İmam Humeynî (ra): Aşura Kıyamını Anmak İlahî Şiarlardandır

  • News Code : 715373
  • Source : .
Brief

"Aşura'yı canlı tutmak, çok önemli siyasi-ibadi bir meseledir. İslam uğrunda her şeyini feda eden bir şehid için yas ve matem tutmak, siyasi bir meseledir ve inkılabın ilerlemesinde çok etkisi vardır." "Biz siyasi ağlayışa sahip bir milletiz. Biz bu gözyaşlarımızla sel olup, İslam karşısında duran bütün engelleri yıkan bir milletiz."

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- “Mazlumların Seyyidi, özgürlükçülerin önderini anma meclisleri; akıl ordusunun cehale­te, adaletin zulme, emanetin hıyanete ve İslam hükümetinin tâğut hükümetine galebe çalış mec­lisleridir. Bu meclisler ne kadar sık ve görkemli yapılırsa Aşura'nın kanlı bayrakları, mazlumun zalimden intikam alacağı günün gelip çata­cağının bir alameti olarak daha da yükseklere asılacaktır.”

“Masum İmamlar (a.s.) ve özellikle mazlumların Seyyidi, şehitlerin önderi Hazret-i Eba Ab­dullah (a.s.)'a matem tutma me­rasimleri yapmak için hiç bir zaman gaflete düşmeyin.”

“Görkemli bir şekilde yapılmakta olan ma­tem meclislerini olduğundan daha da canlı tut­maya gayret ediniz.” 

“Meclisleri, matem meclislerini ve sine vu­ran grupları inşallah daha yaraşır ve kâmil bir halde canlı tutmaya çalışalım.”

“Masum İmamlar (a.s.)'ın yas ve matem meclislerini canlı tutun, bunlar mezhebimizin şiarlarındandır ve canlı tutulmaları gerekir. Bun­lar siyasî şiarlardan biri olup korunmaları gerekir. Bu kalem aşındıranlar sizi oyuna getirmesinler, çeşitli isimler altındaki bu şahıslar kendi sapık meramlarıyla bütün her şeyinizi elinizden almak istiyorlar, ola ki, sizleri oyunlarına getirmesinler.”

“Meclisler kendi yerinde kalmalı, matem meclisleri kurulmalı ve minber ehli de İmam Hüseyin (a.s.)'ın şahadetini canlı tutmaları ge­rekmektedir. Bizim milletimiz bu İslamî şiarları özellikle tüm gücüyle canlı tutmalıdır; zira onun canlı olması demek, İslam'ın canlı olması demek­tir.”

“Biz bu İslamî âdetleri, -Aşura, Muharrem, Sefer ve benzeri zamanlarda yollara düşen ve İslamî geleneklere uygun bir şekilde sine vuran grupları vurgulaya­rak söylüyorum- korumalı ve gözetmeliyiz. Hatta daha fazla işin peşinde olmalıyız. Seyyid-üş Şüheda (a.s.)'ın fedakârlığı neticesinde İslâm bizlere kadar canlı kalmıştır. Konuşmacılar ve halk önceden yaptıkları gibi düzenli bir şekilde muazzam matem merasimleri düzenleyip yollara düşerek, sine vuran destelerle Aşura'yı canlı tutmalıdırlar. Şunu bilmeniz gerekir ki, eğer hareketinizin ko­runmuş bir vaziyette kalmasını istiyorsanız bu sünnetleri yaşatınız.”

“Mersiye okumak mersiyehanların görevidir. Görkemli sine vurma desteleri oluşturarak dışarı çıkıp sine vurmak da halkın görevidir. Elbette, mu­halif olabilecek şeylerden kaçınarak! Destelerle dışarı çıkıp sine vurulmalı, ama toplu ve sistemli bir şekilde. Bu içtimalardır bizleri korumuş olan, bu birlikteliktir bizleri korumakta olan. Temiz yürekli aziz gençleri aldatıyorlar. Geli­yorlar, kulaklarına “Bundan sonra ağlamanın ne anlamı ve faydası var?” diyorlar. Bu nasıl bir sorudur?!” 

“Aşura günleri yollara düşerek sine vuran desteler bizim bunu sadece kuru bir yürüyüşe çevirmek iste­diğimizi sanmasınlar. Destelerin kendisi de bir yürüyüştür, ama siyasî içeriği olan bir yürüyüş. Geçmişte olduğu gi­bi (belki daha fazla) sine vurmalar, mersiye oku­malar, bunlar bizim zaferimizin sırrıdır. Tüm ülkede baştanbaşa mersiye meclisleri olsun, herkes mersiye okusun ve ağlasın.”


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib