu Talip’in Şiir ve Nesri

d) Yazarlar ve Eserler

Bibliyografik konuları

1. Hazreti Ebu Talip’in Bibliyografisi (Hazreti Ebu Talip Hakkında Yapılan Eser Araştırmalarının Geçmişi)
2. Hazreti Ebu Talip’in Tavsifi Bibliyografyası
3. Hazreti Ebu Talip Hakkında Yazılmış Eserlerin Tür Tanımlaması
4. Hazreti Ebu Talip’in Divanının Nüshalarının İncelenmesi
5. Hazreti Ebu Talip’in Divanının Tercüme ve Tefsirleri
6. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinin Rical ve Rivayetleri
7. Hazreti Ebu Talip’in Hutbe ve Vasiyetlerinin Rical ve Rivayetleri
8. Hazreti Ebu Talip’in Şiirlerinin Tahkik ve Tashih Edilmiş Nüshalarının İncelenmesi

Yazarlar İle İlgili Konular

9. Hazreti Ebu Talip Hakkında Eseri Olan Kişilerin Biyografisi
10. Hazreti Ebu Talip’in İman Ettiğine veya Etmediğine İnananların Zaaf veya Kuvvet Durumu


Eserleri Son Gönderme Tarihi:

Makale Özetlerini Gönderme: 20 Ocak 2019
Makalelerin Tam Metnini Gönderme: 20 Nisan 2019

Konferans Sekreterliği ile İrtibat:

Adres: İslam Cumhuriyeti Bulvarı Başı Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı 3. Kat Kum/İran
Posta Kodu: 3716686411
Telefon: (0098) 025-32131417
Faks: (0098) 025-32131350


Site Adresi: www.abutalib-conf.ir
Mail: abutalib.conf@gmail.com


Not: “İslam Peygamberinin (s.a.a) Hamisi Hazreti Ebu Talip Uluslararası İlmi Konferansı” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Tarafından ve şu kurumların işbirliği ile düzenlenmektedir: İmam Hüseyin’in (a.s) Harem Yönetimi, Hazreti Ebu Talip Araştırma ve Yayın Kurumu, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı, İslam Tebligatı Bürosunun İslami İlimler ve Kültür Araştırmaları Merkezi, Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi, İlim Havzaları Dil Öğretim Merkezi, Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Üniversitesi, Nübüvvet Mirası Kültür Müessesesi, ez-Zürriyyetu’n-Nebeviye Araştırma Merkezi, Kasım b. Hüseyin Dini Kültür Merkezi, Ebnau’r-Resul Kültür Sanat Kurumu vs…

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Özel Konular | Şehadet Özel Sayısı  İslam Komutanları  Hacı Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır