• Kama vurmak aşk değildir...

  Böyle Aşk Olmaz Olsun!

  Buna ancak gurban olduğum İmama (a.s) rüşvet teklif etme gafletine düşmek diyebilirsiniz. Çünkü İmam Hüseyin (a.s) gerçekten böyle bir aşkı istemiyor.

  Daha Fazla ...
 • Sizi Gidi Kamacılar…

  Kama bahanedir; asıl amaç merceiyet makamını yıpratmaktır

  İslam dini insan hayatının her alanında en güzel yöntemi sunan bir dindir. Ancak onu bir bütün olarak görüp, bütününe amel edince güzelliğini ortaya koyar. İslam; itikatî, ahlakî ve ameli olmak üzere üç alanda kâmil insan yetiştirecek öğretileri içeren bir dindir.

  Daha Fazla ...
 • 'Aşura Günü' Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  “Aşura hadisesinden sonra hiçbir Beni Haşim kadını gözüne sürme çekmedi, kına yakmadı, evlerden yemek pişirildiğini simgeleyen hiçbir duman yükselmedi. Böylece İbn Ziyad öldü. Bizler kanlı Aşura faciasından sonra her daim gözlerimizde yaş biriktirdik.”

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Hayatı

  Ebu Bekir’in hilafet günleri Ehlibeyt (a.s) için farklı dönemlerin başlangıcıdır. Bu dönemde Ehlibeyt bir yandan Hz. Resulullah’ı (s.a.a) yeni kaybettiğinden üzüntü içinde yaşamakta, öte yandan hilafet konusunda yaşanan ihtilaflar Peygamber Ehlibeytini rencide etmekteydi.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in sancaktarı..

  Hz. Ebu'l Fazlı'l Abbas'ın hayatı

  Kerbela vakıasında dediklerine göre Hz. Abbas Muharrem’in yedisinde bir kere İmam Hüseyin’in (a.s) yaranları ve ailesine su götürmeyi başarmıştır. Aşura günü yine bu iş için Fırat nehrine doğru gitmiş, ancak geri dönüş yolunda su kırbasına ok isabet etmiş, kolları kesilmiş ve bu şekilde şehadete ermiştir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in yiğidi...

  Hz. Ali Ekber'n hayatı

  İmam Hüseyin’in (aleyhi selam) tanıklık ve ikrarı ile Ali Ekber (aleyhi selam) Hz. Resulü Kibriya’nın (s.a.a) zahir ve batınının aynası idi

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in kundaktaki yareni

  Hz. Ali Asgar'ın hayatı

  Abdullah b. Hüseyin’in doğum tarihi net olarak bilinmemektedir, ancak kaynakların bir çoğu onun Kerbela’da şehit olurken çok küçük bir yaşta ve süt emen bir bebek olduğunu belirtmişlerdir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (9)

  Hz. Kasım bin Hasan'ın Hayatı

  Hz. Kasım b. Hasan’ın (a.s) doğumu, tarihi kayıtlarda yer almamıştır, ancak tarihi kitaplarda ve maktellerde yaşı hakkında bazı görüşler belirtilmiştir. Harezmi’nin maktelinde Hz. Kasım bin Hasan’ın buluğa ermediği geçmiştir.

  Daha Fazla ...
 • Tasua Günü

  Bugünde yaşanan önemli olaylardan dolayı Tasua günü, Şiaların yanında kayda değer bir öneme sahiptir. Şialar, Tasua gününü Hz. Abbas’ın günü olarak anmakta, Aşura günü kadar önem vermekte ve o günde Hz. Abbas’ın faziletlerini zikrederek matem tutmaktadırlar. İran ve Şiaların yaşadığı bazı İslam ülkelerinde Tasua günü de Aşura günü gibi resmi tatildir. Bugün de Aşura günü gibi halkın yoğun katılımı ile matem ve ağıt programları düzenlenmektedir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (8)

  Cafer bin Akil'in Hayatı

  Doğum tarihi hakkında fazla bir bilgi yoktur, ancak Lübabu’l Ensab kitabı yazarına göre Kerbela’da şehit düştüğünde yaşı 23’tür.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (7)

  Abdurrahman bin Akil'in Hayatı

  Abdurrahman b. Akil’in doğum tarihi hakkında elimizde az bir bilgi bulunmaktadır. Lübabu’l Ensab kitabının yazarı, Abdurrahman b. Akil’in şehadeti sırasındaki yaşının 35 olduğunu yazmıştır.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (6)

  Nafi bin Hilal Beceli'nin Hayatı

  “Ey peygamberin evladı! Siz iyi biliyorsunuz ki, ceddiniz Resulullah (s.a.a) sevgisini tüm insanlara ulaştıramadı veya istediği şekilde onları kontrolü altına alamadı. Oysa bazı ashabı münafıklardan oluşmakta ve Resulullah’a yardım sözü vermelerine rağmen, gizlide ona tuzak kurmaktaydılar. Onunla karşılaştıklarında baldan daha tatlı, ancak arkası sıra zehirden daha acı davranırlardı. Bu şekilde Allah Teâla Efendimizin canını aldı. Babanız Ali’nin (a.s) durumu da bu şekilde idi. Bugün de siz bizim yanımızda aynı durumdasınız.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (5)

  Hür bin Yezid Riyahi'nin Hayatı

  Hür orduya dönerek şöyle dedi: "Ey Kûfe ehli! Ananız yasınıza otursun! Siz Hüseyin'i davet ettiniz; ama yanınıza geldiğinde, onu düşmana teslim ettiniz. Canınızı ona feda edeceğinizi söylediniz; fakat sonra onu öldürmek için onun karşısında durdunuz; onu alıkoydunuz, boğazını sıktınız ve her taraftan onu sardınız. Böylece Allah'ın geniş yeryüzünde bir yere gitmesine, kendisini ve ailesini emniyete almasına engel oldunuz. Sonuçta o sizin elinizde bir esir gibi kaldı

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (5)

  Ebu Sumame Saidi'nin Hayatı

  Muaviye’nin ölümünden sonra Sumame de İmam Hüseyin’in (aleyhi selam) davet olayına katılmış ve Süleyman bin Surad Hazai’nin evinde Kufe’de bulunmuştur. İmam Hüseyin (a.s) Hac farizasını yerine getirmek için Mekke’ye gittiğinde ona bir mektup yazarak Mekke’ye göndermiştir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (4)

  Müslim bin Avsece'nin Hayatı

  Müslim bin Avsece, sadrı İslam’da Arap kahramanlarından birisiydi. Azerbaycan’ın fethinde ve diğer yerlerin ele geçirilmesinde diğer Müslümanlarla birlikteydi. İmam Hüseyin’in (aleyhi selam) ashabı arasında şehit olan ilk kişidir. İlk saldırı sırasında şehit düşmüştür.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (3)

  Züheyr bin Kayn Beceli'nin Hayatı

  Biliniz ki Allah biz ve sizleri Peygamberi Muhammed'in (s.a.a) evlatları ile sınamakta ve bizlerin onlara karşı nasıl davranacağımızı görmek istemektedir. Biz, sizi onlara yardıma ve bu azgın Ubeydullah b. Ziyad'a karşı savaşmaya davet ediyoruz. Sizler, Ubeydullah bin Ziyad ve babasından hükümetleri dönemince kötülükten başka bir şey görmediniz.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (2)

  Habib bin Mezahir'in Hayatı

  Hz. Habib bin Mezahir (r.a) Hz. Ali (a.s) ile birlikte Kufe’ye gitmiş ve tüm savaşlarında onun yanında yer almıştır. Kendisi İmam Ali’nin (a.s) has yaranlarından, ilim ve bilgisini taşıyanlardan sayılmaktadır. Hz. Ali (a.s) ona “Menaya ve Belaya” ilimlerini öğretmiştir. Kendisi İmam Ali’nin (a.s) vurucu gücü ve bağlılarından olan Şurtetu’l Hamis özel grubunun bir üyesidir.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin'in Yarenleri (1)

  Müslim bin Akil'in Hayatı

  Müslim b. Akil b. Ebu Talib’in doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir, ancak şehit edildiğinde yaşının 28 olduğu ve hicretin 60. Yılında Kufe’de gerçekleştiği söylenmiştir. Babası Hz. Ali’nin (a.s) kardeşi Akil bin Ebu Talip, nesep ve soyları tanımada uzman ve Arap fasihlerindendi.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah uzma Hamedani:

  Başa Kama ve Kılıçla Vurmak Şia Mezhebinin Karalanmasına Neden Olmaktadır

  Ayetullah uzma Hamedani, matem ve yas toplantılarının İslami ölçülerle uyumlu olmasını ve hiçbir çeşit inhiraf ve sapkınlığın onda yol bulmamasını vurgulayarak şunları söyledi: matemlerde (Şia) mezhebinin karalanmasına ve hakarete uğramasına neden olan ve İslam ümmeti arasında ihtilaf ve anlaşmazlıkları körükleyen her türlü hareket haramdır.

  Daha Fazla ...
 • Ayetullah uzma Nuri Hemedani:

  Başa Kama ve Kılıçla Vurmak Şia Mezhebinin Karalanmasına Neden Olmaktadır

  Ayetullah uzma Hamedani, matem ve yas toplantılarının İslami ölçülerle uyumlu olmasını ve hiçbir çeşit inhiraf ve sapkınlığın onda yol bulmamasını vurgulayarak şunları söyledi: matemlerde (Şia) mezhebinin karalanmasına ve hakarete uğramasına neden olan ve İslam ümmeti arasında ihtilaf ve anlaşmazlıkları körükleyen her türlü hareket haramdır.

  Daha Fazla ...
 • İğrenç bir "BİDAT"

  İngilizler "Kama Vurmayı" "Avam Şialar" Arasında Başlatarak Yaydı...

  Kama vurmanın tarihi ve tarihte ilk kez ne zaman kama vurulduğu hakkında farklı görüşler vardır.[1] Ancak bu görüşler içinde en çok senede sahip olan görüş kama ve zincir kültürünün Azerbaycan Türkleri tarafından Farslar ve Araplara sıçradığı görüşüdür.[2]Bir diğer görüş ise Hindistan (Pakistan)’dan diğer ülkelere sırayet ettiği görüşüdür. Ancak her iki görüşünde doğru olduğu uzak bir ihtimal değildir. Şöyle ki İslam ülkelerini işgal edip sömürgesi haline getirmek isteyen İngiltere ve öteki batılı ülkeler bu emellerine ulaşmak için kama ve zincir kültürünün hangi toplumlarda daha çabuk yayılacağını hesaplamış ve onlara göre İmam Hüseyin’e olan aşırı bağlılıklarından dolayı Türkler ve Hindistan toplumu seçilmiştir. Bu iki toplumun seçilmesinin bir diğer nedeni ise bu iki toplumun Şia’nın merkezi olan Necef’ten coğrafi olarak uzak olmalarıdır…

  Daha Fazla ...
 • Haram, günah, cehennem...

  Kama ve Kılıçla Başa Vurmak Caiz midir?

  İmam Hüseyin, 1373 yıl önce zamanın tağutları tarafından şehit edilmiş ve ailesi yezitler tarafından esir alınmıştır. Zamanının yezitlerine karşı kıyam etmek ve Hüseyin’ce yaşamak için Peygamber ailesine karşı yapılan bu acı trajedi her zaman zinde tutulmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla İmam Hüseyin’den sonraki Ehlibeyt İmamları, Kerbela’yı canlı tutmak ve nesilden nesle aktarılması için çok mücadeleler etmiştir. Bu sebeple Muharrem aylarında karalar bağlanmış, mersiyeler okunarak acıların belirtisi olarak sinelerine vurarak yas tutmuşlardır. İmam Mehdi’nin (a.f) gaybete çekilmesinden sonra bu görevi onun naipleri olan Müçtehitler ve alimler üstlenmiş ve Aşura olayı hep canlı tutulmuştur. Ancak bu mukaddes yas ve matem meclislerine 200 yıl kadar önce İngilizler tarafından bidatler bulaştırılmış ve Öz Muhammedi İslam’ın karalanmasına neden olmuşlardır…

  Daha Fazla ...
 • Tarihin Şiirle akışı

  Zeyneb’in Macerası (3)

  Üç-yaşında bir esir ağlamaktan ölmüştü O gurbette Zeyneb’i yaşarken öldürmüştü Nasıl tahammül etsin yürekler böyle derde ZEYNEBİN MACERASI ateştir gönüllerde... Medineyi düşündü, Sakife-Beyt ul Ahzan Hepsi'de kara gün'dü hele O mazlum Hasan Doğranmıştı ciğeri Şam yılanı zehriyle Kuşanmıştı dertleri yalnızlık günleriyle... Yangını hatırladı korku uyutmamıştı O dehşet günlerini Zeynep unutmamıştı Şam’daki musibetler ikinci Kerbela’ydı Bir aah çekti derinden Abbas'ım sağ olaydı

  Daha Fazla ...
 • Tarihin Şiirle akışı

  Zeyneb’in Macerası (2)

  Şam zorbası tağutun ömrü günahla geçti Ölüp gitmeden önce oğlunu halef seçti Düştü biat derdine o ahmak yezid için Soramazdı hiç kimse bu biat neden niçin Birkaç itiraz sesi usulüyle kesildi Çünkü Ümeyye nesli baş-kesen bir nesil'di Vali ettiler Şama, Nebi sonrası dönem Bu imansız adama verdiler farklı önem Valiler azledilir ona dokunulmazdı Gayet işini bilir tilki gibi kurnazdı Yirmibeş yıl valilik sultanlığa dönüştü Onun için islamlık sadece görünüştü...

  Daha Fazla ...
 • Aşkın Vedası

  Tarih, Aşura günü, Yeryüzü Kerb-u bela Arşa dönmüştü zemin, gökyüzüydü Kerbela İndi alem-i İmkan, göklerden yeryüzüne Kıpkızıl bir şafağın kan-yağan gündüzüne Binlerce soysuz namert insanlığı unuttu Yetmişikiye karşı saf bağlayıp saf tuttu Bir katliam yaptılar Leylanın aşk çölünde Divaneler yıkandı o kutsal kan gölünde Elem vardı o çölde toprağın bağrı kan'dı Dökülen o kanlarla yeryüzü çalkalandı Tüm nehirler mahcuptu gözler Hüseyin’deydi Fıratın yüzü al al sular kan rengindeydi

  Daha Fazla ...
 • Aşura Günü Ne Oldu?

  Yine geldi Muharrem, işte yine Âşûrâ! Yine 10 Muharrem; Âşûrâ günü... Nedir Âşûrâ-Aşure? Sahi nedir Âşûrâ? Çorba mıdır, Aş mıdır? Teenni ya telaş mıdır? Bağrı yakan ataş mıdır? Bakın cehâlet kokan tarih kitaplarına, gazete köşelerine, takvim sayfalarına, gönül levhalarına? Ne yazıyor bu güne ilişkin? Tatlı, helva, çorba tarifleri mi veriyor? Bayram havası içinde kutlanması gereken bir gün bilgisi mi sunuyor? Yoksa ne...??? Sizin sayfalarınız nelerden bahsediyor? Neler anlatıyorlar o gün hakkında? Yığın yığın hurafeler mi, kaynaksız hikayeler mi, düzmece yalanlar mı, saptırıcı - uyutma amaçlı piyasaya sürülmüş asılsız tarihi bilgiler mi?

  Daha Fazla ...
 • Tarihin şiirle akışı…

  Zeyneb’in Macerası (1)

  İslam’ın özü aşktır, aşkın ruhu velayet Küfre dönerdi iman, bu öz olmasa şayet Din'de sevgi gayedir böyle buyurdu Nebi Başka din hikayedir, oku Nalan Zeynebi Aşka bir destan yazdı, destan-ı aşk-u bela Aşk yolunda korkmazdı sultan-ı Kerb-u bela... Çok az bir-zaman geçti Nebi'nin gidişinden Dinin ruhu değişti, din vuruldu içinden Haydut dolu saraylar adalet paylıyordu Hak-hukuk göğe ağmış, mazlumlar ağlıyordu

  Daha Fazla ...
 • Aşura özel

  Aşkın Zaferi

  Kalbim aşkınla dolu ey şehidi Kerbela Yolum, aşkının yolu, ruhum sana mubtela Uzağım senden uzak aşksız gafil nekes'le Yakınım sana yakın aşık arif herkesle.... Rahmetten uzak olsun Hüseynin katilleri Ebedi ateş olsun o korkunç menzilleri Şirkin kanlı kuşağı ne kadar'da alçaktı Resul kokan Hüseyn’e kılıç kaldıracaktı

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır