• ‘İslam İttifakı, Sünni – Şii gerilimini tırmandıracak’

  Araştırmacı – yazar Fehim Taştekin, İslam İttifakı’nın teröre karşı bir birliktelik olmanın ötesinde, İran’ı hedef alan bir yönü olduğunu kaydetti. Sünni bloku oluşturulmaya çalışıldığını belirten Taştekin, ittifakın Sünni - Şii dünyası arasındaki gerilimleri tırmandırabileceğine dikkat çekti.

  Daha Fazla ...
 • Suudi İttifak'ın son numarası

  Pazartesi günü kurmayları ile toplantı yapan Obama 'Başta Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin IŞİD'e karşı mücadelede samimi davranmadıklarını' söylemiş.

  Daha Fazla ...
 • Terör örgütlerinin başı Suudiler değil mi?

  Suudilerin Kurduğu 'İslam İttifakı' teröre mi Şiilere mi karşı?

  Suudi Arabistan liderliğinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 34 ülke 'Teröre karşı İslam İttifakı' adıyla yeni bir koalisyon kurdu. Ancak ittifakta tek bir Şii ülkenin olmaması ittifakın 'teröre' mi yoksa 'Şiilere' mi karşı olduğu sorusunu gündeme getirdi.

  Daha Fazla ...
 • Bağdat'ın şifreleri

  Musul'a asker sevk eden Ankara, Irak'ta eski parametreler üzerinden Türk mobilitesinin hala geçerli olduğunu sandı. Yanıldı. Davutoğlu yeni dinamiklere göre hareket ettiklerini söylüyor. Ama yeni olan epey farklı.

  Daha Fazla ...
 • İngiliz Şiiliğinin Emperyalist muhayyiledeki yeri ve Türkiye ayağı

  "Bu zümre Sünni-Şii kaosunu tetikleyen her türlü hareketi desteklemekte ve din-siyaset ayrımını hararetle savunmaktadırlar. Bu muhayyilenin maalesef bir de Türkiye ayağı bulunmaktadır. Bu zümre daha çok gulat/aşırılar olarak tanımlanmaktadır. İslamî İran İnkılabını karalama, başta Ayetullah Hamaneî’nin şahsı olmak üzere Şii mercileri yok sayma ve onlara hakaret etme vb. tutumları söz konusudur."

  Daha Fazla ...
 • Bağdat'tan dönen Musul hesabı!

  Rus uçağını vurarak Ortadoğu'da kendi ayağına sıkan Türkiye, yanlış Musul hesapları yüzünden de Irak'tan ültimatom yiyen ülke durumuna düştü.

  Daha Fazla ...
 • İslam Devrimi Önderi İmam Hameneî’den Batılı gençlere ikinci mektup

  "Kör terörizmin Fransa'da gerçekleştirdiği acı olaylar bir kez daha benim siz gençlerle sohbet etmeme vesile oldu. Bu gibi olayların söze zemin oluşturması aslında benim için üzücüdür. Ama gerçek şudur ki eğer acı olaylar bir çare düşünme zemini ve ortak fikir yürütme ortamı oluşturmayacak olursa o zaman zarar kat kat artmış olur."

  Daha Fazla ...
 • Türkmen ‘yaygarası’ ve gerçekler

  Bayırbucak bölgesinde aslında şu an kimler var? Siviller vuruluyor iddiası doğru mu? AKP’nin terminolojisi gerçeği ne kadar yansıtıyor? Yedi maddede Bayırbucak Türkmenleri’ne ilişkin gerçekler:

  Daha Fazla ...
 • "Her Gün Aşura Her Yer Kerbela" sözü doğru mu?

  Her gün Aşura her yer Kerbela (Arapça: کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٌ کَربَلا) ifadesi bazılarının İmam Cafer Sadık’a (a.s) atfettikleri ünlü bir şiardır. Bazı âlimler konuşmalarında bu ifadeyi kullanmakta, buna karşın bazı araştırmacılar bu ifadenin hiçbir Şia hadis kitabında nakledilmediğini ileri sürmektedirler.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Öcünü Alan Muhtar'ın Kıyamı

  Muhtar’ın kıyamı (Arapça: ثورة المختار الثقفي), Kerbela şehitlerinin öcünü almak için Muhtar bin ebu Ubeyd Sakafi komutanlığında başlatılan bir harekettir. Bu kıyam hicretin 66. Yılında Kufe’de başlamış ve Ubeydullah İbn Ziyad, Ömer İbn Saad, Şimr bin Zi’l-Cevşen ve Sinan bin Enes gibi İmam Hüseyin (a.s) ve yârenlerinin şehadetine neden olan çok sayıda faktör öldürülmüştür. Muhtar’ın kıyamı, Muhammed bin Hanefiye’nin adıyla başlamıştır. Bazı Şia âlimleri ise Muhtar’ın kıyamının İmam Seccad’ın (a.s) emriyle başladığı düşüncesindedir.

  Daha Fazla ...
 • Aşura Vakıası ve Tarihi Gerçekler

  Aşura vakıası (Arapça: واقعة عاشوراء‎); hicretin 61. yılı Muharrem ayının onuncu günü Kerbela topraklarında, İmam Hüseyin (a.s) ile Ömer b. Sa’d’ın komutasındaki Yezit b. Muaviye’nin ordusuyla karşı karşıya geldiği ve İmam Hüseyin’in (a.s) kendisi, yaranları ve akrabalarının şehit olmasıyla sonuçlanan hadisedir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Havli bin Yezid Esbehi kimdir?

  Havli bin Yezid Esbehi (Arapça: خولی بن یزید اصبحی) İmam Hüseyin’in (a.s) Aşura günü çocuklarını ve yaranlarını öldüren katillerden biridir. Bazı rivayetlere göre İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek başını o kesmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Hermele bin Kâhil Esedi kimdir?

  Hermele bin Kâhil Esedi (Arapça: حَرمَلَة بن کاهِل اَسدی) Aşura günü Ömer İbn Sa’d ordu birliklerinde okçu, Abdullah bin Hüseyin, Abdullah bin Hasan’ın katili ve Şialar nezdinde Kerbela vakıasındaki en menfur kişilerden biridir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Şimr bin Zi'l-Cevşen Kimdir?

  Şimr bin Zi'l-Cevşen (Arapça: شِمر بن ذی الجَوْشَن), tabiinden ve Havazin kabilesinin reislerindendir. Kerbela vakıasında aldığı rolden dolayı Şialar nezdinde en nefret edilen kişilerden biri olmuştur. Şimr ilk önceleri İmam Ali’nin (a.s) yaranlarından biri idi, ancak sonralardan İmam (a.s) ve ailesine kin güden düşmanlardan birine dönüşmüştür.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Ömer İbn Sa'd Kimdir?

  Ömer İbn Saad (Arapça: عمر بن سعد 620 – 686), sahabelerden Sa’d bin Ebî Vakkas’ın oğludur ve İbn Saad diye meşhurdur. Kerbela vakıasında Ubeydullah bin Ziyad’ın ordu komutanlığını yapmıştır. Rey şehri valiliğine atanma şevki ile 4 bin kişilik bir ordu ile Kerbela’ya gitmiş ve İmam Hüseyin’in (a.s) bazı yaranlarının şehadetinde büyük bir rolü olmuştur. İbn Saad, İmam Hüseyin’le (a.s) savaşında hak olduğunu ispat etmek için İmam Hüseyin’e doğru ilk oku atan kişi olmuştur. İmam Hüseyin ve yaranlarının şehadetinin ardından şehitlerin naaşları üzerinde atlarla çiğnenme emrini vermiştir. İbn Saad, Aşura hadisesinden sonra Rey şehrine hâkim olarak atanmamış ve hicretin 66. Yılında Muhtar Sakafi tarafından öldürülmüştür. Ömer bin Saad, Aşura ziyaret namesinde lanet edilen kişilerden biridir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Ubeydullah İbn Ziyad Kimdir?

  Ubeydullah İbn Ziyad bin Ebih (Arapça: 33–67 عبيد الله بن زياد), Emevilerin ünlü komutanı, Aşura vakıasında Kufe valisi ve İmam Hüseyin ve ashabının şehadetindeki ana faktörlerden biridir. Ubeydullah Basra valisi idi, ancak Yezid, Kufe’deki karışıklığın ardından Ubeydullah’ı hicretin 60. Yılında İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamını bastırmak için görevlendirdi. Ubeydullah, Kerbela’da oynadığı kilit rolünden dolayı Şialar nezdinde en nefret edilen kişilerdendir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Yezid Bin Muaviye Kimdir?

  Yezid bin Muaviye (Arapça: يزيد بن معاوية) (h. 25- 64 / m. 654- 683) Emevi silsilesinin (661 – 750) ikinci halifesidir. Babası Muaviye bin Ebu Süfyan’ın ardından yaklaşık dört yıl halifelik yapmış (h. 60- 64) ve Şam’da ölmüştür. O, önceki halifelerin aksine ilk kez babası tarafından atanmışlığına atıfla hilafetinin miras yoluyla gerçekleştiğini iddia etmiştir. Peygamberin yakın akrabalarından ve bazı sahabelerden zorla biat alma girişimi bazılarının direnişi ile karşılaşmış ve Kerbela hadisesi gibi acı bir hadise İslam tarihinde yaşanmıştır.

  Daha Fazla ...
Özel Dosya: Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib