?>

Modern Dönem Müctehidlerimiz (II) + FOTO

Modern Dönem Müctehidlerimiz (II) + FOTO

İslam Hukukunda taklid için müracaat edilecek kişi manasına gelen 'Merci-i Taklîd' hakkında başlattığımız Modern Dönem Müctehidlerimiz'in birisi de; Ayetullah Nasır Mekarim-i Şirazî...

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA-  İslam Hukukunda taklid için müracaat edilecek kişi manasına gelen 'Merci-i Taklîd' hakkında başlattığımız Modern Dönem Müctehidlerimiz'in birisi de; Ayetullah Nasır Mekarim-i Şirazî...

Ehl-i Beyt Mektebi'nin modern dönem mercii taklitleri arasında yer alan Ayetullah el-Uzma Hacı Şeyh Nasır Mekarim-i Şirazî 3 Aralık 1926 yılında Ortadoğu'nun sanat ve kültür başkentlerinden birisi olarak kabul edilen Şiraz'da dünyaya geldi.

İlk ve orta öğretimini yine doğduğu bu şehirde tamamlayan Ayetullah Mekarim Şirazî dini ilimlere ilk adımını Şiraz'da varolan Ağa Babahan Medresesi'nde attı. On sekiz yaşında ise Kum İlim Havzası'na giderek başta Ayetullah el-uzma Burucerdî olmak üzere dönemin bir çok önemli şahsiyetinin derslerine katıldı.

Ayetullah el-Uzma Hacı Şeyh Nasır Mekarim Şirazî 1950 senesinin başında Necef-i Eşref İlim Havzasına gitti. Orada ise yaklaşık iki sene Ayetullah el-Hekim, Ayetullah Seyyid Hoî, Seyyid Abdu’l-Hadi Şirazî'nin derslerine katıldı. Necef'te kaldığı bu zaman zarfı içersinde usul ve fıkıh derslerini bir üst düzeye taşımış oldu.

Siyasi olarak İran'ın Şahlıkla yönetildiği dönemlerde Merhum İmam Humeyni'nin siyasi hareketinden bir hayli etkilenmesine rağmen yine de elinden geldiğince siyasetten uzak duran Ayetullah Mekarim-i Şirazî özellikle İslam İnkılabı'ndan sonra Velayet-i Fakih ve İslam Hükümeti konularında oldukça aktif olmuştur.

Mekarim-i Şirazî’nin İmam Emirü’l-Müminin (a.s) Medresesi başta olmak üzere İmam Hasan-i Mücteba (a.s) Medresesi ve İmam Hüseyin (a.s) Medresesinin kurulmasında büyük katkıları olmuştur.

Yazdığı birbirinden güzel eserler ise özellikle genç kesimin ona karşı sempati duymasına neden olmuştur. Nasır Mekarim Şirazî'nin kaleme aldığı başlıca eserler ise kısaca şöyledir:

1- Tefsir-i Numune

2- İslam’da Komutanlık ve Müdüriyet

3- Kuran Mesajı

4- Gençler İçin Hükümler

5- Kölelerin Özgürlüğü ve İslam

6- Mead ve Ölümden Sonra Cihan

7- İnançlarımız

8- Ahlak Işığında Yaşam

9- Zehra (as) Cihan Kadınlarının Hanım Efendisi

10- Evrensel Hükümet

11- Gençlerin Cinsel Zorlukları

12- Varlık Bilmecesi

13- Allah’ı Aramak

14- Hayatın Yüz Elli Dersi

15- Takiye

16- İslam Hükümetinin Planı

17- Hidayet Nurları

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile Bir Diyalog

Hz. Fatıma'nın (as) Şehadet Günlerinde Yaptığı Konuşmadan Bir Kare

Kaleme Almış Olduğu Tefsir-i Numune Adlı Eseri

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Hoca ile Kum Şehrinde Gerçekleştirilen Bir Toplantı

Hz. Masume'nin Türbesinde İlahiyat Öğrencilerine Verdiği Dersten Bir Kare

İmam Rıza (as) Türbesinde Gerçekleştirilen Bir Etkinlik

İslam İnkılabı'nın İlk Yıllarında İslam Hükümeti Konusunun Gerekliliğine Dair Yaptığı Bir Konuşma


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*