"Her Gün Aşura Her Yer Kerbela" sözü doğru mu?

 • News Code : 716879
 • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.com
Brief

Her gün Aşura her yer Kerbela (Arapça: کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٌ کَربَلا) ifadesi bazılarının İmam Cafer Sadık’a (a.s) atfettikleri ünlü bir şiardır. Bazı âlimler konuşmalarında bu ifadeyi kullanmakta, buna karşın bazı araştırmacılar bu ifadenin hiçbir Şia hadis kitabında nakledilmediğini ileri sürmektedirler.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA- Her gün Aşura her yer Kerbela (Arapça: کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٌ کَربَلا) ifadesi bazılarının İmam Cafer Sadık’a (a.s) atfettikleri ünlü bir şiardır. Bazı âlimler konuşmalarında bu ifadeyi kullanmakta, buna karşın bazı araştırmacılar bu ifadenin hiçbir Şia hadis kitabında nakledilmediğini ileri sürmektedirler.  

Her Gün Aşura İfadesinin Tarihçesi

Bu sözcüğü ilk olarak kimin kullandığı tarihi olarak belli değildir. Ali Şeriati, “Adem’in varisi Hüseyin” adlı kitabında, bu ifadeyi İmam Sadık’a (a.s) nispet vermiştir.(1) Aynı şekilde bu ifade bir çok alimin konuşmalarında kullandıkları bir ifadedir. İmam Humeyni konuşma ve mesajlarında bu ifadeden istifade etmiştir.(2) Yine Ayetullah Hamaney, ifadenin hadis olup olmadığına değinmeden konuşmalarında istifade etmiştir.(3) Hakeza Ayetullah Şehit Murtaza Mutahhari de bu ifadeyi kullanmış ve o da hadis olup olmadığına değinmemiştir.(4)

Her Gün Aşura İfadesinin Kaynağı

Aşura İnkılabı kitabının yazarı şöyle yazmaktadır: “‘Biharu’l-Envar, Kutub-u Erbaa, Müstedreku’l-Vesail’ gibi kitaplarda bu ifadeyi bulamadım, ancak İmam Humeyni bu ifadeyi kullanmış ve güvenmiştir.”(5) Bazı araştırmacılar ise bu ifadenin hadislerde geçmemesi bir yana Şia’nın inançlarına da aykırı olduğunu iler sürmüşlerdir. Zira hiçbir yerin Kerbela kadar bir değeri yoktur ve hiçbir gün Aşura günüyle mukayese edilmez.(6) Öyle anlaşılıyor ki bu söz Zeydiye mezhebi çıkışlıdır ve İsna Aşeri (12 İmam) Şiaları ile bir ilgisi yoktur.(7)

Her Gün Aşura İfadesinin Yorumu

İmam Humeyni’nin konuşmalarından bu sözden maksadın İmam Hüseyin’in (a.s) musibetlerine ağlamanın daimi olduğu anlamında değil, bilakis bu ifadenin zalimlere karşı mücadelenin daimi olduğu anlamında olduğu anlaşılmaktadır.(8) Her ne kadar başka yerlerde başka bir şekilde de yorumlamış olsa da.(9) Şehit Mutahhari dünyada her zaman zulme karşı mücadelenin olduğunu ve bunun da İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamının bir neticesi olduğuna inanmakta ve bu ifadenin buna işaret ettiğini ileri sürmektedir.(10) Ayetullah Hamaney de her gün Aşura ifadesini şu şekilde yorumlamaktadır: “Her dönemde insanların bazı rolleri vardır, eğer o rolü doğru, kendi zamanında ve uygun bir şekilde ifa ederse, her şey yolunda olur, milletler gelişir ve insaniyet yaygınlaşır.”(11)

ABNA24.COM

WİKİSHİA.NET

Dipnotlar

 1. Şeriati, Hüseyin Varisi Adem, s. 49.
 2. İmam Humeyni, Sahife-i İmam, c. 9, s. 445 ve c. 10, s. 10, 122, 191, 315 ve c. 16, s. 151.
 3. Ayetullah Hamaney’in bürosuna ait websitesi.
 4. Mutahhari, Mecmua Asar, c. 3, s. 434.
 5. Muhacirani, İnkılab Aşura, s. 16.
 6. Sıhheti Serdurudi, Aşura hakkında birkaç ünlü hadis, s. 136, 137.
 7. Bazhani çend hadis meşhur derbare Aşura.
 8. İmam Humeyni, c. 9, s. 445 ve c. 10, s. 10, 122, 315.
 9. İmam Humeyni, c. 10, s. 191 ve c. 16, s. 151.
 10. Mutahhari, Mecmua Asar, c. 3, s. 434.
 11. Ayetullah Hamaney’in bürosuna ait websitesi.

Kaynaklar

* Ayetullah Hamaney’in bürosuna ait websitesi.

* Humeyni, Seyyid Ruhullah, Sahife-i İmam, müessese tanzim ve neşri Asar İmam Humeyni.

* Şeriati, Ali, Hüseyin Varisi Adem (Mecmua Asar, sayı, 19), intişar Kalem, Tahran, 1380.

* Sıhheti Serdurudi, Muhamed, Aşura hakkında birkaç ünlü hadis, ulum hadis dergisi, sayı: 26.

* Mutahhari, Murtaza, Neberd Hak ve Batıl (mecmua asar, c. 3), intişarat sadra, Tahran.

* Muhacirani, Seyyid Ataullah, İnkılab Aşura, intişarat ittilaat, Tahran, 1380.


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib