$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

El-Mustafa Üniversitesi Şeyh Nimr Hakkında Bildiri Yayınladı

  • News Code : 409162
  • Source : ehlader
Brief

Uluslararası El-Mustafa Üniversitesi’nin Şeyh Bakır en-Nimr’in Yargılanması İle İlgili Bildirisi...

Ehlibeyt Haber Ajansı ABNA- Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi, Hüccetü'l-İslam Ve'l-Müslimin Şeyh Nimr Bakır el-Nimr'in Suud ailesi başsavcılığınca yargılanıp idama mahkûm edilmesinin ardından bir bildiri yayınladı.

El-Mustafa haber merkezinin bildirdiği bu bildirinin metnini aşağıda sunuyoruz:

Bismillahirrahmanirrahim

"Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte kafirler onlardır!" (Maide/44)

Saygın Şia âlimi Hüccetü'l-İslam Ve'l-Müslimin Şeyh Nimr Bakır en-Nimr'in aleyhine savaş hükmü çıkarma talebi ve temelsiz ithamların ardından, zalimlerin çirkin yüzü, Suudi Arabistan rejimiyle kendini ortaya koydu. Hayatı boyunca takva, ilim, İslami maarifi terviç, Ehlibeyt (a.s) takipçilerine yapılan ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapan bir insan, uluslararası emperyalizmin tefrika üzerine kurulu siyasetlerinin doğurduğu huşunet mihverli Vahabilerin şeytani hilelerine ve kinlerine maruz kalmıştır.

Ayrıca ortaçağın batıl fikirleri peşinde olan bu vahabi rejim, ayrı bir operasyonla, hepsi Şia olan âlim, doktor, mühendisten oluşan 18 kişiyi aynı boş ithamlarla hapse atmıştır. Tarih boyunca zalimlerin ve zorba yöneticilerin, enbiyanın, evliyanın ve Salihlerin aleyhine yaptıkları ithamlara şahitlik etmekteyiz; bir dönem aziz İslam peygamberini de hainlikle suçladılar, bugün de aynı ithamları adaletin tahakkuku ve zulmün giderilmesi yolunda adım atan takipçilerine ve âlimlerine yapmaktadırlar.

Bu metodun varacağı nokta, özgür ve Müslüman halkların dünyanın bazı bölgelerinde uyandıkları günümüz dünyasında, yok oluştan başka bir şey olmayacaktır. Nitekim özgür insanların ve cesur Müslümanların dünyanın birçok yerinde bu tür gayri insani girişimlerin son bulmasını Suudi hükümetinden ve diğer zalim yöneticilerden istediklerine şahit olmaktayız.

Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi, mücahit âlim Şeyh Nimr Bakır en-Nimr ve Suudi rejimi zindanlarında bulunan diğer mahkûmların can güvenliklerine yönelik üzüntülerini dile getirmenin ve bu tür girişimleri kınamanın yanı sıra, uluslararası bütün kuruluşlardan ve insan hakları teşkilatlarından, bir an önce onların özgürlüğüne kavuşması için acil ve etkin girişimlerde bulunmalarını, Arabistan yetkililerinden, insan hakları esaslarına riayet ederek, ülkedeki Şiilerin zayi olmuş haklarının iadesini talep etmelerini istemektedir.

Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi