$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

Ehla-Der Provokasyonu Kınadı

  • News Code : 344764
  • Source : ehlader
02.09.2012 tarihinde kimi basın ve yayın kuruluşları tarafından özellikle de sosyal medya ağlarında yayınlanmış “Yakalanan İran Ajanları” başlığı altındaki haberlerde yer alan; “ Türkiye'deki muhbirler genelde Iğdır'da yaşayan Caferi'lerden seçiliyor. Caferiler, din eğitimi adı altında İran'a getirildikten sonra casusluk öğretiliyor” Sözü, Türkiye'de yaşamakta bulunan milyonlarca Caferi vatandaşı ve Caferi âlimlerini zan altında bırakmasından dolayı hayli rahatsız etmiştir.

EHLA-DER ( Ehlibeyt Âlimleri Derneği) konuyla ilgili bir kınama metni yayınlamayı gerekli görmüştür:

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşamakta bulunan Caferiler, her zaman toplumsal görevlerinin ne olduğunu en iyi biçimde bilen ve idrak eden; devletine milletine ve ülkesine karşı üzerindeki sorumluluklarını en iyi bir biçimde ifa eden güzide topluluklardan biridir. Devlet erklerinin de çok iyi bildikleri gibi Caferiler, devlet, millet, memleket ve namus emanetinin nasıl bir kutsiyet ifade ettiğini yine en iyi idrak eden topluluklardan biri olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

Toplumsal barışı ve birlik beraberliği her şeyin üzerinde gören Ehl-i Beyt Mektebi mensupları din, mezhep ve ırk ayrımı yapmaksızın birlik ve kardeşliğin tesisi ve korunması konusunda tüm gayretlerini sergilemektedir. Ne var ki bazı karanlık odaklar bu milli birliğimizden rahatsız olacaklar ki bu kesime karşı düşmanca tavırlarını tüm yasalara rağmen küstahça ilan etmektedirler.

Hatay gibi ülke sınırları dâhilinde ve ülkemizin stratejik bir bölgesinde, tüm dünya emperyalist ajanlarının cirit attığı bir ortamda, oraların görünmezden gelinerek kamuoyunun dikkatini, güzel ülkemizin en sakin, huzurlu ve Kürt-Türk, Sünni-Şii kardeşliğinin doya doya yaşandığı bir bölgesine çekilmek istenmesi hayli manidar ve düşündürücüdür.

Akli selim devlet yöneticilerinin ve temiz vicdan sahibi Anadolu insanının bu tür provokasyonlara gelmeyecekleri malumdur.

Böylesine bir hassas dönemde, ülkenin ve vatandaşların tabi tutuldukları böyle ağır sınavlar içerisinde, bu oyunlardan da başarılı bir çıkış yapacaklarına inancımız tamdır. Bu tür haberler ile aziz ve seçkin halkımızı zan altında bırakan kimi medya mensuplarını ve bu haberi bahane ederek Caferi toplumuna karşı siyonistvari kinlerini kusan sözde köşe yazarlarını kınıyor, Devletimizin yetkili makamlarını bu tür provokatif yazılara karşı gerekeni yapmalarını istiyor, değerli halkımıza ve âlimlerimize tahriklere kapılmamalarını tavsiye ediyoruz.

Ayrıca Caferi vatandaşlarımıza karşı kin ve nefret uyandıran bu tür provokatif yazıları yayınlayanları, yargıya taşıma hakkımızın saklı olduğunu ilan eder, kamuoyuna saygıyla duyuruyor.

EHLA-DER / Ehlibeyt Alimleri Derneği