• İmam Humeyni’nin Ahlak üstadı

  Meliki Tebrizi’den Ehlibeyt Dostlarına Muharrem Ayı Düsturları / Foto

  Muharrem ayının önemli işlerinden biri Hz. Muhammed ailesine sevgi duyan herkesin Allah’a ve Resulullah’a iman, vefa ve velayet hükmü gereği muharrem’in ilk on günü halet ve durumlarını değiştirmeleri, kalplerinde, yüzlerinde, çehrelerinde büyük musibetin üzüntü ve kederinin izleri - matemlerle- görülmelidir. Sonuç olarak yemek, içmek ve hatta uyku ve konuşmayı da içine alan zevk ve tutkularını bir kenara bırakmalı; baba veya çocuklarının başına bir musibet gelmiş gibi olmaları gerekmektedir.

  Daha Fazla ...
 • Aşkın Macerası

  Hicri altmışıncı yıl, unutulmuştu İslam Her taraf zulüm dolu her-tarafta katliam Gözyaşları sel gibi her-yer mazlumun ahı İnsani erdemlerin öldürülmüştü ruhu Çıkarlar olmuştu din. Cihad, mal-mülk tezgahı Hortlamıştı çöllerin yağmacılık ilahı Susturulmuştu diller altın veya kılıçla Kürsülerde sefiller oynaşırken inançla

  Daha Fazla ...
 • Kerbela’nın Pir-i Aşkından Ne Öğrenmeliyiz?

  Habib İbn Mezahir ve Hakiki Ehlibeyt Aşığının Vasıfları

  Yaşlıydı, ama evde oturmayı seçmemişti. Bir yerlerde kıvrılıp oturabilir ve kendisini ibadete vererek günlerini rüku ve secde ile geçirebilirdi. Ama o, ölüm döşeğini seçecek bir kişi değildi. Velayetsiz rüku ve secde onun için tedrici ölüm demekti. Yaşlanmış ve kadim dostundan ayrı düşmüştü. Meysem-i Tammar gibi bazı arkadaşlarından geri kaldığını hissediyordu. Hani Hz. Ali’nin aşkından dar ağacına asılmış, elini, başını ve dilini bu aşk savaşında yara feda eden Meysem.

  Daha Fazla ...
 • Muharrem (Şiir)

  Ağla gönlüm ağla geldi muharrem Ararım kendime bulsam bir hem dem Sorarım kendimden her an, zamanlar Tarih boyu sormuş, bütün insanlar

  Daha Fazla ...
 • Muharrem Ayının On ikinci akşamının Mersiyesi – İmam Zeynel Abidin’in (a.s) Musibeti

  O melun şöyle dedi: “Ali b. Hüseyin’i Allah öldürmedi mi?” imam şöyle buyurdu: “Ali adında bir kardeşim vardı, insanlar onu öldürdü.” İbni Ziyad dedi ki: “Allah öldürdü” imam Seccad şöyle buyurdu: “Allah canları öldükleri esnada alır.” İbni Ziyad öfkelenerek şöyle dedi: “Bana laf yetiştirmeye cüret mi ediyorsun?” Onu götürün ve boynunu vurun…”

  Daha Fazla ...
 • Dördüncü gecenin mersiyesi:

  Hz. Zeyneb’in çocuklarının ve kardeşlerinin musibeti

  Öyle aslan yürekli bir kadın ki yarım gün içinde çocuklarını, kardeşlerini, kardeşlerinin çocuklarını, amca çocuklarını kanlara boyanmış olarak görmüş ve kesik başlarını mızrak uçlarında müşahede etmişti… Aşura günü, çaresizce savaş meydanı kurulunca ashap kendileri hayattayken Resulullah’ın (s.a.a) çocuklarının meydana çıkıp şehit olmalarına izin vermedi. Ama imam Hüseyin’in (a.s) tüm yaranları hayatlarını feda edip şehit olduktan sonra, artık sıra kendilerini hak ve hakikate feda etmek için Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine gelmişti.

  Daha Fazla ...
 • Yedinci Gecenin Mersiyesi...

  Ali Asker (a.s); Ehl-i Beyt’in Kalbinde Bir Ateş

  Muharrem ayının yedinci gecesi Kerbela’nın küçük hacetler kapısı olan Hz. Ali Asker’in evine gitmek ve onun mersiyesini okumak adettendir. Zahirde küçük bir şehittir, ancak gerçekte piri aşktır. Tarihin en acı lahzaları yaklaşmaktaydı; imam Hüseyin’in (a.s) tüm yaran ve ashabı savaş meydanına gitmiş ve şehit olmuşlardı. Hak çadırlarında sadece iki erkek baki kalmıştı. Biri imam Hüseyin (a.s) diğeri de o gün ilahi bir iradeyle imam Hüseyin’den sonra ümmetin önderi olması için hasta olan imam Seccad’dı (a.s).

  Daha Fazla ...
 • Üçüncü Gecenin Mersiyesi- Hür’ün Öyküsü: Tövbe ve Azmin Hamaseti

  Hür’ün öyküsü, Aşura’nın en ilginç ve en ibretli olaylarından biridir. Hür b. Yezid-i Riyahi, yiğit bir pehlivan ve güçlü bir komutandı. Bazıları onu “Küfe’nin en cesur adamı” olarak bilirlerdi. Ama gerçekte, Küfe’nin askeri bir şehir olduğu İslam’ın o zamanın süper gücü olan “İran”a karşı durması için kurulan ilk kalesi olduğu ve bundan dolayı Küfe halkının çoğunluğunu Arap ve acemlerin en gözde komutan ve askerlerinden oluştuğu bilindiğinde bu lakabın ona verilmesinin önemi belli olur.

  Daha Fazla ...
 • İkinci Gecenin Mersiyesi:

  Aşk Kafilesinin Kerbela’ya Girişi

  Ümeyye oğullarının İmam Hüseyin’e (a.s) biat için baskı yapmasının ardından, imam Medine’den Mekke’ye doğru hareket etti. Orada Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade ayını geçirdi ve Zilhicce ayının girmesiyle hac amelleri için ihram bağladı. Öte yandan “Amr b. Said b. As” Yezit tarafından imam Hüseyin’in tutuklanması veya onunla savaşması için Mekke’ye gönderildi. O, terviye günü (zilhicce ayının sekizinde) Mekke’ye ulaştı.

  Daha Fazla ...
 • Aşura Özel:

  Birinci Gecenin Mersiyesi – Müslim B. Akil’in Musibeti

  Müslim, Haşim oğullarının ileri gelenlerinden “Akil b. Ebu Talib”in oğlu ve Hz. Ebu Abdullah Hüseyin’in (a.s) amca oğludur. İmam Hüseyin (a.s) Medine’den ayrılıp Mekke’ye geldiğinde Küfe halkının onu Küfe’ye davet eden mektupları oldukça artmıştı. İmam Hüseyin’e (a.s) ulaşan en son mektupla imamın eline geçen mektupların sayısı binleri geçmekteydi. Bunun üzerine imam Hüseyin (a.s) Kabe’de makam ve rükün arasında iki rekat namaz kılarak Allah Teala’dan hayır talep etti. Sonra Küfe’lilere mektuplarının cevabını ulaştırması için amcaoğlu Müslim’i çağırarak şu mektubu yazdı: “Sizin yazdıklarınız şunlardan ibarettir: “Bizim imamımız yoktur, bize doğru geliniz şayet sizin gelişinizle Allah bizi hidayet ederek birliğimizi sağlar.”

  Daha Fazla ...
 • Beşinci Gecenin Mersiyesi – Abdullah B. Hasan’ın (a.s) Musibeti

  “Şimr b. Zil Cevşen” işi bitirmek için yaya birliklerle imam Hüseyin’e (a.s) hücum etti. Hazretin etrafını kuşatarak her tarafından saldırmaya başladılar. Bu durumu gören kadın ve çocukların arasında bulunan Abdullah, amcasının yalnızlığına tahammül edemeyerek kendisini savaş meydanına attı. Bu gece ve yarın gece Peygamber efendimizin büyük torunu ve cennet gençlerinin efendisi olan imam Hasan’ın (a.s) iki oğlunun misafiri olacağız. Yani amcalarının yanında Kerbela’da şehit düşen Kasım ve Abdullah’ın.

  Daha Fazla ...
 • Altıncı Gecenin Mersiyesi – Kasım B. Hasan’ın Musibeti; Baldan Daha Tatlı Bela

  İnsanlık tarihinin en ilginç ve şaşırtıcı gecelerinden biri Aşura gecesidir; asırlar boyunca insanlara anlatılan bir gece; beşeriyetin iki yol olan hayır ve şer yol ayrımında kaldıkları gece. Belki de bir çok insan o geceye kadar küfür ordusunda yer almış, ama bir gecede yüz gece yol kat ederek hak ve hakikat yolunu seçmişlerdir. Ve bir çok insan da yanlış seçim yaparak bozuk yoldan gitmeye devam etmiştir…

  Daha Fazla ...
 • MUHARREM ayının ilk günü bu mudur?!

  Allah Resülünün -s- Ehl-i Beyt -s- inin katliama uğradığı Muharrem Ayı bütün Müslümanlar için yas demekken Türkiye’de hala bunu bayram havalarına sokarak Müslümanlar arasında mezhep ayrılığı yaratmaya ve Sünnileri Ehl-i Beyt -s- düşmanıymış gibi göstermeye çalışan ya da bunu yaptığının farkında bile olmayan cahiller var!!

  Daha Fazla ...
 • Arapçası, Türkçe anlamı ve yazılışı:

  İmam Hüseyin’in Erbain Ziyareti

  Bu ziyaret safer ayının yirminci gününde okunur. Şeyh Tusi, “et-Tehzip” ve “Misbahu’l Müteheccid” kitaplarında İmam Hasan Askeri –ona selam olsun- şöyle nakleder: müminin alameti beştir: 1- her gün (on yedisi farz ve otuz dördü sünnet olmak üzere) elli bir rekât namaz kılmak. 2- erbain ziyareti yapmak. 3- sağ ele yüzük takmak. 4- secdede alnı toprağa bırakmak. 5- bismillahirrahmanirrahim’i yüksek sesle söylemek.” “Tehzip” ve “Misbah” kitaplarında geçen Sefvan-ı Cemmal’ın İmam Cafer Sadık’tan –ona selam olsun- rivayet ettiği ziyaret şöyledir: güneş yükselince İmam Hüseyin’i –ona selam olsun- şöyle ziyaret et:

  Daha Fazla ...
 • Üstat Tebesi: Erbain Ziyareti Mümin’in nişanesidir

  Erbain yani Aşura kültür ve inancının maksada erişmesi; yani şehitlerin risaletinin feryadı; hakka kendilerini adamış mertlerin ve yiğitlik gayretlerinin hürmeti… Erbain yani tutku ve bilinç öğretisi; yani Kerbela şehitlerinin efendisiyle yeniden ahit tazelemek; yani beşeriyetin kurtuluşu için mantık ve marifete uğrayıştır…

  Daha Fazla ...
 • Haram ve sakıncalı işlerden sakınmanın zamanı gelmedi mi?

  İmam Hamaney’in açıklamalarında kama vurmanın şeriata aykırılığı

  Son üç dört yıl içinde Muharrem ayı yas merasimleriyle ilgili olarak bazı gizli eller hatalı ve yanlış şeyleri toplumumuzda yaydılar, bu durumdan dolayı ben çok üzgünüm... Örneğin önceki yıllarda sıradan halk arasından bazıları yas ve matem günleri bedenlerini kilitliyorlardı! Elbette bir müddet sonra ulema ve kanaat önderleri bu işi yasakladılar ve bu yanlış gelenek ortadan kaldırıldı… Kama vurmak (kılıç, hançer ve benzeri şeylerle başın üst kısmına vurarak yaralamak) olayı da bu işlerdendir. Hilaf ve aykırı işlerdendir.[1]

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt Esirlerinin Kerbela’dan Kufe’ye Yol­culuğu

  Esirlerin Sayısı / Erkeklerden Esir Olanlar / Beni Haşim Kabilesinin Kadın Esirleri / Beni Haşim Kabilesi Dışındaki Esir Ka­dınlar / Kerbela’dan Yola Çıkış / Hz. Zeynep Katliam Alanında / Esir Kervanı Kufe’de / Şehitlerden Geride Kalanlar İbn-i Ziyad Meclisinde / İmam Zeynel Abidin’in Öldürülme Emri / Zeyd b. Erkam’ın Tepkisi

  Daha Fazla ...
 • Aşura Akşamının Mersiyesi - İmam Hüseyin’in Musibeti

  Aşura akşamı idi, hak çadırları ateş ve sıcaktı. Tasua gününün ikindi vakti “Şimr b. Zi’l Cevş” binlerce yardımcı birliklerle birlikte Kerbela sahrasına yetişmiş ve “Ömer ibni Saad”a İmam Hüseyin’e (a.s) bir an önce saldırması için baskı yapmaya başlamıştı. Ömer ibni Saad saldırı emrini verdi. Ordu birliklerinin bağırtı sesleri İmam Hüseyin’in (a.s) kulaklarına yetişti. Kardeşi Abbas’a seslenerek –kendilerini hak kafilesine yetiştiren- birkaç Kufe’li büyükle birlikte düşmanın amacının ne olduğunu öğrenmesi için düşman birliklerine doğru gönderdi.

  Daha Fazla ...
 • Ulema ve Taklit Mercilerin kama ve zincir vurmakla ilgili görüşleri

  Demişlerdir ki “İslam Muhammediyu’l Hudus ve Hüseyni’l Bekadır.” Yani: Müslümanların uyanmasına ve düşmanların karşısında İslam’ın izzetine sebep olan bu Hüseyin Aşura’sıdır. Bundan dolayı düşmanlar, İmam Hüseyin’in yas meclislerini doğru yolundan çıkarıp bozmak için çaba sarf etmiş ve etmektedirler. Düşmanların komplolarından biri de – ki maalesef nispeten de başarılı olunmuştur- Şiaların yas meclislerine bazı hurafe ve yanlış yöntemleri sokmaktır. Burada okuyacağınız yazı İngilizlerin Şia mezhebini tahrif edip insanların gözünden düşürmek için 200 yıl kadar önce icat ettikleri “Kama zeni” (başı kılıçla yaralamak) ve “zincir vurmak” bidatleri hakkında taklit mercilerin ve ulemanın net görüşlerini içermektedir.

  Daha Fazla ...
 • Susuzların Susuzluğunu Giderenin (Hz. Abbas’ın) Musibeti

  Bu gece Muharrem Ayının Dokuzu “Tasua” Günü

  Hz. Ebu’l Fazlıl Abbas, çok yakışıklı ve reşit bir gençti. Güzelliğinin şiddetinden dolayı ona “Kamer-i Beni Haşim” (Haşim oğullarının ayı) diyorlardı ve o kadar yiğitti ki ata bindiğinde ayakları aşağı kadar sarkardı. Şecaat ve cengaverlikte eşi olmadığından, İmam Hüseyin’in (a.s) alemdarı (sancaktarı) idi. İmam Hüseyin (a.s) sayısı az olan ordusunu savaş için hazırladığında bayrağı ona vermişti. Hz. Abbas’ın (a.s) şecaat ve yiğitliği baba ve ecdadının köklerinde vardı. Baba tarafından “Esedullahi’l Galip Ali b. Ebu Talip (a.s)” (Allah’ın Galip Aslanı Hz. Ali) ve anne tarafından ise Arapların en cesurları olan “Beni Kelab”tendi.

  Daha Fazla ...
 • Sekizinci Gecenin Mersiyesi:

  Peygamber’e En Çok Benzeyen; Ali Ekber’in (a.s) Musibeti

  Hiç şüphesiz zaman ve mekân, Hz. Hüseyin’in yaranları gibi vefalı bir ashap görmemiştir. Yaranlardan yaşayan her kim vardıysa kendileri ölmeden Peygamber’in (s.a.a) Ehl-i Beytinin ayaklarını meydana basmasına izin vermemiştir… Ama onların en sonuncusu da kendi kanında yuvarlandıktan sonra, Haşim oğulları gençlerinin de aşk mezbahasına yönelmesinin zamanı gelmişti…

  Daha Fazla ...
 • Aşura Ziyareti, Anlamı ve Türkçe Okunuşu

  Muharrem Ayından dolayı, İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmek isteyenler için en önemli ve muteber ziyaret olan Aşura Ziyaretinin Arapça yazılışı, Türkçe harflerle yazılışı, anlamı ve bu ziyaret hakkındaki bazı nükteleri siz ABNA.İR okuyucuları için derledik.

  Daha Fazla ...
 • İmam Hüseyin (a.s) Hakkında 95 Soru ve Cevap

  S.1- İmam Hüseyin (a.s)’ın Meşhur lakabı nedir? C.1- Seyyid-üş Şüheda S.2- İmam hüseyin (a.s)’ın künyesi nedir? C.2- Eba Abdullah. S.3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? C.3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere’de.

  Daha Fazla ...
 • Hz. Ebu’l Fadlı’l Abbas’ın Kâbe’nin üzerine çıkarak Hz. Hüseyin’i öven tarihi konuşması

  İmam Hüseyin’in (aleyhi selam) kahraman kardeşi Hz. Ebu’l Fazlı’l Abbas (Allah’ın selamı onun üzerine olsun) zilhicce ayının sekizi Hicri Kameri yılının 60’ında ve İmam Hüseyin’in (a.s) kafilesi Mekke’yi terk ederek Kerbela’ya gitme kararı aldığı zaman Kâbe’nin üzerine çıkarak şehitlerin efendisi İmam Hüseyin’i (a.s) öven tarihi bir konuşma yaptı. İşte o konuşmadan bir kesit: Eğer Allah’ın hikmeti, nedensellik esrarı ve insanların imtihanı olmasaydı şüphesiz bu Kâbe ona (İmam Hüseyin’e) doğru uçardı; halkın Hacerül Esved’i öpmesinden önce, Hacerül Esved onun (İmam Hüseyin’in) ellerini öperdi. Ve eğer Mevla’mın (önderimin) maişet ve isteği Rahman Allah’ın isteği olmasaydı; hiç şüphesiz sizlerin üzerine avcı şahinin serçelerin üzerine indiği gibi inerdim.

  Daha Fazla ...
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır