• Olayları Analiz edemeyen basiretsizler için

  Suriye ve Bölge Hakkında Çok Çarpıcı Bir Röportaj

  Suriye’deki isyanlar boyunca sokakta ABD ve İsrail'e itiraz yoktu, batılı sömürgeciler sokaktaki öfkeden nasiplerini almadılar. Halbuki başlarındaki diktatörleri uzun yıllardır orada tutan, onları koruyup destekleyen liberal demokrasi dünyasının güçleriydi… Bahreyn'deki isyanı Şii özelliğiyle, diğerlerini Sünni olarak niteleyen cahiller veya hainler, böylelikle Bahreyn'de batı vesayet sistemine yapılan güçlü itirazı gözlerden kaçırmış olabiliyorlar… Mısır ve Tunus'ta batı vesayet sistemi kurtarıcı görüldüğü için oradaki isyan batı dünyasınca destekleniyor, Bahreyn ve Yemen'de batı vesayet sistemi lanetlendiği için batı dünyası buralarda sokağın katliamlarla bastırılmasına destek oluyor, halka ve isyana karşı diktatörlükleri destekliyor. Batı vesayet sisteminin ve onun ajanları Suudi saltanatı, Hariri, Katar ve Ürdün'ün tek ilgilendiği, Suriye'nin İran-Hamas-Hizbullah ittifakından çıkıp batı vesayet sistemine girmesidir. Mesela Yeni Şafak'taki meczup yazar (Hakan Albayrak), öyle anlaşılıyor ki, Soros'un "ihraç ürünü" dediği…

  Daha Fazla ...
 • Bir şüpheye cevap

  Medine’deki evlerin kapısı var mıydı?

  Tarihi ve akli dikkate haiz olmayanlar, İslam’ın ilk günlerinde günümüzdeki gibi kapıların olmadığını ve o günün halkının evlerini kapatmak için sadece perdeden yararlandıklarını iddia etmektedirler! Bu iddialarını öne sürdükten sonra şöyle netice almaktadırlar: “Hz. Fatıma’nın evinin kapısının yakılma olayı ve kapıyla duvar arasında kalması doğru değildir!” Bu şüphe “Doktor Suheyl Zekar”a atfedilmektedir. Gerçi bu şüphenin onun tarafından zikredildiğine dair bir belge bulunmamaktadır. Her ne olursa olsun bu söz bazıları tarafından da tekrar edilmiştir. Bundan dolayı bu şüpheye cevap verilmelidir. Burada Allame Seyid Cafer Murteza Amuli’nin “Me’sahu ez- Zehra” (Zehra’nın trajedisi) kitabından bu şüpheye cevap verilecektir.

  Daha Fazla ...
 • Kürt Halkını İslâm’dan Koparmak İstiyorlar!

  Geçtiğimiz pazar günü Diyarbakır’da yüz binlerin katılımı ile muhteşem bir Kutlu Doğum programı gerçekleştiren Mustazaf Deri Genel Başkanı Avukat Hüseyin Yılmaz, miting organizasyonundan BDP’nin “Cuma boykotuna” birçok konuda Yeni Akit’e değerlendirmelerde bulundu.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Üstadi

  Hz. Ali (a.s) ‘Fedek’i Neden Geri Almadı? + Foto

  Hz. Zehra’nın (s.a) Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra elinden gasp edilen haklarından bir diğeri de büyük fedek arazisi idi. Bu arazinin gaspı üç halife döneminde de devam etti. Hz. Ali (a.s) halife olduğu dönemde gasp edilmiş bu büyük araziyi geri alabilirdi, ancak geri almadı. Neden Fedek’i geri almadı?

  Daha Fazla ...
 • Adil bir düzen kuramıyorsanız idam cezasını geri getirmeyin

  Son dönemlerde yüksek sesle tartışılmaya başlanan idam cezasını Türkiye’nin önemli Hukukçularından Prof. Dr. Hüseyin Hatemi ile konuştuk. “Eğer adil bir düzen kuramıyorsanız bu kadar ağır sorumluluk gerektiren bir cezayı uygulamamak daha iyidir” diyen Hatemi, hadım cezasının uygulanmaması gerektiğini belirtti.

  Daha Fazla ...
 • Zorla evlilik caiz midir?

  İslam kültüründe anne ve babanın çocuklarının herhangi bir söz hakkı bulunmadan onları evlendirmelerinin hükmü nedir?

  Daha Fazla ...
 • Zina eden bir kızla evlenmek caiz midir?

  Eğer bir kız önceden bir kişiyle zina etmişse, daha sonra başka biriyle evlenmek isterse bu kızın teklifi nedir? Evlenecek olan kişi bu kızın önceden başka biriyle zina ettiğini biliyor ve yine de bu evliliğe tam anlamıyla razıysa hüküm aynı mı olur?

  Daha Fazla ...
 • İbni Sina Şia mıydı?

  İbni Sina’nın mezhebi inancı hakkında ihtilaf vardır, ancak İbni Sina’nın Şia olduğu görüşü çok kuvvetlidir. İbni Sina’nın kaleme aldığı kitap ve teliflerinde Şia’nın kullandığı tabir ve üsluplar göze çarpmaktadır. Kullandığı ıstılahlar ve ibaretler Şia’nın kullandığı ıstılah ve ibaretlerle uyum içindedir.

  Daha Fazla ...
 • Niçin Allah Teâlâ kullarını imtihan ediyor?

  İlahi imtihan konusunda birçok şey söylenmiştir. Akla gelen ilk soru şudur: İmtihan, şahıs ya da bilinmeyenleri tanıyarak, cehaletimizi eksiltmek değil midir? Eğer böyleyse, Allah Teâlâ’nın her şeye ihatası vardır; zahir ve batında ne varsa hepsinden haberdardır. Sonsuz ilmiyle yer ve gökteki gaybı bilir. O halde niçin imtihan etmektedir? Sanki imtihan etmekle ortaya çıkacak O’ndan saklı bir şey mi var?

  Daha Fazla ...
 • “Cin”in hakikati nedir?

  “Cin” kelimesi, lügat manasından anlaşıldığı kadarıyla, gizli ve aşikâr olmayan anlamına gelir ve Kur’an-ı Kerim’de cinin birçok özelliği zikredilmiştir ki bu ayetlerden bazıları şöyledir:

  Daha Fazla ...
 • Üstat Seyyid Rıza Hüseyni Neseb

  Eğer Şia Haklıysa Neden Azınlık ve Dünyanın Çoğunluğu Şia Mezhebinden Değildir?

  Cevap: Hak ve batılı tanımak takipçilerinin azlığı veya çokluğunun ipoteğinde değildir. Günümüz dünyasında, Müslümanların İslam'ı inkar edenlere oranı, beşte biri veya altıda biri civarındadır. Uzak doğu sakinlerinin çoğunluğu putperest, inek perest ve tabiat ötesini (metafiziği) inkar eden diğer kimselerdir.

  Daha Fazla ...
 • Mezhep reisinin şehadet yıl dönümüne özel röportaj:

  Neden Şia mektebini Caferi mezhebi olarak adlandırmaktadırlar?

  “Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Ali İslami” Kum İlmi Havzaları yüksek öğrenim üstadı, muhakkik ve araştırmacı olmasının yanı sıra aynı zamanda Kazvin kenti halkının Meclis-i Hobrigan (bilgeler, akiller) vekili ve Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı kitap şurası üyesidir. Burada Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA’nın İmam Cafer Sadık’ın (aleyhi selam) şehadet yıl dönümünde Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Ali İslami’yle yapmış olduğu röportajı okuyacaksınız.

  Daha Fazla ...
 • Prof. Hüseyin Hatemi

  'İslam mezheplerinin en Sünnisi Şii mezhebidir'

  Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, "Ben elbette, Şii’yim. İftihar ederim, 12 imama bağlı olmaktan, Ali’yi, Fatıma’yı, hepsinin reisi olan Ehl-i Beyt’in başı Resulü Ekrem’i sevmekle, Kuran’a bağlılıkla iftihar ederim" dedi.

  Daha Fazla ...
 • Neden Bazı Zalim ve Günahkâr İnsanlar Nimetler İçinde Yüzmekte ve Cezalandırılmamaktadırlar?

  Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden Allah’ın, çok günaha batmaması kaydıyla günahkâr insanları, uyarı sinyalleri vesilesiyle bazen yapmış oldukları amellerin karşıtı ve bazen de mürtekip oldukları amellere uygun cezalarla uyarılarak hak yoluna döndürdüğünü görmekteyiz. Bunlar henüz hidayet olmaya ve Allah’ın lütfüne nail olmaya layık insanlardır ve aslında onlar için öngörülen ceza ve sıkıntılar nimet sayılmaktadır.

  Daha Fazla ...
 • Rüyanın hakikati nedir?

  Konunun başında rüyanın hakikati hakkında ortaya atılan görüşlere kısaca işaret etmemiz gerekmektedir: Rüyanın hakikati konusunda yapılan tefsirleri iki bölümde inceleyebiliriz: 1- Maddi tefsir 2- Ruhi tefsir

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Mekarim Şirazi ve Ayetullah Cafer Suphani

  Niçin dini meselelerde taklit ediyoruz?

  İnsan dünyaya gözlerini ilk açtığı zaman hiçbir şeyi bilmemektedir; kaçınılmaz olarak başkalarının tecrübesinden ve diğerlerinin ilmi birikimlerinden yararlanması gerekir; zira insanın, yaşamın inişli çıkışlı merhalelerini kat etmesi için “ilim ve bilgi”ye oldukça çok ihtiyacı vardır.

  Daha Fazla ...
 • İmamet konusu ne zaman başladı?

  İslam Peygamberi (s.a.a)’nden sonra onun halifesi konusunda tartışmalar kızışmış; bir grup, Peygamber (s.a.a)’in kendisinden sonra yerine kimseyi tayin etmediğine, ümmetin, hükümeti eline alarak halkın adına hükümet edecek bir lider seçmeleri ve bu konuyu oturarak kendi aralarında çözmeleri için onlara bıraktığına inanmaktadır. Gerçi bu düşünce hiçbir zaman gerçekleşmemiş belki ilk seferinde azınlık bir sahabe grubu tarafından seçilmiş, ikinci seferde halife seçimi tayinle gerçekleşmiş ve üçüncü seferde tayin edilmiş altı kişilik bir şura tarafından seçilmiştir.

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır