?>

Modern Dönem Müctehidlerimiz (III) + FOTO

Modern Dönem Müctehidlerimiz (III) + FOTO

İslam Hukukunda taklid için müracaat edilecek kişi manasına gelen 'Merci-i Taklîd' hakkında başlattığımız Modern Dönem Müctehidlerimiz'in bir diğeri de; Ayetullah Yedullah Duzduzanî Tebrizî...

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- İslam Hukukunda taklid için müracaat edilecek kişi manasına gelen 'Merci-i Taklîd' hakkında başlattığımız Modern Dönem Müctehidlerimiz'in bir diğeri de; Ayetullah Yedullah Duzduzanî Tebrizî...

Ehl-i Beyt Mektebi'nin modern dönem mercii taklitleri arasında yer alan Ayetullah el-Uzma Hacı Mirza Yedullah Duzduzanî Tebrizî 1935 senesinde Tebriz’de dünyaya gelmiştir.

 

Babası Tebriz’in oldukça mütedeyyin ve saygın esnafları arasında kabul görülmüştür. Ayetullah Duzduzanî’nin dedeleri onun doğumundan önce Tebriz’e 70 km. uzaklıkta bulunan Duzduzan Köyü’nden Tebriz’e göç etmişlerdir.

 

1943 yılında Fars ve Arap edebiyatını öğrenmek için küçük yaşta medrese eğitimine başlayan ve derslerini Tebriz’in tanınmış simalarından Merhum Hacı Mir Mahmut Bey ve Merhum Hacı Mirza Ferecullah’ın yanında almıştır.

 

Dini eğitime olan istekleri onu 1946 senesinde Sahibu’l Emr Meydanı’nda bulunan Hasan Paşa Medresesine yöneltti. Ayetullah Duzduzanî kısa bir süre içerisinde ilme olan aşkı sayesinde kendi döneminin örnek talebelerinden birisi oldu.

 

1950 senesinde ise dönemin önemli âlimlerinden yararlanmak için, Tebriz Ulu Camii yakınlarında bulunan Talibiyye İlim Medresesinde eğitimlerine devam etmeye karar verirler. Burada edebiyat, mantık, usul ve Şehid-i Sani’nin Şerhi’l Lum’eteyn’i ile diğer birçok temel dersleri alıp, o genç yaşına rağmen Tebriz Halaoğlu Medresesi’nde yeni talebelere ders vermeye başlar.   

 

Ayetullah Duzduzanî 1953 senesinde yani henüz 18 yaşına yeni girmişken eğitimini tamamlamak adına Kum İlim Havzalarına gider. Burada Ayetullah Mirza Muhammed Mucahid-i Tebrizî, Şeyh Ahmed Payanî, Seyyid Hüseyin Gazi-i Tabatabaî, Şeyh Razi Necefî Tebrizî’den yararlanmıştır.

 

1958 yılında değerli babalarının vefatından sonra Beytu’l-Harem ve Mescidu’n-Nebi başta olmak üzere diğer kutsal mekânları ziyaret etmiş ve geri döndüklerinde ise kalan derslerini başarılı bir şekilde bitirmiştir. Öte yandan bu yurtdışı yolculuğunu da elinden geldiğince uzatarak Necef İlim Havzası’nda belli bir dönem eğitim görmüştür.

 

Üst düzey Fıkıh derslerini Hz. Masume’nin Hareminde Merhum Ayetullah Hacı Seyyid Hüseyin Tabataba-i Burucerdî’den ve onun vefatından sonra ise Selmasî Mescidinde Usul derslerini İslam İnkılabı önderi İmam Humeynî’den aldı. Ayrıca Fıkıh ve Usul derslerinin tüm detaylarını 25 yıl boyunca Ayetullah Şeriatmedarî’nin yanında gördü.          

   

Fıkıh ve Usul derslerinin yanı sıra mantık derslerini de el-Mizan tefsirinin yazarı Allame Tabatabai’nin derslerine katılarak bitirdi.

 

Ayetullah Duzduzanî Kum, Tahran, Kerec ve Tebriz şehirlerinde; eğitim ve ahkâmın tebliği dışında önemli toplumsal hizmetlerde de bulunmuş ve bunların başında ise; Tahran’da Cevadu’l Eimmeh Camii’nin yapımını üstlenmiş ve kısa bir sürede bu ibadethaneyi Müslümanların hizmetine sunmuştur. Ayrıca Tebriz’de bulunan 400 yıllık tarihi bir cami olan Altmış Üç Sütun Camii’nin restorasyonu ile ilgilenmiş ve bu kadim camiyi tekrar canlandırmıştır. Öte yandan Tebriz’deki Talibiyye Medresesi’nin kütüphanesini onartarak şehrin en önemli ilim merkezlerinden biri konumuna getirtmiştir.

 

Ayetullah Duzduzanî’nin en önemli faaliyetlerinden birisi de dini sapkınlıklar içerisinde bulunan gruplarla fikri mücadeleye girişmesi idi.

 

Son yıllarda Sufilik, Bahailik ve Vahabilik gibi bazı fikirsel sapkın grup ve fırkalarla giriştiği mücadele ise takdire şayandır. 1996 senesinde Merhum Hüccetu’l İslam ve’l-Müslimin Hacı Şeyh Davud el-Hamî ve Hacı Şeyh Muhammed Merdanî ile İslami Değerleri Koruma Enstitüsü’nü kurup bu yolda çok fazla cep kitabı bastırıp, ücretsiz olarak halka dağıtmışlardır. Ayrıca bu enstitü hali hazırda halkın ve bilhassa talebelerin araştırma yapabilmeleri için büyük bir olanak sağlamaktadır.

 

Ayetullah Duzduzanî Tebrizî 1994 yılında bazı din büyüklerinin isteği üzerine kendi fetvalarını ihtiva eden Ahkamın Özeti adlı kitabını kaleme aldı. 1998 yılında ise kendi Tevzihu’l Mesail kitabını halka sundu. Tahran, Kerec ve İran Azerbaycanı dışında Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerde de hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahiptir.

 

Ayetullah Duzduzanî özellikle toplumsal konuları ilgilendiren birbirinden değerli birçok eser kaleme almıştır. Müminlerin İrşadı, Cinsiyet Değişikliğine Evet ya da Hayır, Tam İlmihal bunlardan bazılarıdır.

 

Ayetullah Duzduzanî Tebrizî'nin resmi web sitesi:

 

http://duzduzani.ir

 

Ayetullah Nasır Mekarim Şirazi ve Ayetullah Cafer Subhani

 

Üstad Ensariyan

 

Ayetullah Duzduzanî ve Oğlu Hamid Duzduzanî 

 

Ayetullah Duzduzanî Şahsi Kütüpanesinde

 

Ayetullah Safi-i Gulpayganî

 

 

Merhum Ayetullah Cevad Tebrizi

 

Ayetullah Duzduzanî'nin Ofisinde Bir Kabul

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Modern Dönem Müctehitlerimiz Adlı Dizinin Diğer Linkleri

 

Modern Dönem Müctehidlerimiz (I)

Ayetullah Safi-i Gulpayganî

http://www.ehlibeytalimleri.com/modern-donem-muctehidlerimiz-i-foto_d12270.html

 

Modern Dönem Müctehidlerimiz (II)

Ayetullah Nasır Mekarim-i Şirazî

http://www.ehlibeytalimleri.com/modern-donem-muctehidlerimiz-ii-foto_d12353.html


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*