İmam Hüseyin'in Yarenleri (8)

Cafer bin Akil'in Hayatı

  • News Code : 648709
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA.İR
Brief

Doğum tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur, ancak Lübabu’l Ensab kitabı yazarına göre Kerbela’da şehit düştüğünde yaşı 23’tür.

Cafer b. Akil b. Ebu Talip (Arapça: جعفر بن عقیل), İmam Hüseyin’in (a.s) yârenlerinden ve Aşura günü Kerbela’da şehit olanlardandır.(1) Annesinin künyesi Ümmü Sagar’dır, bazıları ise Ümmü’l Benin olduğunu söylemiştir. Cafer de Müslim b. Akil gibi Hz. Ali’nin (a.s) damatlarındandır. Şehit olduğunda yaşının 23 olduğu söylenmiştir.(2)

Nesep, Doğum ve Şehadeti

Cafer, Akil bin Ebu Talib’in oğludur. Makatilu’t Talibin kitabında annesinin Beni Kilab kabilesinden Amir b. Amiri’nin kızı “Ümmü Sagar” olduğu belirtilmiştir.(3) Ancak Taberi, Hişam’dan annesinin Şakar b. Hizam’ın kızı Ümmü’l Benin olduğunu nakletmiştir.(4) Aynı şekilde annesinin Suğriye kızı Huvsa olduğu da söylenmiştir.(5) Cafer de kardeşi Müslim bin Akil gibi İmam Ali’nin (a.s) damadıdır.

Doğum tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur, ancak Lübabu’l Ensab kitabı yazarına göre Kerbela’da şehit düştüğünde yaşı 23’tür.(6)

Kerbela’da Hazır Bulunması

El-Futuh yazarının yazdığına göre Cafer b. Akil, Abdullah b. Müslim’in ardından savaş meydanına çıkmıştır.(7) İbn Şehri Aşub da el-Menakib adlı kitabında Cafer b. Akil’in ardından savaş meydanına çıktığını ve düşman savaşçılarından iki kişiyi ve bir görüşe göre 15 kişiyi öldürdükten sonra Beşer b. Savt Hamedani tarafından şehit oldu.(8) 

Ancak Makatilu’t Talibin kitabının yazarı Cafer’in Urve b. Abdullah Hase’mi tarafından şehit olduğunu yazmıştır.(9) Taberi ise Cafer’in Beşer b. Savt Hamedani tarafından şehit olduğunu yazmıştır.(10) Yine Taberi, tarih kitabının başka bir yerinde Ahmed bin Müslim Ezidi’den Cafer’i okla öldüren kişinin Abdullah b. Uzre Has’emi olduğunu nakletmiştir.(11)

Recez Okuması

El-Futuh kitabı yazarı Hz. Cafer bin Akil’in savaş meydanına çıktığında şu recezi okuduğunu yazmıştır:

انا الغلام الابطحی الطالبی من معشر فی هاشم و غالب

و نحن حقا سادة الذوائب هدا حسین سید الاطائب

Ben Ebtahi (Mekke’li) genci ve Talib’in nesliyim Haşim ve Galib’in hanedanındanım

Ve bizler kuşkusuz büyüklerin efendisiyiz Bu temizlerin efendisi Hüseyin’dir(12)

Nahiye ve Recebiye Ziyaretleri

Hz. Cafer b. Akil b. Ebu Talib’in ismi Nahiye ve Recebiye ziyaret namelerinde geçmiş ve katili Beşer b. Savt Hamedani’ye lanet edilmiştir.(13)

ABNA.İR

wikishia.net

Dipnotlar

1. Şeyh Mufid, el-İrşat, c. 2, s. 125; Ensabu’l Eşraf, c. 2, s. 103, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.

2. Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.

3. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.

4. Taberi, Tarihi Taberi, c. 5, s. 469; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 581, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.

5. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 169. sayfasından naklen.

6. Lübabu’l Ensab, c. 1, s. 401, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 166 – 167. sayfalarından naklen.

7. El-Futuh, c. 5, s. 111; Maktelu’l Hüseyin (a.s), Harezmî, c. 2, s. 26, Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 167. sayfasından naklen.

8. İbn Şehri Aşub, el-Menakib, c. 4, s. 105, Lübabu’l Ensab, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.

9. Makatilu’t Talibin, s. 97, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.

10. Taberi, Tarihi Taberi, c. 5, s. 469; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 581, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.

11. Taberi, Tarihi Taberi, c. 5, s. 447; el-Kamil fi’t Tarih, c. 2, s. 570, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 168 – 169. sayfalarından naklen.

12. El-Futuh, c. 5, s. 111; Maktelu’l Hüseyin (a.s), Harezmî, c. 2, s. 26, Muhammed Rey Şehri’nin ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’ kitabının 166, 167 ve 168. sayfalarından naklen.

13. Muhammed Rey Şehri, ‘Danişname-i İmam Hüseyin (a.s)’, s. 166, 167.

Kaynaklar

* Muhammed Rey Şehri, Danişname-i İmam Hüseyin (a.s), Ber Paye-i Kur’an ve Hadis, Kum, Daru’l Hadis, 1388. 

* Şeyh Mufid, el-İrşat, Kum, konkgre Şeyh Mufid, s. 1413.

* Taberi, Muhammed b. Cerir, Tarihu’l Umem ve’l Muluk (Tarihi Taberi), tahkik: Muhammed Ebu’l Fazl İbrahim, Beyrut, daru’t turas, ikinci baskı, 1967.

* Lübabu’l Ensab.

* Harezmî, el-Muvaffak İbn Ahmed; Maktelu’l Hüseyin (a.s), tahkik ve talik: Muhammed es-Semavi, Kum, mektebetu’l mufid.

* İbn Şehri Aşub, el-Menakib Al-i Ebu Talib, Kum, Allame, k. 1379.

* el-Futuh.

* Makatilu’t Talibin.

* İbn Esir, Ali b. Ebu’l Kerem, el-Kamil fi tarih, Beyrut, daru sadır-daru Beyrut, 1965.


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib