$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) Doğum Günü Tüm İslam Âlemine Mübarek Olsun

  • News Code : 746077
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.COM
Brief

İmam Muhammed bakır beşinci masum imam olup yaşamı kerametlerle doludur ve ondan birçok keramet nakledilmiştir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Hazreti Ebu Cafer, İmam Muhammed Bakır (a.s) Recep ayının ilk günü hicri 57 yılında Medine’de dünyaya geldi.

Onun değerli babası Hazreti Ali b. Hüseyin İmam Zeynel Abidin’dir (a.s) ve annesi İmam Hasan’ın (a.s) kızı Fatıma’dır. O Hazret üç yıl altı ay dedesi İmam Hüseyin (a.s) zamanında, 34 yıl babası İmam Zeynel Abidin (a.s) zamanında yaşamıştır ve imamet süresi 19 yıl on aydır.

Beşinci hidayet önderi yaşamı boyunca zalim Emevi halifelerinden onu ile muasır olmuştur ve kendi imameti döneminde bunların beşi ile aynı zamanda yaşamıştır.

İmam Muhammed Bakır (a.s) imameti döneminde Ehlibeyt kültürünü yaymak ve Şii maarifini sağlamlaştırıp muhtelif halk katmanları arasında yaymak için uygun fırsatlar yakaladı. Yüzlerce hadis naklinin yanında çok büyük âlimler yetiştirmiştir. Zürare b. A’yan, Hamran b. A’yan, Hasan b. Hasan b. Hasan, Zeyd b. Ali Süleym b. Kays Hilali, Cabir b. Abdullah Ensari, Cabir b.Yezid Cafi, Bukeyr b. A’yan, Aban b.Tağlib, Fuzyl b. Yesar, Ebu Basir, Muhammed b. Müslim Sakafi, Ebu Hamza Somali bunlardan bir kaçıdır. En meşhur Şii biyografi yazarı Şeyh Tusi bu öğrencilerden 468’nin ismini zikretmiştir.

İmam Muhammed Bakır’dan birçok keramet nakledilmiştir. Şimdi bunlardan bir kaçını naklediyoruz:

a) Abbasi Hükümetini Öngörmesi

İmam Muhammed Bakır (a.s) Abbasiler hükümeti ele geçirmeden önce onların hilafete geleceğini ve Mansur Devaniki’nin nasıl halife olacağını haber verdi. Olayı Ebu Basir şöyle anlatıyor:

İmam Muhammed Bakır’ın huzurunda Allah Resulünün mescidinde oturuyorduk. Bu olay İmam Zeynel Abidin’in (a.s) hemen şehadetinden sonra idi ve Abbasiler henüz hükümeti ele geçirmemişlerdi.

Bu sırada Mansur Devaniki ve Davut b. Süleyman mescitten içeri girdi. İmam Bakır’ı görünce yalnız Davut onun huzuruna geldi. Hazret ona şöyle sordu: Devaniki niçin buraya gelmedi? Davut, o cefa ediyor ve oldukça perişan bir durumda, dedi.

ABNA24.COM

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurdu: Günler geçecek ve o halka hükümet edecektir. O halkın sırtına binecek ve bu diyarın doğusunu ve batısını sahiplenecektir ve uzun ömürlü olacaktır. O, o kadar hazineler yığacaktır ki ondan önce kimse böyle yapmamıştır. Davut bu haberi Devaniki’ye ulaştırdı. Devaniki kendini şaşırmış bir halde İmam’ın huzuruna geldi ve sizin celal ve azametiniz sizin yanınıza gelmeme engel oldu, dedi. Sonra büyük bir istekle imamdan, Davud’un bana verdiği bu haber nedir, diye sordu.

İmam Bakır (a.s) buyurdu: Ne söyledimse gerçekleşecektir.

Devaniki, bizim hükümetimiz sizin hükümetinizden önce midir, diye sordu.

İmam (a.s), evet, dedi.

Devaniki, benden sonra evlatlarımdan biri mi hükümet edecektir, dedi.

İmam (a.s), evet, dedi.

Devaniki, bizim hükümetimizin süresi mi daha uzundur yoksa Emevilerin mi, diye sordu.

İmam (a.s) sizin hükümetiniz, dedi ve sonra şöyle devam etti: Sizin evlatlarınız bu hükümeti ele alacaklardır ve çocukların top oynadığı gibi hükümetle oynayacaklardır. Bu bana babamın verdiği bir haberdir.

Mansur Devaniki hükümete yetişince imamın öngörüsüne çok şaşırmıştı.

b) Körün Şifa Bulması:

Ebu Basir, İmam Bakır’ın (a.s) seçkin öğrencilerinden biriydi. O, kör biriydi ve bundan dolayı çok sıkıntı çekiyordu. Bir gün Hazretin huzuruna vardı ve ondan, acaba siz peygamberin varisi misiniz, diye sordu.

İmam: Evet!

Ebu Basir: Acaba Allah Resulü bütün peygamberlerin varisi ve onların ilminin mirasçısı değil miydi?

İmam (a.s): Evet!

Ebu Basir: Siz ölüyü diriltebilir, anadan doğma körü iyileştirebilir ve insanların evlerinin içindekinden haber verebilir misiniz?

İmam (a.s) : Evet, biz bunların hepsini Allah’ın izniyle yapabiliriz.

Ebu Basir sonrasını şöyle naklediyor: Bu sırada İmam Muhammed Bakır (a.s) buyurdu ki Ey Ebu Basir! Öne gel! Ben öne doğru gittim. O hazret mübarek elleriyle gözlerimi sıvazladı. Bu sırada ben güneşi, gökyüzünü, yeri, evleri ve şehirde olan her şeyi gördüm.

Sonra bana şöyle buyurdu: Acaba böyle mi olmak istiyorsun ki bu surette kıyamet günü diğer insanlar gibi sorguya çekilecek ve Allah neyi irade ederse o olacaktır, yoksa ilk haline dönüp sorgusuz sualsiz cennete mi girmek istersin?

Ebu Basir, ilk halime dönmek isterim, dedi.

İmam (a.s) tekrar elini Ebu Basir’in gözüne çekti ve o eski haline döndü.


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*