?>

Peyman: Seyit Mukteda Hüseyni’nin Yaşamı İlahi Risaletin Tebliğiyle Dopdoluydu

Peyman: Seyit Mukteda Hüseyni’nin Yaşamı İlahi Risaletin Tebliğiyle Dopdoluydu

Şia’yı Tanıma Dünya Kurultayı Genel Sekreteri: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Mukteda Hüseyni muhakkik, mübelliğ, düşünür ve görüş sahibi birisiydi ve onun yaşam kesitleri ilahi risaleti tebliğ etmekle doluydu.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Şia’yı Tanıma Dünya Kurultayı Genel Sekreteri: Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Mukteda Hüseyni muhakkik, mübelliğ, düşünür ve görüş sahibi birisiydi ve onun yaşam kesitleri ilahi risaleti tebliğ etmekle doluydu.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’nin vefat yıldönümünün birinci yılı münasebetiyle 5.3.2022 tarihinde “Batıda Şia’nın Konumu” adlı özel konferans düzenlendi.

Şia’yı Tanıma Dünya Kurultayı Genel Sekreteri Dr. Ayet Peyman bu konferansta İslam’da muhaceret meselesinin önemine değinerek şu açıklamalara yer verdi: Hicretle ve ilahi risaletin tebliğiyle uğraşan Allah yolunun muhacirleriyle alakalı mesele Kur’an naslarının bize öğrettiği ilahi öğretilerden ve mütefekkir ve yapıcı insanın önünde yer alan Kur’an’ın tavsiyelerindendir.

Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Mukteda Hüseyni yaşam kesitleri ilahi risaletin tebliğiyle dopdolu araştırmacı, düşünür ve görüş sahibi bir kimseydi ve Kur’an ve rivayet naslarında tebliğci için açıklanan değerler onun yaşamı ve ilmi gayretleriyle uyuşturulabilir.

Batı toplumu farklı kültürleri, milliyetleri, eğilimleri, zevkleri, dinleri ve mezhepleri olan çoğulcu bir toplumdur ve böyle bir toplumda din ile ilgilenen bir tebliğci için durum çok farklıdır. Kültürlerin ve zevklerin olduğu ve birbiriyle iletişim ve karşıtlık halinde olan çeşitli fikri akımların yer aldığı bir yerde güzel ve doğru amel edilebilmesi için bir âlimde pek çok özelliklerin olması gerekir.

Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri Avrupa’da ve birkaç farklı dil ve kültürden, farklı din ve mezheplerden ve farklı nüfuslardan ortaya çıkmış bir ülkede hüküm süren koşulların göz önünde bulundurulmasıyla dini ve kültürel alanlarda yer alarak mezhep ve dinlerle doğru yaşam yöntemini temellendiren, kalıcı ve yapıcı ilkeleri oluşturan ve böylesi bir misyonu devam ettirmek isteyenler için fırsat icat eden ender şahıslardan birisiydi.

Farklı eğilimleri ve zevkleri özümseyen, ancak hepsini yönlendiren ve hayat veren Şii mektebi okulunun aşkın değerlerine götüren İslami bir merkez gibi iyi bir temel oluşturmak, bir nevi sanat ve incelik gerektirir. Böyle toplumlarda Müslümanları Ehlibeyt’in (a.s) hayat veren mektebi etrafında birleştirebilmek ve başarılı bir âlim rolünde olabilmek için insanın pek çok iyi vasıflarda ayrıcalıklı olması gerekir. Rahmetli Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyti Mukteda Hüseyni Ebheri saydığımız tüm boyut ve yönlerde başarılı olmuştur.

Bugün muhacerete tam olarak olumsuz bakanların ve hicreti bir kaçış şeklinde değerlendirenlerin aksine, biz böyle bir şeye inanmıyoruz. Biliyoruz ki bugün dünyanın çeşitli köşelerinde ve dünyanın çeşitli önemli ülke ve şehirlerinde Şii mektebinin fikrî temelleri, camileri ve İslam merkezleri, Şii araştırmalarının bölüm ve kürsüleri ve dini teşkilatları olduğunu biliyoruz. Bugün hem Batı dünyasında hem de Doğu dünyasında Ehlibeyt (a.s) kültürü ve maarifi öğretilmekte ve yayılmaktadır. Bu mesele değerli ömürlerini Kur’an nasları esasınca temellendiren, geride eserler bırakan hicreti kendi hedefleri için ilke edinen hicret cihadı, ilim cihadı ve din cihadı yapan kimselere borçludur.

Bugün, bazı Batılı hükümetlerde Şii düşüncesi için var olan tüm yeni kısıtlama, sınırlandırma ve zorluklara rağmen, Ehlibeyt (a.s) mektebinin inançlı ve dindar muhacirleri ve Şii kültürünün savunucuları, dünyanın çeşitli yerlerinde ve ülkelerinde Ehlibeyt (a.s) adına meşaleler yakarak yeni alanlar yaratıp akademik çevre ve kiliselerle etkileşime girerek ve dünyanın düşünürleriyle konuşarak Ehlibeyt (a.s) mektebini açıklıyorlar. Bu, Allah yolunda hicret eden ve ilahi risaletin tebliğini yapan kimselerin geride bıraktığı büyük bir hizmet ve büyük bir mirastır.

Rivayetler esasınca hem yaşamı boyunca hem de vefatından sonra iyi bir temel bırakanlardan biri de rahmetli Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’dir. Bu merhum, kıyamete kadar gelecekte Batı’da yapılacak herhangi bir eylem için ödüllendirilecektir. Şiilerin Avrupa’nın bir bölümünde büyümesi onun varlığından kaynaklanmaktadır.

Hatırlatılması gerekir ki Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İmam Ali İslam Merkezi ve İsviçre Ehlibeyt Tabilerinin Haklarını Savunma Ofisi’nin çaba ve gayretleriyle “Batıda Şia’nın Konumu”nun araştırılması başlığı altında sanal ortamda Üstat Seyit Mukteda Hüseyni Ebheri’yi saygıyla anma programı düzenlendi.

Bu programa katılan kurum ve kuruluşlar şunlardan ibarettir: Edyan ve Mezahib Üniveristesi, İsviçre Uluslararası Dinler Araştırmaları Derneği, Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA), İran-Hollanda Dostluk ve Kalkınma Vakfı, Cenevre'deki Ehlibeyt (a.s) İslam ve Kültür Vakfı, Uluslararası Etkileşimler Avrupa Üniversitesi, İran İlahiyatçılar Sekreterliği, İsviçre İslami Koordinasyon Örgütü (KIOS), İtalya'da Şiiler İslam Konfederasyonu, Şia’yı Tanıma Dünya Kurultayı, Ehlibeyt (a.s) Zürih İslam Kültür Merkezi, Milan İmam Ali (a.s) Kültür Merkezi ve Teşeyyü İlmi Fırkalar Encümenliği.

............................
167


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*