• Kerbela Şehitleri

  Kerbela şehitleri hicri kameri 61 yılı Aşura günü Kerbela’da şehit olan İmam Hüseyin’in (a.s) yarenleridir.

  Daha Fazla ...
 • İstatistikler Açısından Aşura Vakıası

  Şehitlerden 8’inin annesi Aşura günü Kerbela’da bulunmakta ve çocuklarının şehadetlerine tanıklık etmişlerdir: Ali Asker’in annesi Rubab, Avn bin Abdullah bin Cafer’in annesi Hz. Zeynep (s.a), Kasım bin Hasan’ın (a.s) annesi Ramle, Abdullah bin Hasan’ın annesi Bint Şelil el-Celiliyye, Abdullah bin Müslim’in annesi Rukayye bint Ali (a.s), Muhammed bin Ebi Said bin Akil’in annesi Abduh bint Amr bin Cenade, Abdullah bin Veheb el-Kelbi’nin annesi Ümmü Veheb.

  Daha Fazla ...
 • Kerbela’dan Dersler–2

  Hz. Hüseyin (a.s)'ın Kerbela'dan, Aşura günü vermiş olduğu ikinci ders batılı aşikâr ederek hakkı ortaya çıkarmaktı. Çünkü Emeviler İslam dini içerisinde marufu münker, münkeri de maruf olarak tanıtmışlardı. Emeviler bir noktaya kadar da bu konuda başarılı oldular. Zira bir İslam memleketinde Cuma namazı Çarşamba günü kılınıyorsa, camilerde, minberlerde İmam Ali'ye sebbediliyorsa buna maruf demek mümkün değildir.

  Daha Fazla ...
 • "Her Gün Aşura Her Yer Kerbela" sözü doğru mu?

  Her gün Aşura her yer Kerbela (Arapça: کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٌ کَربَلا) ifadesi bazılarının İmam Cafer Sadık’a (a.s) atfettikleri ünlü bir şiardır. Bazı âlimler konuşmalarında bu ifadeyi kullanmakta, buna karşın bazı araştırmacılar bu ifadenin hiçbir Şia hadis kitabında nakledilmediğini ileri sürmektedirler.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Öcünü Alan Muhtar'ın Kıyamı

  Muhtar’ın kıyamı (Arapça: ثورة المختار الثقفي), Kerbela şehitlerinin öcünü almak için Muhtar bin ebu Ubeyd Sakafi komutanlığında başlatılan bir harekettir. Bu kıyam hicretin 66. Yılında Kufe’de başlamış ve Ubeydullah İbn Ziyad, Ömer İbn Saad, Şimr bin Zi’l-Cevşen ve Sinan bin Enes gibi İmam Hüseyin (a.s) ve yârenlerinin şehadetine neden olan çok sayıda faktör öldürülmüştür. Muhtar’ın kıyamı, Muhammed bin Hanefiye’nin adıyla başlamıştır. Bazı Şia âlimleri ise Muhtar’ın kıyamının İmam Seccad’ın (a.s) emriyle başladığı düşüncesindedir.

  Daha Fazla ...
 • Kerbela'dayız İmtihandayız...

  “İman ettik demekle sınanmadan bırakılacağımızı sandığımız”(Ankebut 2) bir dönemdi. Çok cefa(!) çekenlerin artık sefa sürmelerinin vakti gelmişti nefislerinin zannınca ve cefa çektirenlerin iman(!) edip tahta geçtiği bir devirde sefa mevsiminin müjdesiydi nifak rüzgarlarıyla tamahları okşayan. Dünyanın çokça çıkan sesi bastırmıştı “sur”un uğultusunu ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayanlar doldurmaya başlamıştı cihanı.

  Daha Fazla ...
 • İbn Teymiyye’nin Âşûrâ tahrifleri

  İbn Teymiyye, Âşûrâ bağlamında en az üç tahrifte bulunmuştur: İmam Hüseyin’in (a.s.) kıyamını körü körüne bir ayaklanma addetmiş; başta Yezîd b. Muâviye olmak üzere Emevîleri aklamış; İmam Hüseyin’i Yezîd’in ve Şamlıların değil de Kufelilerin ve Şiîlerin katlettiğini ileri sürmüştür.

  Daha Fazla ...
 • Aşura Vakıası ve Tarihi Gerçekler

  Aşura vakıası (Arapça: واقعة عاشوراء‎); hicretin 61. yılı Muharrem ayının onuncu günü Kerbela topraklarında, İmam Hüseyin (a.s) ile Ömer b. Sa’d’ın komutasındaki Yezit b. Muaviye’nin ordusuyla karşı karşıya geldiği ve İmam Hüseyin’in (a.s) kendisi, yaranları ve akrabalarının şehit olmasıyla sonuçlanan hadisedir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Havli bin Yezid Esbehi kimdir?

  Havli bin Yezid Esbehi (Arapça: خولی بن یزید اصبحی) İmam Hüseyin’in (a.s) Aşura günü çocuklarını ve yaranlarını öldüren katillerden biridir. Bazı rivayetlere göre İmam Hüseyin’in (a.s) mübarek başını o kesmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Hermele bin Kâhil Esedi kimdir?

  Hermele bin Kâhil Esedi (Arapça: حَرمَلَة بن کاهِل اَسدی) Aşura günü Ömer İbn Sa’d ordu birliklerinde okçu, Abdullah bin Hüseyin, Abdullah bin Hasan’ın katili ve Şialar nezdinde Kerbela vakıasındaki en menfur kişilerden biridir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin Niçin ve Nasıl Yalnız Bırakıldı / Foto

  Değerli alimlerimizden H.Ş.Sabahattin TÜRKYILMAZ hocamızın Iğdır TAYDER tarafından düzenlenen İMAM HÜSEYİN VE AŞURA KIYAMI konulu konferansının ilki TAYDER binasında yapıldı. Büyük ilgi gören „İmam Hüseyin kıyamının sosyal ve siyasi yönü“ konulu konferansta özetle şunlara değinildi:

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Şimr bin Zi'l-Cevşen Kimdir?

  Şimr bin Zi'l-Cevşen (Arapça: شِمر بن ذی الجَوْشَن), tabiinden ve Havazin kabilesinin reislerindendir. Kerbela vakıasında aldığı rolden dolayı Şialar nezdinde en nefret edilen kişilerden biri olmuştur. Şimr ilk önceleri İmam Ali’nin (a.s) yaranlarından biri idi, ancak sonralardan İmam (a.s) ve ailesine kin güden düşmanlardan birine dönüşmüştür.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Ömer İbn Sa'd Kimdir?

  Ömer İbn Saad (Arapça: عمر بن سعد 620 – 686), sahabelerden Sa’d bin Ebî Vakkas’ın oğludur ve İbn Saad diye meşhurdur. Kerbela vakıasında Ubeydullah bin Ziyad’ın ordu komutanlığını yapmıştır. Rey şehri valiliğine atanma şevki ile 4 bin kişilik bir ordu ile Kerbela’ya gitmiş ve İmam Hüseyin’in (a.s) bazı yaranlarının şehadetinde büyük bir rolü olmuştur. İbn Saad, İmam Hüseyin’le (a.s) savaşında hak olduğunu ispat etmek için İmam Hüseyin’e doğru ilk oku atan kişi olmuştur. İmam Hüseyin ve yaranlarının şehadetinin ardından şehitlerin naaşları üzerinde atlarla çiğnenme emrini vermiştir. İbn Saad, Aşura hadisesinden sonra Rey şehrine hâkim olarak atanmamış ve hicretin 66. Yılında Muhtar Sakafi tarafından öldürülmüştür. Ömer bin Saad, Aşura ziyaret namesinde lanet edilen kişilerden biridir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Ubeydullah İbn Ziyad Kimdir?

  Ubeydullah İbn Ziyad bin Ebih (Arapça: 33–67 عبيد الله بن زياد), Emevilerin ünlü komutanı, Aşura vakıasında Kufe valisi ve İmam Hüseyin ve ashabının şehadetindeki ana faktörlerden biridir. Ubeydullah Basra valisi idi, ancak Yezid, Kufe’deki karışıklığın ardından Ubeydullah’ı hicretin 60. Yılında İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamını bastırmak için görevlendirdi. Ubeydullah, Kerbela’da oynadığı kilit rolünden dolayı Şialar nezdinde en nefret edilen kişilerdendir.

  Daha Fazla ...
 • Katiller Serisi: Yezid Bin Muaviye Kimdir?

  Yezid bin Muaviye (Arapça: يزيد بن معاوية) (h. 25- 64 / m. 654- 683) Emevi silsilesinin (661 – 750) ikinci halifesidir. Babası Muaviye bin Ebu Süfyan’ın ardından yaklaşık dört yıl halifelik yapmış (h. 60- 64) ve Şam’da ölmüştür. O, önceki halifelerin aksine ilk kez babası tarafından atanmışlığına atıfla hilafetinin miras yoluyla gerçekleştiğini iddia etmiştir. Peygamberin yakın akrabalarından ve bazı sahabelerden zorla biat alma girişimi bazılarının direnişi ile karşılaşmış ve Kerbela hadisesi gibi acı bir hadise İslam tarihinde yaşanmıştır.

  Daha Fazla ...
 • İstatistikler Açısından Aşura Vakıası

  Aşura vakıası (Arapça: واقعة عاشوراء (إحصائيات)), İmam Hüseyin’in (a.s) hicretin 61. Yılında Muharrem ayının onuncu günü Kerbela’da Yezit ordularıyla girdiği savaş hadisesidir. Kerbela topraklarında Ömer bin Saad komutasındaki Yezit bin Muaviye ordularının saldırısı İmam Hüseyin, ailesi ve yaranlarının şehadeti ile sonuçlanmıştır. İmam Hüseyin’in (a.s) geride kalan ailesi, kadınlar ve çocuklar esir alınarak Kufe ve oradan da Şam’a götürülmüştür. Bugünün Şialar nezdinde çok önemli bir yeri vardır. Şialar bugünün anısına her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde matem tutmakta ve İmam Hüseyin ve şehitlerin faziletlerini anmaktadırlar.

  Daha Fazla ...
 • İmam Humeynî (ra): Aşura Kıyamını Anmak İlahî Şiarlardandır

  "Aşura'yı canlı tutmak, çok önemli siyasi-ibadi bir meseledir. İslam uğrunda her şeyini feda eden bir şehid için yas ve matem tutmak, siyasi bir meseledir ve inkılabın ilerlemesinde çok etkisi vardır." "Biz siyasi ağlayışa sahip bir milletiz. Biz bu gözyaşlarımızla sel olup, İslam karşısında duran bütün engelleri yıkan bir milletiz."

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah Hamaney'den Aşura'ya Farklı Bakış

  Aşura, mesajlar ve derslerle dolu bir mekteptir. Aşura, dinin korunması için fedakârlıkta bulunmak gerektiğini öğretir. Kur'an-ı Kerim için her şeyden vazgeçilmesi gerektiğini öğretir. Hak ve batıl savaşında, büyük ve küçük, erkek ve kadın, yaşlı ve genç, soylu ve köylü bir safta yer alır. Düşman zahiren ne kadar güçlü gözükürse gözüksün zarar verilebilir yapıda olduğunu öğretir. (Nitekim Emevi cephesi esirle kervanıyla Küfe’de zarara uğradı. Şam'da yıkıma uğradı. Medine'de rezil oldu. Nihayetinde bu kervan, Süfyani Cephesi'nin yok olmasına sebep oldu.)

  Daha Fazla ...
 • Mah-i Muharrem, Kerbela ve Hüseyin

  Ve Hüseyin iyi ile kötünün arasında devam eden sonsuz savaşta tahrip edilmiş bütün değerlerin, yine terkedilmiş bütün ideallerin simgesi olurken kendisini adalet tapınağının eşiğinde kurban etmişti.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin Hakkında Hadisler

  İmam Bakır şöyle buyurmuştur: “Şiilerimize Hüseyin'in kabrini ziyaret etmelerini emrediniz. Zira onu ziyaret etmek, rızkı arttırır, ömrü uzatır ve kötülükleri insandan uzaklaştırır.” İmam Rıza şöyle buyurmuştur: “Ağlayanlar Hüseyin gibi biri için ağlamalıdırlar. Zira ona ağlamak büyük günahları temizler.” İmam Sadık’a, “Peygamber’in, Fatıma’nın Ali ve Hasan’ın şahadet günlerinin değil de Aşura gününün musibet açısından daha büyük sayılmasının sebebi sorulunca şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Hz. Hüseyin’in (a.s) günü musibet açısından bütün günlerden daha büyüktür...

  Daha Fazla ...
 • Arapçası, Türkçe anlamı ve yazılışı:

  İmam Hüseyin’in Erbain Ziyareti / Video Klip

  Bu ziyaret safer ayının yirminci gününde okunur. Şeyh Tusi, “et-Tehzip” ve “Misbahu’l Müteheccid” kitaplarında İmam Hasan Askeri –ona selam olsun- şöyle nakleder: müminin alameti beştir: 1- her gün (on yedisi farz ve otuz dördü sünnet olmak üzere) elli bir rekât namaz kılmak. 2- erbain ziyareti yapmak. 3- sağ ele yüzük takmak. 4- secdede alnı toprağa bırakmak. 5- bismillahirrahmanirrahim’i yüksek sesle söylemek.” “Tehzip” ve “Misbah” kitaplarında geçen Sefvan-ı Cemmal’ın İmam Cafer Sadık’tan –ona selam olsun- rivayet ettiği ziyaret şöyledir: güneş yükselince İmam Hüseyin’i –ona selam olsun- şöyle ziyaret et:

  Daha Fazla ...
 • Yahudiler Ve Kamacılar

  Bu kamacılar sıcak yataklarında dinlenirken Irak’ta, Suriye’de, Lübnan’da…Müslümanlar birbirlerini tekfir ederek öldürmekteler. Bu kamacılar Peygamber’in (s.a.a) minberinde rahat rahat oturup konuşurken birçok kadın dul ve çocuk yetim kalmaktadır. Eğer bunlar samimi iseler buyursunlar Suriye, Lübnan, Irak onları bekliyor niçin gitmezler?

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır