• Halep Merkez Cezaevinin Hikayesi! / Foto

  Halep Cezaevi’nin kuşatılması, perde arkasında çınar gibi gizli kahramanlardan biriyle kahve içiyordum. Ölümün pençesinden kurtulmuş ve hayata atılmış bir insan, çok güçlü, hala güçlü ve dayanıklı Yarob Yakup 30 yaşında genç bir adam. Suriye ordusunda sadece bir asker. Tam bir yıl iki ay Halep Merkez Cezaevi’nde rehin kaldı. Yarob ’la Lazkiye’de Yasemin Alşam Kafe’de oturduk. Gecenin geç saatlerine kadar film izler gibi Halep Merkez Cezaevi’ni o anlattı ben izledim.

  Daha Fazla ...
 • Antakyalı Arap Alevi Gençler Konuştu / Foto

  Ali Emir el-Mu’minin min zikrehu aleyna es-selam efendimiz ile onun taraftarı ve öğrencisi olabilme şerefine talip olan biz Aleviler her zaman haksızlık karşısında hakkın, zulüm karşısında mazlumun, cehalet karşısında ilim ve marifetin, necaset karşısında paklığın tarafında olduk ve olacağız. Bu bakımdan Bedir’den bu yana yüce İslam Sancağı madden ve manen bizim elimizde dalgalanıyor. “İslam” adı altında Kureyş’in putlarını insanlara kılıç zoru ile dayatan Mervanî güruh, karşısında hep bizi buldu, kıyamete kadar da bulacaktır!

  Daha Fazla ...
 • Şeyh Tacettin Hilali İle Tekfircilik Üzerine

  Rehberlik, siyaset, Usul, Fıkıh ve Hadis ilminde görüş sahibi olmak isteyen tüm kardeşlerim Kum ilim havzasına müracaat edebilir. Bu şehir, bir anlamda Nebevi Sünnet'in yaşatıldığı mekânlardan biridir. Tahrif edilmemiş bir inançla Emevi ve Yezidi zihniyetten uzak bir Nebevi Sünnet'i yaşamak isteyen herkes Kum İlimler Havzasından faydalanmalıdır.

  Daha Fazla ...
 • Suriye’de Savaş Ne Zaman ve Nasıl Biter?

  Bir gazeteci dostum sordu "Suriye’de devam eden bir savaş için özellikle Müslüman kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan mezhep çatışması bu savaşın esas nedeni midir? Yoksa bu savaşın gerçek sebebi nedir?"

  Daha Fazla ...
 • Seçim sonuçlarına nasıl bakılmalı?

  Berlin İmam Rıza İslam Merkezi İmamı Şeyh Sabahaddin Türkyılmaz son Cuma hutbesinde Türkiye’de düzenlenen son yerel seçimler ve sonuçları üzerinde durdu ve aşağıdaki hususlara dikkat çekti:

  Daha Fazla ...
 • 'İsrail-Türkiye doğalgaz hattına çalışıyoruz'

  İsrail'in Doğu Akdeniz'de 2009'da Tamar doğalgaz sahasında keşfettiği doğalgazda yüzde 36 hissesi bulunan ABD enerji şirketi Noble Energy, İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz boru hattı alternatifi üzerinde çalışıldığını söyledi.

  Daha Fazla ...
 • Ölüler için Kur’an okumak doğru mudur?

  İslam’ın bakışında ölümün anlamı insanın hiç olması ve yok olması değildir. Bilakis ölümün manası, yok olmayan insan ruhunun bedenden ilişki ve irtibatını kesmesi, neticede bedenin yok olması, ruhun belirli bir zamana dek hayatına devam etmesi ve sonra yeniden bedene dönmesidir.[1] Yüce Allah şöyle buyuruyor: “(Kâfirler dediler ki:) Biz toprakta yok olduktan sonra mı, biz mi yeniden yaratılacakmışız? Hayır, onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”[2] Yüce İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Mümin bireylerin dünyadan ayrılması karanlık, darlık ve baskılardan aydın ve geniş bir fezaya giren bebeğin anne karnından çıkması gibidir.”[3]

  Daha Fazla ...
 • Siyonistlerin menfaatine olan ürünleri alıp satmanın hükmü nedir?

  İmam Humeyni (r.a) ve diğer taklit merciler şöyle buyurmaktadırlar: İslam ve Müslümanlarla harp halinde olan Siyonistlere menfaat sağlayan malları üretmekten ve satın almaktan sakınmak bütün Müslümanlara farzdır. Yine aşağılık İsrail devletinin üretim ve satımından faydalandığı malları ithal edip satmaktan sakınmaları da farzdır. Genel olarak, İslam ve Müslümanların düşmanı olan gasıp İsrail devletinin faydasına olacak her türlü muameleden sakınmak gerekir. Onların mallarını ithal ederek ve satarak kâr elde etmek kimseye caiz değildir. Aynı şekilde İslam ve Müslümanlara zarar verecek hangi ürün olursa olsun satın almak Müslümanlara caiz değildir.

  Daha Fazla ...
 • Ben dünyaya gelmek istemedim! Dünyada olmam neden zorunlu?

  Acaba bu dünyada benim var olmam ve vücut bulmam zorunlu ve cebri mi olmuştur? Ne bu dünyanın güzellik ve kötülüklerini, ne dünya hayatından sonraki cennet ve cehennemi ve ne de ahirette hesap vermeyi istemeyen birisi yine de yaşamak zorunda mıdır? Ben olmamış olsaydım bu geniş dünyada ne gibi bir farklılık olacaktı? Yaratılmamış olsaydım; ne bu dünyada var olan sorunlarla karşılaşırdım ve ne de Allahın ahiret bağlamındaki emir ve yasaklarıyla karşılaşmış olurdum. Bu soru düşünce ve zihnimi tamamen meşgul etmekte ve kurcalamakta. Allah ile güzel ilişki kurmamı engelliyor. Sürekli keşke var olmamış olsaydım arzusunda bulunuyorum!!!

  Daha Fazla ...
 • Tevhit ve şirkin ölçüsü nedir?

  Allah’tan gayrisinden dilekte bulunmak şirk midir?

  “Diyorlar ki bizler sadece Allah’tan istemeliyiz, insanlardan değil. Eğer “Ya Resulallah”, “Ya İmam Hasan” “Ya İmam Hüseyin” dersek Allah’tan başkasından istemiş olduğumuzdan şirke düşmüş oluruz.” Bu şüpheye vereceğimiz cevapta şöyle deriz: Tevhit ve şirkin ölçüsünü sizin ve bizim elimize vermemişlerdir ki (Vahabi, selefiler gibi) her istediğimizi ‘ayn-ı tevhit’ ve her istemediğimiz şeyi ‘ayn-ı şirk” karar kılalım. Bilakis tevhit ve şirkin kendisine has ölçü ve mizanı vardır. O da Kur’an, sünnet ve akıldan alınmıştır. Şimdi enbiya ve evliyalardan dua isteğinde bulunmanın ‘aynı tevhit’ olduğunu ispatlamak için bir takım konulara değiniyoruz:

  Daha Fazla ...
 • Bütün Dinlerin Hak Olmasında Bir Sakınca Mı Var?

  Hıristiyan ve Yahudilere, sadece İslam dininin hak olduğunu, nasıl ispatlayabiliriz? Bütün dinlerin hak olmasında ne sakınca vardır? Bütün dinlerin hak oluşları veya tek bir din konusu hakkında birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekmektedir:

  Daha Fazla ...
 • İmamiye Şia’sında akıl ve naklin yeri nedir?

  Başlangıcından Şeyh Müfid’e Değin İmamiye Şiasında Akılcılık Ve Nakilcilik Bu makalemizde, üç ana Şia ekolünden yalnızca İmamiye ekolünü ele alacağız. Zira Zeydiye ekolü, Mutezilenin akılcılığa ilişkin görüşlerinin çoğunluğunu benimsemiştir ve bu durum bir kısım mezhepler tarihi araştırmacılarını, Zeydiye grubunu Mutezilenin bir kolu olarak değerlendirmeye yönlendirmiştir. İsmailiye ekolü ise süreç içinde Gnostizim, Manikeizm ve büyük çapta da Neo-Plâtonizm’in fikirlerinden etkilenmiştir. Bu fikirleri, İslam’ın bir kısım prensipleriyle birleştirip özümseyen İsmailiye, İslam çizgisinden koparak karma bir inanç yapısına dönüşmüştür. İsmailiye’nin bu karma yapısı, bizim onu İslami bir dini grup olarak kabullenmemizi olanaksızlaştırmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • İftiralara cevaplar

  Şialar Namazlardan Sonra Neden Ellerini Üç Kere Kaldırarak Tekbir Getirmektedirler

  Her ne kadar namaz kılanlardan bir çoğu namazını selam vererek bitirdiğinde başını sağa ve sola doğru döndürerek bitirmekte olsa da, aslında hadislerde ve fıkıh kitaplarında böyle bir tavsiyede bulunulmamıştır. Buna karşın hadisler ve hadislerle yoğrulan müçtehitlerin fetvasına göre namazda selam verdikten sonra elleri üç kere kulak hizasına kadar kaldırarak her kaldırdığında “Allah-u Ekber” demek müstaptır.[1] Peki Şialar hangi hadislere dayanarak ellerini üç kere kaldırarak Allah-u Ekber demektedirler. Bizim duyduğumuza göre Şialar namazlarını bitirdikten sonra ellerini üç kere kaldırarak “Hane’l Emin” (Cebrail hıyanet etti) demektedirler.

  Daha Fazla ...
 • Evliyaların Kerametine ve Gaybi Kudretine İnanmak Şirk midir?

  Açıkça bilindiği üzere insan birinden bir işi yapmasını isteyince onun bu işi yapabilme gücüne sahip olduğunu kabullenmektedir ve bu güç iki kısımdır: 1- Bazen bu güç maddi ve doğal güçler çerçevesindedir; Örneğin birinden bir tas su istememiz gibi. 2- Bazen de bu güç gaybi bir güçtür, maddi ve doğal çerçevenin dışında bir güçtür. Örneğin, İsa b. Meryem gibi Allah’ın takvalı bir kulunun dermansız dertleri iyileştirdiğine ve ilahi nefesiyle tedavi edilmesi zor hastalıklara şifa verdiğine inanan kimse gibi.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Nuh tufanı bölgesel mi, yoksa küresel miydi?

  Bu konuda görüş ayrılıkları olmasına rağmen Tevrat, tufanın küresel olduğu ve bu hadisede bitkilerin, nesillerin ve hatta kuşların bile yok olduğunu tekit etmektedir. Tevrat bu konuda oldukça kesin konuşmakta ve suların tüm dünyayı kuşattığını belirtmektedir. Bir çok Kur’an ayetinin zahiri de Hz. Nuh (a.s) tufanının bölgesel olmadığı, bilakis küresel olduğu yönündedir…

  Daha Fazla ...
 • Namazda Fatiha Suresinden Sonra ‘Amin’ Demek Caiz midir?

  Namazda Fatiha Suresinden sonra ‘amin’ demek namazın batıl olmasına sebep olur ve bu kelimeyi demek caiz değildir. Çünkü ‘amin’ kelimesi bir zikir değildir ve namaz kelimelerinin dışında bir kelimedir. Ayrıca amin kelimesi insani (ilahi olmayan) bir kelimedir ve namaza ilahi olmayan bir kelimeyi dahil etmek namazın batıl olmasına sebep olur.

  Daha Fazla ...
 • Suriye Olayları Üzerine Gerçekleri Anlatan Bir Röportaj

  İran İslam Cumhuriyetinin Beyrut büyükelçisi ve eski Suriye Maslahatgüzarı “Gazanfer Rüknabadi” ile Suriye ve bölge üzerine bir röportaj gerçekleştirdik… İran İslam Cumhuriyeti Anayasasının değişmez yasası olan ‘hangi din, mezhep, görüş ve politik eğilimden olursa olsun hak sahibi himaye edilir’ yasasına binaen: “Bu ilkeye göre mazlum halkın himaye edilmesi gerekmektedir. Bu halk ister Filistin halkı olsun, ister Tunus halkı olsun, ister Mısır halkı olsun, ister Bahreyn halkı olsun ve isterse Suriye halkı olsun fark etmemektedir. Bizim buradaki sözümüz şudur: Suriye halk hareketi nerededir ki biz onu koruyup himaye edelim?

  Daha Fazla ...
 • Ezanda “es-Salat-u Hayr’un Min’en-Nevm” Demek Bidat midir?

  Ezanda ihtilaf nedeni olan şeylerden biri de “tesvib” olarak tabir edilen “e-Salat-u Hayr’un Min’en Nevm” cümlesidir. Ehl-i Sünnetin geneli bu cümleyi ezanın fasıllarında –sabah namazında- müstehap bilmektedirler, ama İmamiyye Şia’sı ismet ve taharet sahibi Ehl-i Beyt’e uyarak bu cümleyi ezandan bilmemekte, aksine ezanda, ezanın bir cüz’ü olarak zikredilmesini ezanın batıl olma sebebi saymakta ve onu bidat bilmektedir. Hakeza dinde bidat olduğu için haram unvanını da almaktadır. Bu açıdan, konunun öneminden dolayı onu bahsedip araştırmaya koyulacağız.

  Daha Fazla ...