$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
26 recep; Peygamberimizin Kefili Hz. Ebu Talib’in Ölüm Yıldönümü:

Ebu Talib’in İmanlı Veya İmansız Olma Konusu Gereksiz Konulardır / Bu Büyük Zatın Şahsiyetine ve Tarihe Bakmamız Gerekmektedir

  • News Code : 194931
  • Source : Ehl-i Beyt Haber Ajansı
Hz. Ebu Talip (aleyhi selam) 42 yaşından 83 yaşına kadar Hz. Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) yanında yer almış ve bu büyük Müslüman şahsiyetin imanı hakkında 70 taneden fazla müstakil kitap yazılmıştır! Bizler, köşe bucak yerine bu İslam tarihinin büyük şahsiyetinin hayatına bakmalıyız / ehli sünnetten bazı ulemalar şöyle demişlerdir: Peygamber Ebu Talib’i seviyordu, bundan dolayı her kim ona eziyet ederse Allah Resulüne eziyet etmiştir / Mevsili Hanefi şöyle demiştir: Her kim kalbinde Ebu Talib’e karşı buğz duyar ve kin güderse kâfirdir.

Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Peygamber Efendimizin (sallallahu aleyhi ve alih) büyük hamisi Hz. Ebu Talib’in (aleyhi selam) ölüm yıldönümünde Kum İlmi Havzaları araştırmacılarından biri şöyle söyledi: “Tarihi belge ve bulgulara göre Hz. Ebu Talip, Emin lakaplı Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi ve oğlunun Onun vasisi olduğuna inanmakta idi ve ayrıca Hz. Abdulmuttalib ölmeden önce ona Hz. Muhammed’i koruyup kollaması için vasiyette bulunmuştur.”   

“Hz. Ebu Talip Araştırma Kurumu” başkanı ABNA Haber Ajansıyla yaptığı söyleşide şöyle devam etti: “Biz şu ana kadar 300’den fazla Şia ve ehli sünnetin tarihi kaynaklarını inceledik buradan çıkan sonuç; Hz. Ebu Talib’in fedakârlıklarını ve kendinden geçmelerinden bahsetmektedir. Bu Şi’b-i Ebu Talip konusunda olsun veya onun ve Hz. Hatice’nin (selamullahi aleyha) öldüğü yıl - ki Hz. Resullullah o yılı hüzün yılı ilan etmişti – konusunda olsun veya “و انذر عشیرتک الاقربین” (yakın akrabalarını uyar) ayeti gereği davet konusunda olsun; Ebu Talip (aleyhi selam) kati bir şekilde Peygamber Efendimizi (Allah’ın selamı onun ve Ehl-i Beyti’nin üzerine olsun) korumuş ve Ebu Leheb’in çok zorlu ve tehlikeli çıkışlarını şiddetli bir biçimde kınamış ve onu susturmuştur.”

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Muhammed Mehdi Sahibi şöyle devam etti: “Telmisani gibi bazı Ehli Sünnet alimleri şöyle söylemişlerdir: “Peygamber Ebu Talib’i seviyordu, bundan dolayı her kim ona eziyet ederse Allah Resulüne eziyet etmiştir.” Veya Şeyh Sehimi Et- Tevhid kitabının şerhinde icmai bir konu olarak şöyle nakletmiştir: “Eğer Hz. Ebu Talib İslam’ını açık etseydi Müşrikler Hz. Hamza’ya davrandıkları gibi ona davranırlardı.” Mevsili Hanefi ise şöyle demiştir: “Her kim kalbinde Ebu Talib’e karşı buğz duyar ve kin güderse kâfirdir.”

“Hz. Ebu Talip Araştırma Kurumu” başkanı konuşmasını şöyle sürdürdü:  Bizler köşe bucak, yerine bu İslam tarihinin büyük şahsiyetinin hayatına bakmalıyız. “Bu konular bazı ağızlara atılmış saptırıcı konulardır acaba Ebu Talip Mümin miydi, değil miydi? Hâlbuki Hz. Ebu Talip (aleyhi selam) 42 yaşından 83 yaşına kadar Hz. Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve alih) yanında yer almış ve bu büyük Müslüman şahsiyetin imanı hakkında 70 taneden fazla müstakil kitap yazılmıştır! Bizler bu tür aldatmacaların yerine bu büyük İslam şahsiyetinin hayatına bakarak onun değişik yönlerini incelemeliyiz.”    

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Sahibi Hz. Ebu Talib’in (aleyhi selam) şahsiyeti hakkında ise şunları söyledi: “Hz. Ebu Talip (aleyhi selam) İslam’dan önce büyük şairlerden biriydi. İbni Şehri Aşub, “Muşabihu’l Kur’an” kitabında “و لینصرن الله من ینصره” ayetinin zeylinde Hz. Ebu Talip’ten 3000 den fazla şiirin elde olduğunu kaydetmiştir. Hatta oryantalistlerden biri olan Carl Brkeleman “Tarihi’l Edebi el- Arabi” kitabında bu şiirlerin edebi şiirlerden olduğu gerekçesiyle bu şiirlere yer vermiştir.”  

Bu araştırmacı şöyle devam etti: “Bizler Hz. Ebu Talip (aleyhi selam) araştırma kurumu olarak şu ana kadar bu büyük şahsiyetin 1000 kadar şiirini bir araya getirdik ve yakın bir gelecekte yayınlayacağız. Ayrıca Hz. Ebu Talib’in Başyapıtı sayılan ve imanın zirvesinde olduğunu gösteren “Kaside-i Lamiye”sini müstakil bir eser olarak ele aldık.”  

“Hz. Ebu Talip Araştırma Kurumu” başkanı konuşmasının sonunda: “Muhammed Hasan Şefii Şahrudi’nin eseri olan “Ebu Talip Peygamberin Hamisi” kitabı ile “Hayrullah Mir Dani”nin kaleme aldığı “Ebu Talib’in İmanından Yansımalar” kitaplarını gençlere tavsiye etti.”