Katiller Serisi: Hermele bin Kâhil Esedi kimdir?

 • News Code : 716330
 • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.com
Brief

Hermele bin Kâhil Esedi (Arapça: حَرمَلَة بن کاهِل اَسدی) Aşura günü Ömer İbn Sa’d ordu birliklerinde okçu, Abdullah bin Hüseyin, Abdullah bin Hasan’ın katili ve Şialar nezdinde Kerbela vakıasındaki en menfur kişilerden biridir.

Hermele bin Kâhil Esedi (Arapça: حَرمَلَة بن کاهِل اَسدی) Aşura günü Ömer İbn Sa’d ordu birliklerinde okçu, Abdullah bin Hüseyin, Abdullah bin Hasan’ın katili ve Şialar nezdinde Kerbela vakıasındaki en menfur kişilerden biridir.

Hermele bin Kâhil, Hz. Ebu’l-Fazlı’l-Abbas’ın da (a.s) şehadetinde de rol almıştır. Sonunda Muhtar’ın kıyamı ile tutuklanmış ve Muhtar’ın emri ile feci bir şekilde öldürülmüştür.

Yaşam Öyküsü

Hermele, Beni Esed kabilesindendir. Tarihi kaynaklarda Aşura vakıasından önce onun hakkında her hangi bir kayıt bulunmamışlardır. Bazı kaynaklarda adının Harmele bin Kâhin olduğu geçmiştir.(1) Muhtar’ın kıyamında öldürülmüştür.(2)

Aşura Günü

Hermele, Aşura günü, Ömer bin Sa’d’ın okçularındandı. İmam Hüseyin’in (a.s) daha süt emen oğlu Abdullah bin Hüseyin’i (a.s) babasının kucağında okla şehit etmiştir.(3) Aynı şekilde Abdullah bin Hasan’ın da katili olduğu kayıtlarda geçmiştir.(4) Hz. Abbas bin Ali’nin de (a.s) şehadetinde rol almış(5) ve Hz. Abbas (a.s) efendimizin mübarek kesik başını Kufe’ye götüren kişidir.(6) İbn Esir, onu Ebu Bekir bin Hasan’ın katili olarak tanıtmıştır.(7)

Şialar Nezdindeki Yeri

Hermele’ye, Nahiye ziyaretinde lanet edilmiştir.(8) Medine’ye giderek İmam Seccad’la (a.s) bir görüşme yapan Minhal bin Amr’ın dediğine göre İmam Seccad (a.s) Muhtar’ın kıyamı hakkında bilgi alıp Kerbela katillerinin öldürülüp öldürülmediğini sorduğunda Hermele bin Kahil’i de sormuştur. Hermele’nin hayatta olduğunu duyunca şöyle buyurmuştur:

:“Allah’ım! Ateş ve demirin hararet ve sıcaklığını ona tattır.”(9)

İmam Seccad’la (a.s) bir görüşme yapan Beşer bin Galib Esedi de Hz. Seccad Efendimizin (s.a) Hermele’yi lanetle andığını söylemiştir.(10)

Ölümü

Hermele, Muhtar’ın kıyamında tutuklanmış ve yine onun emri ile el ve ayakları kesilmiş, sonra ateşte yakılmıştır. Minhal bin Amr, Hac ziyaretinden Kufe’ye döndüğünde Hermele’nin ölüm sahnesini yakından görmüş ve İmam Seccad’la (a.s) görüştüğünü ve Hermele’ye beddua ettiğini Muhtar’a anlatmıştır. Muhtar, İmam Seccad’ın (aleyhi selam) duasının onun eliyle gerçekleştirildiği için şükür secdesine kapanmıştır.(11)

Şiirlerde

Hermele bin Kahil’in adı, şiirlerde de Abdullah bin Hüseyin ve Abdullah bin Hasan’ın katili olarak defalarca geçmiştir.

O çocuğun gamında kan içiyorum

Hermele’nin zalim eliyle akıtılan

Sütü yerine kanı ağzına dökülen(12)

Dipnotlar

 1. Taberi, c. 5, s. 468; el-Kamil, c. 4, s. 92.
 2. Zubu’n-Nizar, s. 21.
 3. Belazuri, Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 201; Biharu’l-Envar, c. 45, s. 65, c. 98, s. 269.
 4. Makatilu’t-Talibin, s. 93; Taberi, c. 5, s. 468.
 5. Belazuri, Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 201.
 6. Belazuri, Ensabu’l-Eşraf, c. 3, s. 256.
 7. el-Kamil, c. 4, s. 92.
 8. Biharu’l-Envar, c. 45, s. 65; İkbal, s. 574.
 9. Keşfu’l-Gummet fi marifeti’l-Eimme, c. 2, s. 112; Emali Tusi, s. 238, 239.
 10. Danışname İmam Hüseyin, c. 9, s. 236, Şeceri’den naklen; Emali, c. 1, s. 188.
 11. Keşfu’l-Gummet fi marifeti’l-Eimme, c. 2, s. 112; Emali Tusi, s. 238, 239.
 12. Humai, Celalettin, Divan Sina, İmam Hüseyin Ansiklopedisi, c. 10, s. 394. Sayfadan naklen.

Kaynaklar

* İbn Esir, Ali bin Ebi Kerem, el-Kamil fi’t-Tarih, daru sadır, Beyrut, m. 1965.

* Belazuri, Ahmed bin Yahya Cabir, Ensabu’l-Eşraf, araştırma: Suheyl Zekar ve Riyad Zerkuli, Beyrut, daru’l-Fikr, k. 1417.

* Ebu’l-Ferec İsfahani, Mekatilu’t-Talibin, Kum, müessese daru’l-Kitab, k. 1385.

* Taberi, Ebu Cafer Muhammed bin Cerir, Tarihu’l-Umem ve’l-Muluk, Beyrut, müessese el-A’lemi lil-Matbuat, k. 1409.

* İbn Nema Hilli, Zubu’n-Nizar bi şerhi’n-Nisar, müessese neşri İslami, Kum, k. 1416.

* Erbili, Ali bin İsa bin Ebi’l Feth, Keşfu’l-Gumme fi Marifeti’l-Eimme, Beyrut, daru’l-Adva, k. 1405.

* Rey Şehri, Muhammed, Danışname İmam Hüseyin (a.s), mütercim: Muhammed Muradi, daru’l-hadis, Kum, k. 1430.

* Şeyh Tusi, el-Emali, intişarat daru’s-sekafet, Kum, k. 1414.

* Allame Meclisi, Biharu’l-Envar, müessese el-Vefa, Beyrut, k. 1404.


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib