Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Uluslararası Moskova Kitap Fuarında / Foto

  • News Code : 796654
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.COM
Brief

Kurultay, bu iki büyük hedefin tahakkuku için çok geniş çaplı faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerden birisi; Şia kaynaklarının dünya genelinde sıkça kullanılan farklı dillere tercüme edilmesidir. Bu alanda, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İran genelinde en başarılı kurumdur, zira 30 yıllık geçmişine rağmen 1500 unvandan fazla kitabı, 50 farklı dile çevirmeyi başarmıştır.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Uluslararası Moskova Kitap Fuarı, Rusya’da ki en eski ve en büyük kitap fuarlarından biri olarak bilinmektedir. Fuara katılan Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın tüm yayınlamış olduğu kitaplar, bu fuarda kitapseverlerle buluştu.

Öz Muhammedi İslam’ın maarif ve kültürünün yayılarak ihya edilmesi, Kur’an-ın, Sünneti Nebevi’nin ve Ehlibeyt’in sınırlarının müdafaası ve korunması, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın asıl ve belirgin hedefleri arasında yer almaktadır.

Kurultay, bu iki büyük hedefin tahakkuku için çok geniş çaplı faaliyetler gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetlerden birisi; Şia kaynaklarının dünya genelinde sıkça kullanılan farklı dillere tercüme edilmesidir. Bu alanda, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı İran genelinde en başarılı kurumdur, zira 30 yıllık geçmişine rağmen 1500 unvandan fazla kitabı, 50 farklı dile çevirmeyi başarmıştır.

Bu kitapların farklı dillerde konuşan muhataplarının eline ulaşmasının gereksinimi herkes tarafından bilinmektedir. Bundan dolayı Kurultay her yıl olduğu gibi eserlerinin hedeflenmiş toplumlarda tanıtım ve dağıtımını kendine görev bilmektedir. Bu programlardan biride; Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın Uluslararası Kitap Fuarlarına katılmasıdır. Bu da, Kurultay’a bağlı ‘‘Kültür İşleri Daire Başkanlığı Kültürel İşbirliği Genel Müdürlüğü’’ tarafından tertiplenmektedir.

2016 Uluslararası Moskova Kitap Fuarı, Rusya’nın en eski ve en büyük kitap fuarlarından sayılmaktadır. Uluslararası Moskova Kitap Fuarı’nın 29.su 7-11 Eylül tarihlerinde Rusya’nın başkentinde düzenlendi. Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın da katıldığı bu büyük fuara, dünya genelinden 30 ülke ve 500 yerli ve yabancı yayıncı katıldı.

Büyük Vidanha parkı (Rusça: VDNKh) Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen en önemli fuar merkezlerinden birisidir.

Uluslararası 29. Moskova Kitap Fuarı, her gün sabah saat 09:00 ila 21:00’ a kadar kapılarını kitapseverlere açmaktaydı.

Açılış merasimi

Uluslararası Moskova Kitap Fuarı’nın 29’cusu, 7 Eylül 2016 da kapılarını kitapseverlere açtı. Yazarlar, İlmi şahsiyetler, aktivistler ve yabancı konukların katıldığı fuarın açılış konuşmasını, resmi davetli olarak; Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Viyaçeslav yaptı.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın Standı

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Yayınevi, Moskova Kitap Fuarı’na katılan ilk gayrı resmi yayınevi olma özelliğini taşıyor. Ama son yıllarda kültür kurumlarında yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı en son 2011 yılında Moskova Uluslararası Kitap Fuarı’na katılmıştı.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı standının müdürü Sayın Hüccetü’l-İslam Ve’l Müslimin Cafer Ahmedi, diğer yayıncılar gibi Fuarın açılış toplantısına katılarak, Kurultay’ın standını resmi olarak kitapseverlerin hizmetine sundu. Moskova’da ikamet eden Tacikistanlı Şiilerden bir kişide, standın idaresinde kendisine yardımcı olmaktaydı.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın Moskova Kitap Fuarında sergilediği farklı dillerde ki kitap sayısı, aşağıda yer almaktadır:

Rusça: 24 unvan

İngilizce: 32 Unvan

Azeri Türkçesi: 13 Unvan

Tacikçe: 4 Unvan

Türkçe: 1 Unvan

Rusyalı Şiiler, her yıl olduğu gibi Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın standına müracaat ederek, ihtiyaç duydukları kitapları temin ediyorlardı. Ama Kurultay’ın 4 yıl fuara katılmaması muhataplarını kaybetmesine neden oldu.

Tüm bunlara rağmen kitapseverler, önemli şahsiyetler ve aydın kesimden birçok kişi, Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın standını yakından ziyaret ederek Kurultay’ın yayımcılık faaliyetleriyle aşina oldu.

Özellikle Moskova Kitap Fuarı İcra Direktörü Hüccetü’l-İslam Ve’l Müslimin Hadevi,  Moskova İslam Araştırma Vakfı Başkanı Dr. Tabayi, Sayın Beşerdust, Dr. Ahmet Hatami, Şehit Beheshti üniversite Edebiyat Fakültesi Dekanı Dr. Selgi, Kültür Bakanlığı kitap ve okuma İslam Rehberlik Genel Müdürü Hüccetü’l-İslam Ve’l Müslimin Ekber Ciddi, İmam Hamaney’in Rusya'da Moskova İslam Merkezi Temsilciler Daire Başkanı ve Moskova’da ikamet eden Azerbaycanlı öğrenciler, Moskova'da Fars dili profesörü ve İran Kültür Ataşesi Dr. Heyderiyan İran’ın Rusya maslahatgüzarı, Mısır, Arnavutluk, Türkiye, Almanya ve Kazakistan Uluslararası Kitap Fuarı Direktörü, fuara katılanlar arasındaydı.

Fuar süresince kitaplar hakkında bilgilendirme, danışmanlık hizmetleri, İslami alanlarda tahkik, Ehlibeyt’in (a.s) bakış açısıyla İslam ile aşina olmak, gençlerin şüphelerine ve şer’i sorulara cevap vermekte, Kurultay’ın diğer faaliyetleri arasındaydı.

Kurultay’ın sorumluları medya faaliyetlerinden de gafil değildi, İran Sahar kanalı, Rusya Sahar kanalı, İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon kanallarıyla da söyleşi gerçekleştirerek, Kurultay’ın faaliyetlerini tanıtmaya çalıştılar.

Fuarın son bulmasıyla birlikte elde kalan kitaplar, Moskova İslam Merkezi, Moskova Şiileri Dini Kurumu, Ehlibeyt Yerel Kurultayı’na verilerek, daha iyi bir şekilde yararlanmaları sağlanacaktır.

İran’dan Katılan Kurumlar

İran’dan bir kurum ve İran dışındansa Rusya’da ikamet eden üç kurum, İran İslam Cumhuriyetini temsilen fuara katılmıştı.

1-İran Kültürel Fuarlar Müessesesi: Nispeten münasip bir atmosferde, İran yayınlarını temsilen fuara katılmıştı.

2-Stantta yayınlanan kitaplar, genellikle İran’ın büyük şairleri olan Firdevsi, Hayyam, Mesnevi ve Sadi gibilerin şiirlerinden oluşmaktaydı, ayrıca bazı kitaplar İran’ı tanımak, İran’ın şehirlerini tanıtan Farsça kitaplar, birkaç kitap da Rusça olarak, İran İslam Cumhuriyeti hakkındaydı.

3-Rusya’da İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ataşeliğinin standı: Takriben İran Kültür Fuarları Müessesinde yayınlanan eserlerin aynısını yayınladı.

4-Bunların yanında İran el sanatlarını yansıtan bazı çanak çömlek ve aşiretlere ait poster ve kumaşlar sergilenmişti. Birkaç tane kitap da Şiilik, İran’ı tanımak ve mezhep hakkında yayınlanmıştı.

3-Uluslararası El Mustafa (a.s) Üniversitesi’nin standı: Tacikistanlı iki kişi tarafından idare edilmekteydi.

4- Moskova İslam Araştırma Vakfı’na bağlı ‘‘Sadra Yayınları’’nın Standı: Fuarın Rusça bölümünde münasip atmosfere sahip stant düzeniyle birçok kitabı yayınlamayı başardı.

Bu stantta yayınlanan kitapların çoğunluğu Felsefe, İrfan ve Kelam ile ilgiliydi zira vakıf Felsefik ve İrfanik yaklaşım tarzıyla İslam’ı tanıtmakta.

Son yıllarda dünya genelinde tekfirci faaliyetlerin hız kazanmasından dolayı bu yaklaşım tarzının seçilmesi akıllıca bir tutumdur.

Aynı zamanda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın basmış olduğu birkaç kitap da bu vakfın adı altında basılarak Rusların büyük ilgisine neden olmuştur.

Hatırlatmakta fayda var; Moskova İslam Araştırma Vakfı 10 yıldan fazla süreden beri Rusya’da basın ve yayın alanında faaliyet göstermektedir.

Radikal Çeçen savaşçıların Dağıstan bölgesinde ki gerilla faaliyetleri, Rusya’nın bazı cumhuriyetlerinde ki Vahabi tekfirci selefilerin gözle görülür faaliyetleri, Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen ve Libya’da ki kanlı çatışmalar ve İnsanların IŞİD, El Kaide ve Taliban gibi terör örgütleri tarafından vahşice katledilmeleri, Rus halkının İslam’dan soğumasına ve İslami ve dini içerikli kitaplara duyarsız kalmasına neden olmuştur.

Bu zihniyeti derk eden Moskova İslam Araştırma Vakfı İslami kitapları farklı kalıplarda yaymaya özen gösteriyor.

Vakıf kendi kitaplarını Rusya’nın meşhur mütercim ve yazarlarının kaleminden Rus dili ve edebiyatına uygun olarak düzenledikten sonra yayınlıyor, bu nedenle kitaplar Rus kültürüne uyarlı olarak üretilmektedir.

Bundan dolayı bu yayıncılığın kitapları Rusların beğenisini kazanmış durumda ve hatta bir Rus yayıncılık olarak diğer dâhili yayıncıların yanında kendi yerini almış bulunmakta.

Dini ve emniyeti açıdan sıkı güvenlik önlemleri

Rusya’da tekfirci Vahabilerin faaliyetlerinden ve yukarıda bahsi geçen Çeçen ve Dağıstanlı teröristlerin eylemlerinden dolayı, Rusya dışında basılan her türlü kitabın fuarda sergilenmesine yasak getirilmiştir.

Bu tür kitaplara sahip olan şahıs veya satıcılar, adli ve güvenlik birimlerinin sorgulamalarına yanıt vermek zorundadır. Bundan dolayı kitap satanlar, yabancı İslami yayınları tercih etmediler.

Kurultay’ın stant müdürü, zorlu bir girişimin ardından, Azerbaycanlı bir kitap satıcısına fuardan kitap satın alma yetkisi aldıktan sonra, Kurultay’ın bazı kitaplarını dağıtması için satmayı başardı.

Geçtiğimiz yılların aksine fuarın icra müdürü, terörist eylemlerden korktuğu için güvenliğin sağlanması için son derece sıkı önlemler aldırmıştı.

Örnek olarak; kitap fuarının giriş alanının yanı sıra VDNKH’a parkının girişinde dahi fiziksel arama kontrol noktası kurulmuştu ve fuar tarihleri arasında bu uygulama devam etmekteydi.

Fuarın Özel Konukları

Yunanistan, 2016 Uluslararası 29. Moskova Kitap Fuarının özel konuğuydu. Yunanistan’ın seçkin yayıncıları, birkaç stant ile büyük bir alanda güzel bir dekorasyon ile kültürel ürünlerini sergiledi.

Arap Ülkelerinden Çok Az Katılım Vardı

Arap ülkeleri bu yıl ki fuara katılmadı, sadece Mısır küçük çapta bir stant ile Mısır’ın gelenek ve göreneklerini ve antik tarihini anlatan kitaplarını yayınladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ise çok acayip bir şekilde, büyük bir stant ve lüks bir dekorasyon ile fakat kitap sergilemeden katılmıştı!!

Rusya, Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkeleri el Kaide ve IŞİD gibi tekfirci terör örgütlerini desteklediği için 2016 fuarına katılmalarına izin vermedi.

Yan Etkinlikler

Fuar süresince farklı bölümlerde ve salonlarda onlarca seminer, yuvarlak masa toplantısı ve kültürel programlar düzenlenerek, kitaplar sergilendi.  

İran Günü Merasimi

İran Kültür Ataşeliği ve İran Kültürel Fuarlar Müessesesinin çabalarıyla, Moskova Kitap Fuarında ‘‘İran Günü’’ tertiplendi.

Merasimin başlangıcında konuşma yapan İran Kültürel Fuarlar Müessesesi başkanı, konuklara hoş geldiniz diyerek şunları söyledi: Rusya Kültür Bakanlığı ve İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanlıkları arasında kültürel etkileşimler hususunda hatta stantlar dahi değiştirilmiştir.

Şehram Niya, İran eserlerinin dünya pazarlarında desteklenmesi için İran Kültür Bakanlığı ve Kültürel İşler Daire Başkanlığı harekete geçmiştir dedi ve sözlerine şunları ekledi: Gözde ve seçkin eserlerin iki ülke arasında karşılıklı olarak tercüme edilmesini öneriyoruz ve bu proje kapsamında ki tüm tercüme edilmiş eserler desteklenecektir.

Merasimin ilerleyen saatlerinde ‘‘İran'ın tarihi savaşları’’ ve ‘‘Bizim İran’’ adlı kitapların tanıtımı yapılarak sergilendi. Dr. Ahmet Hatemi tarafından yazılan ‘‘Bizim İran’’ adlı kitap, İran Kültür Ataşeliği tarafından Rusça ’ya tercüme edilerek kazandırılmıştır.

Şehit Beheşti Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı olan Dr. Hatemi, merasim de bir de konuşma yaptı. Dr. Muhammed Hani Rusça ‘ya tercüme dilmiş kitaplar hakkında ilmi sohbetler etti. Programın son bölümünde ise İran müziği icra edildi.

Devamı gelecek...

Tüm fotoğrafları görmek için aşağıdaki linki tıklayınız

http://fa.abna24.com/service/ab/archive/2016/09/15/697102/story.html

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı'nın baskıya verdiği tüm kitapların haberleri:

ــ چاپ کتاب "فروغ ولايت" به زبان روسی
ــ چاپ کتاب "عقائد الامامیة" به زبان فرانسوی
ــ چاپ کتاب "امام صادق(ع) و مذاهب چهارگانه اهل سنت" به زبان رواندایی
ــ چاپ مجموعه 12 جلدی "فرهنگ عاشورايی" به زبان فارسی
ــ چاپ کتاب "فاطمه زهرا(س)؛ زهی در نیام" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "قيام عاشورا در کلام و پيام امام خمينی(ره)" به زبان روسی
ــ چاپ کتاب "رفتار پیامبر(ص) با کودکان و جوانان" به زبان ترکی استانبولی
ــ چاپ کتاب دوجلدی "معارف اسلامی" به زبان انگليسی
ــ چاپ کتاب "منع تدوین حدیث" به زبان فارسی
ــ چاپ کتاب "شرح فشرده‎ای از عقائد شيعه اماميه" به زبان ايتاليایی
ــ چاپ کتاب "الحقیقة کما هی" به زبان فرانسوی
ــ چاپ کتاب" شرح موعظه‎هاي اخلاقی پیامبر(ص) به ابوذر غفاری" به زبان انگلیسی
ــ چاپ کتاب "دين و دنيای مدرن؛ عصر نياز" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "تنزیه الشيعة الاثنی عشرية عن الشبهات الواهية" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "درآمدی بر عقیده شیعه امامیه درباره ولادت و غیبت امام مهدی(عج)" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "تربيت روحی؛ مباحثی درباره جهاد با نفس" به زبان عربی 

ــ چاپ کتاب "راه نجات" به زبان تاجيکی
ــ چاپ کتاب "سیرتنا و سنّتنا؛ سیرة نبیّنا(ص) وسنّته" با تحقیق جدید به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "اخلاق پیامبر(ص) و خاندانش" به زبان ترکی آذری
ــ چاپ كتاب "نقش اهل بیت(ع) در بنيانگذاري جماعت صالحان" به زبان فارسي
ــ چاپ کتاب "نظم درر السمطين فی فضائل المصطفی(ص) و المرتضی والبتول والسبطين" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "کاوش ها و چالش ها" اثر آیت الله مصباح یزدی به زبان انگلیسی
ــ تجدید چاپ مجموعه 46 جلدي "في رحاب اهل ‌البيت(ع)" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "عقاید امامیه" به زبان امهری
ــ چاپ کتاب "گزارشی مستند از کربلا" به زبان بوسنیایی
ــ چاپ کتاب "الله سرنوشت مقدر" به زبان قرقیزی
ــ چاپ کتاب "رساله حقوق امام سجاد(ع)" به زبان تاگالوگ
ــ چاپ کتاب "نقدی بر کتاب خلافة الامام علی(ع) قبانچی" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "حقوق شخصیه شیعه" اولین اثر جامع  در احوال شخصیه شیعی به زبان انگلیسی
ــ چاپ کتاب "حکمت نامه لقمان" به زبان تاگالوگ
ــ معرفی کتاب "جِهاد الإمام السجاد؛ زین العابدین(ع)" به زبان عربی
ــ رونمایی از 14 کتاب جدید و افتتاح سایت فروش اینترنتی آثار مجمع جهانی اهل بیت(ع)
ــ چاپ کتاب "منشورات مجمع با موضوع پيامبر اعظم(ص)" به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی
ــ چاپ کتاب "رساله حقوق امام سجاد(ع)" به زبان امهری
ــ چاپ کتاب "امامت و عصمت امامان(ع) در قرآن" به زبان آلمانی
ــ چاپ کتاب "زمینه های فکری سیاسی جریان بعثی تکفیری داعش" به زبان فارسی
ــ چاپ کتاب "قضاوت با شما" به زبان میانماری (برمه ای)
ــ چاپ کتاب "رساله حقوق امام سجاد(ع)" به زبان تاجیکی
ــ چاپ کتاب "شيعه در اسلام" به زبان ايتاليایی
ــ چاپ کتاب "جنبش انصار الله یمن" به زبان فارسی
ــ چاپ کتاب "ادیان در خدمت انسان" به زبان اسپانیایی
ــ چاپ کتاب "رساله حقوق امام سجاد(ع)" به زبان ارمنی
ــ چاپ کتاب "امام رضا(ع) در منابع اهل سنت" به زبان تایی
ــ چاپ کتاب "رساله حقوق امام سجاد(ع)" به زبان هندی
ــ چاپ 14 جلد منشورات همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت(ع) به زبان فارسی
ــ چاپ کتاب "رساله حقوق امام سجاد(ع)" به زبان اردو
ــ چاپ کتاب "الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين(ع)؛ صفحة من دوره الثقافي وجهاده السياسي" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "دعاء الأسحار للإمام علي بن الحسين السجاد(ع) بروایة ابي حمزة الثمالي" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "کرامات حضرت معصومه(س)" به زبان اردو
ــ چاپ کتاب "مجموعة مقالات المؤتمر العالمی للإمام السجاد علیه‌السلام" به زبان های عربی، انگلیسی و اردو
ــ چاپ کتاب "شعاعی از نیر اعظم" به زبان تاجیکی
ــ كتاب «THE EVENT OF TAFF» ترجمه انگلیسی کتاب "وقعة الطف" برنده جایزه ادبی دعبل شد
ــ چاپ کتاب "صحیفه کامله سجادیه" به زبان ارمنی
ــ چاپ کتاب تفسیر "المختصر المفيد في تفسير القرآن المجيد" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "سردار سامراء" به زبان فارسی
ــ چاپ کتاب "جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره)" به زبان قرقیزی
ــ چاپ کتاب "مدایح اهل‌بیت(ع) در آئینه شعر فارسی شبه قاره" به زبان فارسی
ــ چاپ کتاب "الولایة الإلهیة الإسلامیة" به زبان عربی
ــ چاپ کتاب "حقیقت آنگونه که هست" به زبان بلغاری

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın basmış olduğu dergilerin haberleri:

ــ شماره 62 مجله "پیام ثقلین" به زبان انگلیسی منتشر شد
ــ شماره 63 مجله‌ "پیام ثقلین" به زبان انگلیسی منتشر شد

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın basmış olduğu CD’lerin haberleri:

ــ تولید "سریال داستانی الحقیقة (بر مبنای کتاب المراجعات)" به زبان عربی، به شکل فایل صوتی MP3
ــ تولید "مجموعه کتب پیشوایان هدایت (زندگینامه چهارده معصوم)" به زبان فارسی، برای سیستم عامل اندروید
ــ تولید نرم افزار "نامه های رهبر انقلاب به جوانان غربی" به شصت زبان، برای سیستم عامل اندروید
ــ تولید نسخه دوم "نرم افزار المحاضرات الدینیة" به زبانهای عربی و انگلیسی برای سیستم عامل ویندوز

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın katıldığı kitap fuarlarının haberleri:

ــ شرکت انتشارات مجمع جهاني اهل ‏بيت(ع) در نمايشگاه بين ‏المللي كتاب تهران 2012 (1391)
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب تونس 2015 + تصاویر
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 2015 (1394)
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه جهانی کتاب دهلی نو 2015
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل‌ بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب قرآن و عترت مشهد ـ رمضان 1436
ــ شرکت خبرگزاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه مطبوعات ـ تهران 1394
ــ شرکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه "طلایه داران نقد وهابیت" ـ قـم 1394
ــ شرکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه "فعالیت دستگاهها درباره نامه های رهبری به جوانان غربی" ـ 1394
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در "سرای سعدالسلطنه" قزوین ـ اسفند 1394
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب تونس 2016 (1395) + تصاویر
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 2016 (1395) با سه غرفه
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب آمریکا 2016 (1395) + تصاویر
ــ شرکت مجمع جهانی اهل بیت(ع) و خبرگزاری ابنا در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ــ تهران (1395) + تصاویر
ــ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 2016 (1395) + تصاویر
ــ گزارش تصویری/ شرکت انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو 2016 (1395)

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır