?>

Lokman Hekim’in Özellikleri ve Öğütleri

Lokman Hekim’in Özellikleri ve Öğütleri

Başkasının sahip olduğu şeylere gözünü dikme ve tüm insanlara güzel ahlak üzere davran...

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Başkasının sahip olduğu şeylere gözünü dikme ve tüm insanlara güzel ahlak üzere davran...

Ehlader Araştırma Bölümü


“And olsun, biz Lokmân’a ‘Allah’a şükret’ diye hikmet verdik. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır.”

Lokman/12

el-Mizan Tefsirinde Lokman Hekim hakkında yapılan açıklamanın bir bölümünü naklediyoruz:Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdular: “Lokman, peygamber değildi ancak çok düşünen bir kul idi ve Allah’a gerçek imanı vardı. Allah’ı sever, Allah da onu severdi. Allah ona hikmet bağışlamıştır.”İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Lokman, hikmeti mal, güzellik ve yakınları için elde etmemişti. Gerçekte ise o takvalı, keskin görüşlü, hayalı ve içten bir kimseydi. İki kimse arasında çıkan kavga neticesinde husumet oluştuğunda, onların arasını bulurdu.”Lokman, bilgin kimselerle çok otururdu. O, nefsiyle sürekli bir çatışma halindeydi.[1] Lokman Hekim uzun bir ömür sürmüş, Hz. Davud’un (a.s) asrında yaşamış ve Hz. Eyyüb’ün (a.s) yakınlarından bir kimseydi. Lokman’a, hekim (hikmet sahibi) olmak ile hakim (iktidar sahibi) olmak arasında seçme hakkı verildiğinde, o hikmeti seçmiştir.Lokman’a sordular: “Bu makama nasıl ulaştın?” Şöyle yanıt verdi: “Emanete iyi bakıp sahibine teslim etmek, sadakat ve benimle ilgisi olmayan hususlarda sükût etmekle.”[2]İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurdular: “Lokman zamanının ilahi rehberlerini çok iyi tanıyordu.”[3]Allah, Lokman Hekime bir semavi kitap bahşetmedi ancak mukaddes bir kitabın eşi olan hikmeti kendisine öğretti. Bir gün Lokman’ın mevlası, koyunun en iyi uzvunu kendisine getirmesini istedi. Lokman, ona koyunun dilini götürdü. Bir başka gün koyunun en kötü uzvunu getirmesini istedi. Lokman, yine koyunun dilini götürdü. Mevlası bu şekilde davranmasının nedenini sorduğunda Lokman şöyle yanıt verdi: “Eğer dil Allah yolunda hareket eder de söz söylerse bedenin en güzel uzvudur yoksa bedenin en kötü uzvu olacaktır.”[4]Allah, Rasulullah (s.a.a) ve Masum İmamlarımızın Lokman’ın nasihatlerini nakletmesi onun azametini anlamak için yeterlidir.Lokman Hekimin Nasihatlerinden Örnekler* Eğer küçüklüğünde kendini edeplendirirsen, büyüdüğünde bu durumdan faydalanırsın.* Tembellik ve uyuşukluktan kaçın. Ömrünü öğrenmeye ada ve sabit fikirli insanlarla mücadele edip, tartışma.* Fakihlerle mücadele etme, fasıklarla arkadaş olma, onları kardeşliğine de alma. Suçlanan kimselerle de münasebette bulunma.* Sadece Allah’tan kork ve ancak O’na ümitli ol. Allah’a karşı korku ve ümit kalbinde aynı derecede olmalıdır.* Dünya hayatına dayanıp yaslanma ve kalbini ona bağlama. Dünyayı bir köprü menzilesinde gör.* Bilmelisin ki kıyamet gününde dört şey hususunda sorguya çekileceksin: Gençliğini hangi yolda sarfettiğinden, ömrünü nasıl geçirdiğin, malını nasıl elde ettiğin ve ne şekilde harcadığından.* Başkasının sahip olduğu şeylere gözünü dikme ve tüm insanlara güzel ahlak üzere davran.* Yol arkadaşlarınla çok istişarede bulun ve yol erzakını onlarla paylaş.* Eğer seninle istişare edilirse, müşfik olduğunu samimiyetle onlara açıkla. Eğer senden yardım istenirse, kendilerine yardım et ve senden yaşça büyük kimsenin sözünü dinle.* Namazını ilk vakitte kıl. Namazını en zor şartlarda dahi olsa cemaatle kılmaya özen göster.[5]* Eğer namazdaysan kalbini koru.* Eğer yemek yiyorsan boğazını koru.* Eğer insanlar arasındaysan dilini koru.* Asla Allah’ı ve ölümü unutma. İnsanlara ihsan ettiğini ya da başkalarının sana olan kötü davranışlarını ise unut.[6]


[1] - Tefsir-u el - Mizan

[2] - Tefsir’u Mecmau’l Beyan

[3] - Tefsir’u Nuru’l Sakaleyn

[4] - Tefsir’u Keşşaf

[5] - Tefsiru’l Kenzu’l Dakakik

[6] - Tefsiru’l Ruhu’l Beyan


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*