Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinden Hollande ve Avrupa Makamlarına Açık Mektup

  • News Code : 767125
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.COM
Brief

Hüccetu’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri Fransa Cumhurbaşkanı ve Avrupa devletleri makamlarına gönderdiği geniş bir mektupta tekfiri ve uluslararası terörizm hakkında bazı noktalara değindi.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Avrupalı devletlerin üst düzey makamlarına gönderdiği mektupta tekfiri ve uluslararası terörizm hakkında bazı noktalara değindi.


Hüccetu’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri bu mektupta Kur’an, Peygamber ve İmam Ali’nin gayri Müslimlerin canına saygı gösterme konusundaki desturlarına değindi ve şunları yazdı: Arapça isimlere ve İslami görünüşe sahip olmak bu cinayetleri işleyenlerin İslam emirlerine göre hareket ettiğini göstermez. Bunun en açık şahidi de İslam topraklarında değişik din mensuplarının barış içinde birlikte yaşamalarıdır.


Bu mektubun sonunda Fransa Cumhurbaşkanı ve diğer Avrupalı makamlardan en azından günahsın çocuk ve vatandaşlarınızın canını korumak için ikiyüzlü yönelim ve siyaset oyunlarından vazgeçmelerini ve kontrolünü kaybetmiş tekfiri terörizme karşı tarihi sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi ve şunları ekledi: Gerçek İslam âlimleri, terörizmle gerçekten mücadele eden İslam ülkeleri ve kuruluşları bu mücadelede sizlerin en iyi yardımcınız olacaklardır.


Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin mektubunun metni aşağıda gelmiştir:


Sayın Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande!


Sayın Avrupalı Cumhurbaşkanları, başbakanları ve üst düzey makamlar!


Fransa’nın Nice şehrindeki geçen geceki hadise, onlarca günahsız insanın ölmesine ve yaralanmasına neden oldu ve benim size bu mektubu yazmama sebep oldu. İlk başta kendi tarafımdan ve dünya genelinde yüzlerce üyesi olan ve bu uluslararası kuruluşla işbirliği yapan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüm üyeleri tarafından bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.


Aynı şekilde size başsağlığı temennilerinde bulunuyor, bu hadisede zarar görenlerin acılarını paylaşıyor ve ölenlerin ruhu için Allah’tan sükûnet diliyorum.
Birkaç yıldır bizim bölgemizi ve İslam ülkelerini rahatsız eden bu tür acı olaylar şimdi sizin ülkelere de varmıştır. Dün Paris’te, Brüksel’de, Orlando’da ve bugün Nice’de… ve yarın nerede olacağını Allah bilir. Acaba tekfiri teröristlerin tehdit ettiği gibi çok yakında Roma, Londra, Berlin ve Viyana’da mı sokakların İşid ve el-Kaide tarafından kana bulanacağına şahit olacağız? Acaba böyle bir durumda dünyanın geleceği için iyi bir görünüm bekleyebilir miyiz?


Bu hadiselerin sebebi nedir? Masum çocuklara bile merhamet göstermeyen bu terörist girişimlerin kaynağı neresidir? Acaba onlar Müslüman mıdır? Onların bu girişimleri hangi düşünceden kaynaklanmaktadır? Nereden mali ve askeri destek almaktadırlar?


Sayın Hollande ve Avrupalı ülkelerin başkanları!


    Gerçi çok iyi biliyoruz ki sizler bu soruların cevaplarını pekiyi biliyorsunuz, ama şimdi korku içinde olan ve yürekleri yaralanmış dünya kamuoyunun vicdanı için bu mektupta beş noktaya değiniyoruz:


1. Sizler ve Batılı tüm vatandaşlar bilsinler ki bu terörist girişimler asla İslam tarafından onaylanmamaktadır. : Arapça isimlere ve İslami görünüşe sahip olmak bu cinayetleri işleyenlerin İslam emirlerine göre hareket ettiğini göstermez. Bunun en açık şahidi de İslam topraklarında değişik din mensuplarının barış içinde birlikte yaşamalarıdır. Aynı şekilde bu cinayetlerin, Şii-Sünni değişik İslam fırkalarının âlimleri tarafından kınanması da İslam ümmetinin tekfiri teröristleri kendilerinden bilmediklerinin açık bir göstergesidir. Kur’an-ı Kerim İslam’ın insan haklarını riayet etme ve gayri Müslimlerin canını koruma noktasında genel siyasetini şöyle beyan ediyor: “Allah sizi, sizinle din konusunda savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik yapmaktan ve onlara karşı adaletli davranmaktan men etmez. Zira ki Allah, adaletli davrananları sever.” Mümtehine/8)
Bu işi Allah Rsulü Hazreti Muhammed (s.a.a) hakimiyete yetiştiği ilk günlerde yaptı ve “Medine Anlaşmasını” yayınlayarak gayri Müslimlerin haklarını, can ve mal güvenliğini teminat altına aldı.
Aynı şekilde tüm Müslümanların önderi olan İmam Ali b. Ebutalip de tarihi fermanıyla, tarih boyunca tüm Müslümanlara değişik din ve inançlara sahip kişilere saygı gösterilmesini öğretti ve şunu yazdı: “İnsanlar iki sınıftır: Ya senin dindeki kardeşindir veya insanlık bakımından senin benzerindir.”


2. Anlattığımız konular göz önüne alındığında  sizin sürekli bu olayları İslam dinine ve Müslüman halka nispet vermenizin sebebi nedir? Niçin Sayın Hollande bu hadiseden sonra tekrar onun hakkında “İslami terörizm” tabirini kullandı? Aynı şekilde İşid teröristlerinin faaliyetlerinin başında itibaren siz Batılı devlet adamları ve sizin güçlü medya gruplarınız bu cani grup hakkında “İslam devleti” tabirini kullanıyorsunuz! Halbuki bir milyardan fazla Müslüman bunları İslam’dan ve insani öğretilerden hiçbir nasipleri olmayan caniler olarak biliyorlar.


3. Sizin bugün ülkelerinizde şahit olduğunuz terör saldırıları, bizim bölgemizde kendisiyle yaşadığımız ve milletlerimizin ateşinde yandığı olayların bir yansımasıdır. Eğer bu teröristlerin Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye şehirlerini kana buladıkları gün Avrupalı ülkeler ve Amerikalılar uluslararası konferanslarda onları desteklemek yerine onların kökünü kurutma düşüncesinde olsaydılar bugün bu saldırılar sizin evlerinize kadar uzanmazdı.


4. Fransa şimdi tekfiri terör saldırısı altında olduğu halde bu ülkenin devlet adamlarının “Münafıklar Terör Örgütü”nü desteklemeleri bizleri oldukça şaşırtmaktadır.  Fransa, Paris ve Nice saldırılarında yaklaşık 300 kurban vermiştir, ama şimdi günahsız 17000 İranlıyı öldüren cani teröristleri desteklemekten kaçınmamaktadır!  Bundan daha kötüsü Fransa beş gün önce Taliban, el-Kaide, Daeş, Boko Haram ve en-Nusra gibi terör örgütlerini icat eden Al-i Suud’un güvenlik çehrelerinden Türki Faysal’ın bu ülkenin başkentinde teröristleri destek konuşması yapmasına izin verdiler! Bir an düşünün, acaba günahsız vatandaşlarınıza yapılan bu acımasız saldırılar, bu girişimlerin tabii sonucu değil mi?


5. Tekfiri teröristler ki insanlık dışı Vahhabilik ve selefilik düşüncelerinden beslenmektedirler, küçük-büyük, kadın-erkek, Asyalı-Avrupalı, Müslüman-gayri Müslim ayrımı asla yapmıyorlar. Tekfiri terörizmin belli bir dini yoktur. Onlar kendileri gibi düşünmeyen herkesi öldürme peşindedirler. Bu tehlike tüm dünyayı tehdit ettiği için bu evleri yok eden şerden kurtulmak için tüm dünya ülkeleri bunun köklerini kurutmak için sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Bu iş için, ilk önce bu terör gruplarının tüm mali ve askeri yardım kanalları kesilmelidir ve onlara katılmak için giden tüm sınırlar da kapatılmalıdır.
Sizler ve sizin güvenlik birimleriniz binlerce el-Kaide, Daeş ve en-Nusra teröristinin hangi ülkelerden para aldığını çok iyi biliyorsunuz; hangi ülkelerden silah yardımı ve iletişim teknolojisini aldığını ve cinayetlerinin meşruiyetini hangi müftülerin fetvalarından aldığını da biliyorsunuz.


Sayın Hollande ve Avrupalı ülkelerin başkanları!


Artık onun zamanı gelmiştir ki en azından günahsın çocuk ve vatandaşlarınızın canını korumak için ikiyüzlü yönelim ve siyaset oyunlarından vazgeçin ve kontrolünü kaybetmiş tekfiri terörizme karşı tarihi sorumluluklarınızı yerine getirin. Gerçek İslam âlimleri, terörizmle gerçekten mücadele eden İslam ülkeleri ve kuruluşları bu mücadelede sizlerin en iyi yardımcınız olacaklardır.


Ve’s-selamu ela men ittebee’l-huda
Muhammed Hasan Ahteri
15 Temmuz 2016

ABNA24.COM

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Avrupalı devletlerin üst düzey makamlarına gönderdiği mektupta tekfiri ve uluslararası terörizm hakkında bazı noktalara değindi.
Hüccetu’l-İslam ve’l-Müslimin Ahteri bu mektupta Kur’an, Peygamber ve İmam Ali’nin gayri Müslimlerin canına saygı gösterme konusundaki desturlarına değindi ve şunları yazdı: Arapça isimlere ve İslami görünüşe sahip olmak bu cinayetleri işleyenlerin İslam emirlerine göre hareket ettiğini göstermez. Bunun en açık şahidi de İslam topraklarında değişik din mensuplarının barış içinde birlikte yaşamalarıdır.
Bu mektubun sonunda Fransa Cumhurbaşkanı ve diğer Avrupalı makamlardan en azından günahsın çocuk ve vatandaşlarınızın canını korumak için ikiyüzlü yönelim ve siyaset oyunlarından vazgeçmelerini ve kontrolünü kaybetmiş tekfiri terörizme karşı tarihi sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi ve şunları ekledi: Gerçek İslam âlimleri, terörizmle gerçekten mücadele eden İslam ülkeleri ve kuruluşları bu mücadelede sizlerin en iyi yardımcınız olacaklardır.
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterinin mektubunun metni aşağıda gelmiştir:
Sayın Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande!
Sayın Avrupalı Cumhurbaşkanları, başbakanları ve üst düzey makamlar!
Fransa’nın Nice şehrindeki geçen geceki hadise, onlarca günahsız insanın ölmesine ve yaralanmasına neden oldu ve benim size bu mektubu yazmama sebep oldu. İlk başta kendi tarafımdan ve dünya genelinde yüzlerce üyesi olan ve bu uluslararası kuruluşla işbirliği yapan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüm üyeleri tarafından bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Aynı şekilde size başsağlığı temennilerinde bulunuyor, bu hadisede zarar görenlerin acılarını paylaşıyor ve ölenlerin ruhu için Allah’tan sükûnet diliyorum.
Birkaç yıldır bizim bölgemizi ve İslam ülkelerini rahatsız eden bu tür acı olaylar şimdi sizin ülkelere de varmıştır. Dün Paris’te, Brüksel’de, Orlando’da ve bugün Nice’de… ve yarın nerede olacağını Allah bilir. Acaba tekfiri teröristlerin tehdit ettiği gibi çok yakında Roma, Londra, Berlin ve Viyana’da mı sokakların İşid ve el-Kaide tarafından kana bulanacağına şahit olacağız? Acaba böyle bir durumda dünyanın geleceği için iyi bir görünüm bekleyebilir miyiz?
Bu hadiselerin sebebi nedir? Masum çocuklara bile merhamet göstermeyen bu terörist girişimlerin kaynağı neresidir? Acaba onlar Müslüman mıdır? Onların bu girişimleri hangi düşünceden kaynaklanmaktadır? Nereden mali ve askeri destek almaktadırlar?
Sayın Hollande ve Avrupalı ülkelerin başkanları!
    Gerçi çok iyi biliyoruz ki sizler bu soruların cevaplarını pekiyi biliyorsunuz, ama şimdi korku içinde olan ve yürekleri yaralanmış dünya kamuoyunun vicdanı için bu mektupta beş noktaya değiniyoruz:
1. Sizler ve Batılı tüm vatandaşlar bilsinler ki bu terörist girişimler asla İslam tarafından onaylanmamaktadır. : Arapça isimlere ve İslami görünüşe sahip olmak bu cinayetleri işleyenlerin İslam emirlerine göre hareket ettiğini göstermez. Bunun en açık şahidi de İslam topraklarında değişik din mensuplarının barış içinde birlikte yaşamalarıdır. Aynı şekilde bu cinayetlerin, Şii-Sünni değişik İslam fırkalarının âlimleri tarafından kınanması da İslam ümmetinin tekfiri teröristleri kendilerinden bilmediklerinin açık bir göstergesidir. Kur’an-ı Kerim İslam’ın insan haklarını riayet etme ve gayri Müslimlerin canını koruma noktasında genel siyasetini şöyle beyan ediyor: “Allah sizi, sizinle din konusunda savaşmamış ve sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik yapmaktan ve onlara karşı adaletli davranmaktan men etmez. Zira ki Allah, adaletli davrananları sever.” Mümtehine/8)
Bu işi Allah Rsulü Hazreti Muhammed (s.a.a) hakimiyete yetiştiği ilk günlerde yaptı ve “Medine Anlaşmasını” yayınlayarak gayri Müslimlerin haklarını, can ve mal güvenliğini teminat altına aldı.
Aynı şekilde tüm Müslümanların önderi olan İmam Ali b. Ebutalip de tarihi fermanıyla, tarih boyunca tüm Müslümanlara değişik din ve inançlara sahip kişilere saygı gösterilmesini öğretti ve şunu yazdı: “İnsanlar iki sınıftır: Ya senin dindeki kardeşindir veya insanlık bakımından senin benzerindir.”
2. Anlattığımız konular göz önüne alındığında  sizin sürekli bu olayları İslam dinine ve Müslüman halka nispet vermenizin sebebi nedir? Niçin Sayın Hollande bu hadiseden sonra tekrar onun hakkında “İslami terörizm” tabirini kullandı? Aynı şekilde İşid teröristlerinin faaliyetlerinin başında itibaren siz Batılı devlet adamları ve sizin güçlü medya gruplarınız bu cani grup hakkında “İslam devleti” tabirini kullanıyorsunuz! Halbuki bir milyardan fazla Müslüman bunları İslam’dan ve insani öğretilerden hiçbir nasipleri olmayan caniler olarak biliyorlar.
3. Sizin bugün ülkelerinizde şahit olduğunuz terör saldırıları, bizim bölgemizde kendisiyle yaşadığımız ve milletlerimizin ateşinde yandığı olayların bir yansımasıdır. Eğer bu teröristlerin Pakistan, Afganistan, Irak ve Suriye şehirlerini kana buladıkları gün Avrupalı ülkeler ve Amerikalılar uluslararası konferanslarda onları desteklemek yerine onların kökünü kurutma düşüncesinde olsaydılar bugün bu saldırılar sizin evlerinize kadar uzanmazdı.
4. Fransa şimdi tekfiri terör saldırısı altında olduğu halde bu ülkenin devlet adamlarının “Münafıklar Terör Örgütü”nü desteklemeleri bizleri oldukça şaşırtmaktadır.  Fransa, Paris ve Nice saldırılarında yaklaşık 300 kurban vermiştir, ama şimdi günahsız 17000 İranlıyı öldüren cani teröristleri desteklemekten kaçınmamaktadır!  Bundan daha kötüsü Fransa beş gün önce Taliban, el-Kaide, Daeş, Boko Haram ve en-Nusra gibi terör örgütlerini icat eden Al-i Suud’un güvenlik çehrelerinden Türki Faysal’ın bu ülkenin başkentinde teröristleri destek konuşması yapmasına izin verdiler! Bir an düşünün, acaba günahsız vatandaşlarınıza yapılan bu acımasız saldırılar, bu girişimlerin tabii sonucu değil mi?
5. Tekfiri teröristler ki insanlık dışı Vahhabilik ve selefilik düşüncelerinden beslenmektedirler, küçük-büyük, kadın-erkek, Asyalı-Avrupalı, Müslüman-gayri Müslim ayrımı asla yapmıyorlar. Tekfiri terörizmin belli bir dini yoktur. Onlar kendileri gibi düşünmeyen herkesi öldürme peşindedirler. Bu tehlike tüm dünyayı tehdit ettiği için bu evleri yok eden şerden kurtulmak için tüm dünya ülkeleri bunun köklerini kurutmak için sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Bu iş için, ilk önce bu terör gruplarının tüm mali ve askeri yardım kanalları kesilmelidir ve onlara katılmak için giden tüm sınırlar da kapatılmalıdır.
Sizler ve sizin güvenlik birimleriniz binlerce el-Kaide, Daeş ve en-Nusra teröristinin hangi ülkelerden para aldığını çok iyi biliyorsunuz; hangi ülkelerden silah yardımı ve iletişim teknolojisini aldığını ve cinayetlerinin meşruiyetini hangi müftülerin fetvalarından aldığını da biliyorsunuz.
Sayın Hollande ve Avrupalı ülkelerin başkanları!
Artık onun zamanı gelmiştir ki en azından günahsın çocuk ve vatandaşlarınızın canını korumak için ikiyüzlü yönelim ve siyaset oyunlarından vazgeçin ve kontrolünü kaybetmiş tekfiri terörizme karşı tarihi sorumluluklarınızı yerine getirin. Gerçek İslam âlimleri, terörizmle gerçekten mücadele eden İslam ülkeleri ve kuruluşları bu mücadelede sizlerin en iyi yardımcınız olacaklardır.
Ve’s-selamu ela men ittebee’l-huda
Muhammed Hasan Ahteri
15 Temmuz 2016


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib