$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

Erbain Ziyareti

 • News Code : 793031
 • Source : WİKİSHİA.NET
Brief

Şeyh Tusi, Tehzib ve Misbah kitaplarında İmam Hasan Askeri’den aleyhi selam müminin beş nişanesi olduğuna dair bir hadis nakletmiştir. İmamın buyurduğu bu beş nişane şunlardan ibarettir:
Günde 51 rekât namaz kılmak. (17 rekât günlük farz namazları ve 34 rekât günlük nafile müstahap namazlar)
Erbain Ziyareti.
Sağ ele yüzük takmak.
Secde sırasında anlını toprağa koymak.
“Bismillahirrahmanirrahim”i sesli söylemek (namaz esnasında).[1]

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Erbain ziyareti (Arapçaزيارة الأربعين), İmam Hüseyin’in Erbain gününe mahsus bir ziyarettirŞii İmamlarının (a.s) bu ziyareti tavsiye etmelerinden dolayı, Şiiler bu ziyarete oldukça fazla önem vermektedirler. Irak Şiileri, Erbain günü Kerbela’da olmak için çaba sarf etmekte ve genellikle Kerbela yolunun bir kısmını yaya olarak gitmektedirler. Şiilerin Erbain için kitlesel yürüyüşleri en büyük Şii yürüyüşlerinden biri sayılmaktadır.

Erbain Ziyaretinin Tavsiye Edilmesi

Seyyid-i Şüheda İmam Hüseyin’in aleyhi selam Erbain günü Saferayının 20’sine denk gelmektedir. Şeyh TusiTehzib ve Misbahkitaplarında İmam Hasan Askeri’den aleyhi selam müminin beş nişanesi olduğuna dair bir hadis nakletmiştir. İmamın buyurduğu bu beş nişane şunlardan ibarettir:

İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günü ziyaret edilmesinin niteliği iki şekilde nakledilmiştir.

Erbain Ziyaretinin Birinci Şekli

Şeyh Tusi, Tehzib[2] ve Misbah kitaplarında Safvan Cemmal’den şu şekilde rivayet nakletmektedir. Safvan dedi ki: “Mevla’m İmam Sadık aleyhi selam Erbain ziyareti hakkında bana şöyle buyurdular: ‘Günün belli bir saati geçtikten sonra bu ziyaret nameyi oku: ‘Erbain Ziyaret Namesinin Metni ve Sesli Okunuşu” Ziyaret nameyi okuduktan sonra iki rekât namaz kıl ve sonra istediğin bir duayı okuduktan sonra geri gel.”

Erbain Ziyaretinin İkinci Şekli

Erbain Ziyareti

Cabir’den nakledilen bir ziyarettir. Bu ziyareti Cabir bin Abdullah Ensariile birlikte İmam Hüseyin’in (a.s) ziyaretine giden Atiyye bin Said Afvinakletmiştir. Rivayet şu şekildedir:

“Safer ayının yirmisinde Cabir bin Abdullah Ensari ile birlikte idim. Gasiriye’ye vardığımızda Fırat suyundan gusül aldı ve yanında getirdiği temiz bir elbise giydi. Daha sonra bana şöyle dedi: ‘yanında güzel koku var mı ey Ata! Dedim ki: Sa’d benimledir. Bir miktar aldıktan sonra onu baş ve bedenine serpti ve sonra ayak yalın olarak yürümeye başladı ve İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek kabri şeriflerinin yanına ulaştı ve üç kere Allah-u Ekber dedi ve sonra düştü bayıldı. Kendisine geldikten sonra şöyle demeye başladı: “Esselamu aleykum ya Al-ullah…” Bu ziyaret Recep ayının ortasında okunan ziyarettir.[3] “Recep ayının ortasında İmam Hüseyin (a.s) için okunan ziyaretin sesli okunuşu ve metni.

Erbain Ziyaretinin Metni

Erbain Ziyaretinin Türkçesi

"Selam olsun Allah'ın velisine ve habibine. Selam olsun Allah'ın dostuna ve seçtiğine. Selam olsun Allah'ın halis kuluna ve halis kulunun oğluna. Selam olsun mazlum ve şehid Hüseyin'e. Selam olsun bela ve hüzünler esirine ve gözyaşlarıyla katledilene.

Allah'ım! Şahadet ederim ki o (Hüseyin) senin lütfün ve ikramınla kurtuluşa eren velin ve velinin oğludur, seçkin kulun ve seçkin kulunun oğludur. Sen kendisine şahadetle lütufta bulundun; saadete has kıldın, soyunun temiz olmasıyla seçtin, onu yüce kişilerden yüce bir kişi, önderlerden bir önder ve -İslam'ı- savunanlardan bir savunucu kıldın, kendisine bütün peygamberlerin mirasını verdin, vasilerden kılıp yaratıklarına hüccet ettin; o da halka hücceti tamamladı ve ümmete mazeret bırakmadı, yumuşaklıkla nasihat etti ve kullarını cehaletten ve dalalet şaşkınlığından kurtarmak için senin yolunda kanını akıttı. Dünyanın aldattığı ve payını (ahiretini) dünyanın değersiz alçak metasına ve ahiretini en değersiz paraya satan, hava ve hevesine dalan ve alçalan kimseler onun aleyhine birleştiler ve ona sitem ettiler. Onlar öyle kişilerdir ki seni ve peygamberini öfkelendirdiler ve kullarından ateşi (cehennemi) hak eden omuzların-da ağır günah yükünü taşıyan, şekavet ve nifak ehli kimselere itaat ettiler. O (Hüseyin) da sabır ve tahammül ederek senin yolunda onlarla cihat etti; nihayet sana itaat yolunda kanı döküldü ve saygınlığını çiğnemek mubah bilindi.

Allah'ım! Onlara şiddetli bir lanetle lanet et ve onları acılı bir azapla azaplandır. Selam olsun sana ey Resulullah'ın oğlu. Selam olsun sana ey vasilerin efendisinin oğlu. Şahadet ederim ki sen Allah'ın emini ve emininin oğlusun. Saadetli yaşadın ve beğenilmiş olarak geçip-gittin, adsız, sansız, mazlum ve şehid olarak dünyadan göçtün.

Şahadet ederim ki Allah sana vaat ettiği şeyi gerçekleştirecek, sana yardım etmeyip seni alçaltanı helak edecek ve seni katledeni azaplandıracaktır. Şahadet ederim ki sen Allah'ın ahdine vefa ettin, ölüm gelip seni buluncaya kadar Allah yolunda cihat ettin; seni katledenlere Allah lanet etsin, sana zulmedenlere Allah lanet etsin, bunu duyup da razı olanlara Allah lanet etsin.

Allah'ım! Seni şahit tutuyorum ki ben onun dostuyla dost ve onun düşmanıyla düşmanım. Anam-babam sana feda olsun ey Resulullah'ın oğlu! Şahadet ederim ki sen yüce sülblerde ve tertemiz rahimlerde bir nurdun. Cahiliyet devri tüm necasetleriyle seni kirletemedi ve cahiliyetin zifiri karanlıkları sana cahiliyet elbiselerinden giydiremedi. Şahadet ederim ki sen dinin direklerinden, Müslümanların -dininin- rükünlerinden ve müminlerin sığınaklarındansın. Şahadet ederim ki sen iyi, takvalı, beğenilmiş, arınmış, hidayet edici ve hidayet üzere bir imamsın. Şahadet ederim ki senin evlatlarından olan imamların hepsi takva nişanesi, hidayet bayrakları, sağlam kulp (tutacak) ve dünya ehline Allah'ın hüccetidirler. Şahadet ederim ki ben size ve sizin dönüşünüze (ric'at edeceğinize) inanıyorum, dinimin ahkâmına ve amelimin sonuçlarına yakinim vardır. Kalbim sizin kalbinize teslimdir ve işlerim sizin işlerinize tabidir. Allah izin verdiği an size yardımım hazırdır. O halde ben sizinleyim, sizinle; düşmanlarınızla değil. Allah'ın rahmeti sizin üzerinize, sizin ruhlarınıza, cesetlerinize, hazırınıza, gizlinize, zahirinize ve batınınıza olsun; duamı icabet et ey âlemlerin Rabb'i!"

Erbain Yürüyüşü

Ana Madde: Erbain Yürüyüşü

Erbain ziyaretinin tavsiye edilmesi, başta Irak’ın yerlileri olmak üzere dünya genelindeki Şiaların her yıl Erbain’den önce Kerbela’ya akın etmelerine ve Erbain günü orada hazır olmalarına neden oldu. Adeta bir insan seli görüntüsünü andıran bu yürüyüşler dünyanın en büyük kitlesel yürüyüşlerinden biri olarak sayılmaktadır. Geçtiğimiz 2013 yılında dünya genelinden 20 milyon Şii’nin Kerbela’ya geleceği öngörülmüş[4] ve yayınlanan bazı raporlara göre 15 milyon Şii Müslümanın Erbain günü Kerbela’da olduğu kaydedilmiştir.[5]

Gazi Tabatabai’nin yazdığına göre, Erbain’de Şiaların Kerbela’ya doğru hareket etmeleri, Ehlibeyt İmamlarının (a.s) döneminde de yaygındı ve Şialar hatta Emeviler ve Abbasiler döneminde bile bu kitlesel yürüyüşleri gerçekleştirmişlerdir.[6]

Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar

Kaynakça

 1. Yukarı git Tusi, c. 6, s. 52.
 2. Yukarı git Tusi, c. 6, s. 113.
 3. Yukarı git Şeyh Abbas Kummi, “Mefatihu’l Cenan”, üçüncü bölüm, İmam Hüseyin’in Erbain günü ziyareti.
 4. Yukarı git Ferda Haber Ajansı.
 5. Yukarı git Ferda Haber Ajansı.
 6. Yukarı git Gazi Tabatabai, s. 2.

Bibliyografi

 • Tusi, Muhammed bin El-Hüseyin, Tehzibu’l Ahkâm, daru’l kutubu’l İslamiye, Tahran, k. 1407.
 • Gazi Tabatabai, Seyyid Muhammed Ali, Tahkik Derbare-i Evvelin Erbain Hz. Seyyid-i Şüheda (a.s), Bonyadı İlmi ve Ferhengi Şehit Ayetullah Gazi Tabatabai, Kum, ş. 1368.
 • Kummi, Abbas Kummi, Mefatihu’l Cenan.

http://tr.wikishia.net/view/Erbain_Ziyareti

WİKİSHİA.NET


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*