$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

Ayetullah Cevadi Amuli: Kadın ve Erkek Kemal Noktasında Eşittir

  • News Code : 805248
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA24.COM
Brief

Bayanlar ilim havzasının seçkin üstatlarından bir grup Uluslararası Vahiy İlimleri İsra Kurumuna giderek Ayetullah Cevadi Amuli ile görüştü.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Ayetullah Cevadi Amuli bu görüşmede şunları söyledi: Din, insanın tekâmülü içindir ve Yüce Allah, dini tüm insanlar için getirmiştir; ama insan olduğu cihetten, kadın ve erkek olduğu cihetinden değil. Kadın ve erkeğin vazifelerini de onların bedensel özelliklerine göre belirlemiştir.

İlmi merhalelerde erkek için olan her kemal kadın için de vardır. Eğer kadın merceiyet gibi bazı icrai işlerden mahrum ise de bilinmelidir ki merceiyet ilmi kemal değildir; ilmi kemal müçtehit ve fakih olmaktadır ve kadın namlı müçtehit ve fakihlerden olabilir ve her birinin içtihat makamına ulaştığı öğrenciler yetiştirebilir.

Kadın da erkek gigi yüce Allah’ın uhdesine bıraktığı sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu kutlu görev anneliktir. Çünkü annelik Allah’ın kadınların uhdesine bıraktığı en iyi sorumluluktur.

Evlilik melekuti bir iştir. Eğer biri evlenirse dininin yarısı kamil olur. Bu yüzden evlilik melekuti bir iştir. Evlilikte nasıl ki erkek yerleşim için ev hazırlamak zorunda ise kadın da huzur ve sükûnet hazırlamalıdır. Kadın ailede sükunet ve huzurun kutbudur. Elbette bu görev ve sorumlulukların yanında Allah’ın ona verdiği kabiliyet oranında ders de okuyabilir ve ilerleyebilir.

Nasıl ki erkeğin işinin temeli rızık ve ev temin etmektir, ama bunun yanında öğrenim de görebilir; kadının da işinin esası ailenin yönetimi ve çocukların yetiştirilmesidir, ama bunun yanında öğrenim görebilir ve faaliyet gösterebilir. İlim öğrenimini vacip kılan Allah, onun elde etmenin de kabiliyetini insana vermiştir ve Yüce Allah ilmi hiçbir gruba vakfetmemiştir.

Eğer bir kadın kendinde ışıldayan bir kabiliyet bulursa onun ilahi bir emanet olduğunu bilmelidir, onun kadrini bilmeli, icrai işlerden kaçınmak şartıyla ilim öğrenmelidir ve üstatlık makamına ulaşmalıdır ve ilim havzasında fidanları kurutan bu afetten kendini korumalıdır.

Nerede intikal ve aktarım yeri hakiki olursa, ilim, düşünce ve tebliği peşice getirirse hakiki bir atmosferdir. Bu bakımdan tüm kadınlara bulaşan bu internet alanı hakkında bazı konulara değinmeliyiz ki toplumun kirlenmesini engelleyelim; çünkü kirlenmiş bir toplumu iyileştirmek kolay değildir.

En önemli ve temel konu insanı ve toplumu kendi azametleri ile aşina etmektir. İnsanlar bilmelidir ki bizler ebedi bir varlığız ve ölüm karşısında ölümü öldürebiliyoruz; asla ölmüyoruz. Ebedi kalacağı insan için aydınlığa kavuştuğunda işte o zaman ebediliğini düşünmelidir ve yaptıklarının cevabını verebilmelidir. Bu durumda her işi yapmayacaktır ve kendisini ucuza satmayacaktır.

İlim havzasında bulunan herkesin vazifesi şudur ki Allah’ın her insanın içinde emanet bıraktığı vaizi uyandırmalıdırlar; zira uyuyan toplumu uyanıklık iyileştirebilir.

Tüm mesul ve kurumların kadın erkek karışıklığını önlemek için çaba sarf etmeleri ve Kum ve Meşhet gibi şehirlerin hürmet ve saygısının korunması iyi bir iştir. Ama bizim asıl çaba ve gayretimiz şu olmalıdır ki dediğimiz şeye amel etmeliyiz; bu durumda artık şehirler arasında sınır koymaya gerek kalmayacaktır. Bu bakımdan bizim işimizin temeli şu olmalıdır ki bu iki şehrin hürmetini koruma ve üniversiteler gibi alanlarda kadın erkek karışıklığını önleme yanında, içimiz dışımız bir olmalıdır; dediğimiz şeye inanmalıyız ve amel etmeliyiz. Yani ilmimizi amel ile yan yana getirmeliyiz. Bu bağlamda şunu bilmeliyiz ki bu konuda devletin görevi bir şeydir ve bizim vazifemiz başka bir şeydir.

Niçin saygıdeğer babasının salih evladı olan Hazreti Masume (s.a) gibi manevi babamızın salih evladı olmayalım? Peygamber (s.a.a) efendimiz, ben ve Ali bu ümmetin babalarıyız, gelin bizim evlatlarımız olun, demedi mi? niçin bu davete lebbeyk demeyelim!

Meşhur görüşe göre Peygamber (s.a.a) efendimize ilk inen ayet Alak suresinin ilk başıdır. Yüce Allah bizi ilk başta hayaya davet etmiştir; yani dinin ilk başında insanı hayaya davet etmiştir ve sonra al ver ve cehennem sözünü ortaya atmıştır.

Kur’an ve pak Ehlibeyt’in maarifine önem vermek fıkıh ve usul yanında İlim havzalarında yürütülmesi gereken önemli işlerdendir. O zaman Kur’an’ın kendisi yolu bize gösterecektir; Kur’an insanı yapmaktadır ve bu iş diğer ilimlerin yapabileceği bir iş değildir.

ABNA24.COM


İlgili Konular

Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*