Kerbela Şehitleri

 • News Code : 783690
 • Source : wikishia.net
Brief

Kerbela şehitleri hicri kameri 61 yılı Aşura günü Kerbela’da şehit olan İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleridir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Kerbela şehitleri hicri kameri 61 yılı Aşura günü Kerbela’da şehit olan İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleridir.

Kerbela Şehitlerinin Sayısı

Kerbala şehitlerinin sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Her ne kadar hepsinin Kerbela’da bulunduğu veya Kerbela'da şehit olduğu muteber kaynaklarca ispat edilmese de tarih kitaplarının incelenmesiyle Kerbela şehitlerinin sayısı konusunda 155 kişinin ismi zikredebilir. Bu isimlerden bazıları tüm tarih kitaplarında ve bazıları ise sadece bazı kaynaklarda zikredilmiştir. Kerbela şehitlerini Beni Haşim ve İmam Hüseyin’in (a.s) ashabı olarak iki genel kısma ayırabiliriz.

Beni Haşim Şehitleri

Muteber kaynaklarda belirtildiği üzere İmam Hüseyin’in (a.s) dışında Beni Haşim’den 18 kişi Kerbela’da şehit oldu.

İmam Ali’nin (a.s) Evlatları

 1. Hz. Ebu’l Fazl Abbas b. Ali (aleyhi selam)
 2. Abdullah b. Ali
 3. Osman b. Ali
 4. Cafer b. Ali
 5. Ebubekir b. Ali
 6. Muhammed b. Ali

İmam Hasan’ın (a.s) Evlatları

 1. Kasım b. Hasan
 2. Ebubekir b. Hasan
 3. Abdullah b. Hasan

İmam Hüseyin’in (a.s) Evlatları

 1. Ali Ekber olarak bilinen Ali b. Hüseyin (a.s)
 2. Ali Askar olarak bilinen Abdullah b. Hüseyin (a.s)

Beni Haşim’den Diğerleri

Nadir Kaynaklarda Zikredilenler

Beni Haşim’den 42 kişinin ismi Kerbela Şehidi olarak sadece bazı kaynaklarda zikredilmiştir.

 • İbrahim b. Ali
 • Abbas Askar b. Ali
 • Cafer b. Ali
 • Abdullah Ekber b. Ali
 • Abdullah Askar b. Ali
 • Ubeydullah b. Ali
 • Ömer b. Ali
 • Atik b. Ali
 • Kasım b. Ali
 • Beşer b. Hasan
 • Ömer b. Hasan
 • Ebubekir b. Hüseyin
 • Ebubekir b. Kasım b. Hüseyin
 • İbrahim b. Hüseyin
 • Cafer b. Hüseyin
 • Hamza b. Hüseyin
 • Zeyd b. Hüseyin
 • Kasım b. Hüseyin
 • Muhammed b. Hüseyin
 • Ömer b. Hüseyin
 • Muhammed b. Akil
 • Muhammed b. Abdullah b. Akil
 • Hamza b. Akil
 • Ali b. Akil
 • Avn b. Akil
 • Cafer b. Muhammed b. Akil
 • Ebu Said b. Akil
 • İbrahim b. Müslim b. Akil
 • Muhammed b. Müslim b. Akil
 • Abdurrahman b. Müslim b. Akil
 • Ubeydullah b. Müslim b. Akil
 • Ebu Abdullah b. Müslim b. Akil
 • Ali b. Müslim b. Akil
 • İbrahim b. Cafer
 • Ebubekir b. Abdullah b. Cafer
 • Avn Askar b. Abdullah b. Cafer
 • Hüseyin b. Abdullah b. Cafer
 • Ubeydullah b. Abdullah b. Cafer
 • Avn b. Cafer b. Cafer
 • Muhammed b. Cafer
 • Muhammed b. Abbas
 • Ahmed b. Muhammed Haşimi

Ashap

Peygamberimizin (s.a.a) Ashabı

 1. Enes b. Haris
 2. Abdurrahman b. Abdurrabbe Ensari

İmam Ali’nin (a.s) Ashabı

 1. Ebu Sumame Amr b. Abdullah Sa’idi
 2. Habib b. Mezahir Esedi
 3. Amr b. Hamik’in kölesi Zahir
 4. Ammar b. Ebi Selame Dalani
 5. İmam Ali’nin kölesi Sad b. Haris Huzai
 6. Abdullah b. Umeyr Kelbi
 7. Gerdus b. Züheyr
 8. Naf’i b. Hilal Cemeli

İmam Hüseyin’nin (a.s) Ashabı

 1. İbrahim b. Hüseyin Esedi
 2. Huzeyfe b. Esid Gıfari’nin kardeşinin oğlu
 3. Ebu Heyyac
 4. Edhem b. Ümeyye
 5. Enis b. Meagil Esbehi
 6. Bureyr b. Huzeyr
 7. Beşir b. Amr Hazremi
 8. Cabir b. Haccac
 9. Cebele b. Ali Şeybani
 10. Cunade b. Haris
 11. Cundep b. Huceyr
 12. Ebuzer’in kölesi Covn
 13. Cuveyn b. Malik
 14. Haris b. İmriu’l Gays
 15. Haris b. Nebhan
 16. Hamza b. Abdulmuttalib’in Kölesi
 17. Hatuf b. Haris
 18. Haccac b. Zeyd
 19. Haccac b. Mesruk
 20. Hür b. Yezid Riyahi
 21. Hallas b. Amr
 22. Numan b. Amr
 23. Hanzala b. Es’ad
 24. Beni Şende müttefiki olan, Rafi’i
 25. Rumeys b. Amr
 26. Züher b. Bişri Hes’ami
 27. Züheyr b. Selim Ezdi
 28. Züheyr b. Gayn Beceli
 29. Zeyd b. Me’gil
 30. İbn. Medeniyye müttefiki, Salim
 31. Sad b. Hanzala Temimi
 32. Said b. Abdullah Hanefi
 33. Said b. Gerdem
 34. İmam Hüseyin’in (a.s) kölesi Süleyman
 35. Süleyman b. Rebie
 36. Sevvar b. Ebi Himeyr
 37. Suveyd b. Amr b. Ebi Muta’a
 38. Seyf b. Haris Cabiri
 39. Şebib b. Abdullah Nehşeli
 40. Seyf b. Malik
 41. Zergame b. Malik
 42. Beni Şakir müttefiki Şuzeb
 43. Zubab b. Amir
 44. Abis b. Ebi Şebib Şakiri
 45. Amir b. Müslim
 46. Salim; Amir b. Müslim’in kölesi
 47. İbad b. Ebi Muhacir
 48. Abdurrahman b. Abdullah Erhebi(Yezeni)
 49. Abdullah b. Gays Gifari
 50. Abdurrahman b. Gays Gıfari
 51. Ukbe b. Selt
 52. Ammar b. Hassan Tayi
 53. İmran b. Ka’ab
 54. Ömer b. Ehdus Hazremi
 55. Ömer b. Halid Seydavi
 56. Sad; Ömer b. Halid Seydavi’nin kölesi
 57. Amr b. Halid Ezdi
 58. Halid b. Amr Ezdi
 59. Amr b. Zebiy’a
 60. Amr b. Abdullah Cundei
 61. Amr b. Gareze Ensari
 62. Türk Köle
 63. Garip; İmam Hüseyin’in kölesi
 64. Kasım b. Habib Ezdi
 65. Ka’neb b. Amr Nemiri
 66. Kinane b. Atik
 67. Malik b. Abd b. Seri’i Cabiri
 68. Mucemmi’i b. Ziyad
 69. Mücemmi’i b. Abdulah Aizi
 70. Mücemmi’i b. Abdulah Aizi’nin oğlu
 71. Mes’ud b. Haccac
 72. Abdurrahman b. Mes’ud
 73. Müslim b. Avsece Esedi
 74. Müslim (Eslem) b. Kesir
 75. Muncih; İmam Hüseyin’in (a.s) kölesi
 76. Naim b. Aclan
 77. Hefhaf b. Muhenned Rasibi
 78. Hammam b. Seleme Ganisi (Gayizi)
 79. Veheb b. Veheb
 80. Yahya b. Selim Mazini
 81. Ebu Şa’şa’a; Yezid b. Ziyad b. Muhasir
 82. Yezid b. Nebit Abdi
 83. Abdullah b. Nebit Abdi

Bu makalenin asıl kaynağı “Şehadet Nameyi İmam Hüseyin (a.s)” kitabıdır. [1]

Kaynakça

 1. Yukarı git Muhammedi Rey Şehri, Şehadet Nameyi İmam Hüseyin (a.s), s. 650 - 659.

http://tr.wikishia.net/view/Kerbela_%C5%9Eehitleri

WİKİSHİA.NET


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır