İmam Hüseyin (a.s) Hakkında 95 Soru ve Cevap

  • News Code : 216150
  • Source : Ehl-i Beyt Haber Ajansı
S.1- İmam Hüseyin (a.s)’ın Meşhur lakabı nedir? C.1- Seyyid-üş Şüheda S.2- İmam hüseyin (a.s)’ın künyesi nedir? C.2- Eba Abdullah. S.3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir? C.3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere’de.

S.4- İmam Hüseyin (a.s)’ın hayatı kaç döneme ayrılır?

C.4- Dört döneme ayrılır:

1-   Resulullah’ın (s.a.a) dönemi

2-   Babası Hz. Ali’nin dönemi

3-   Kardeşi İmam Hasan’la birlikte olduğu dönem

4-   O Hazretin imamet dönemi

S.5- İmam Hüseyin (a.s)’ın imametlik dönemi kaç yıldır?

C.5- On yıl.

S.6- İmam Hüseyin (a.s) kaç yıl Hz. Resulullah’ın zamanında yaşamıştır?

C.6- Altı yıl civarında.

S.7- İmam Hüseyin (a.s) kaç yıl babası ile birlikte oldu?

C.7- Otuz yıl civarında.

S.8- İmam Hüseyin (a.s) kaç yıl kardeşi İmam Hasan (a.s)’la birlikte yaşamışlardır?

C.8- On yıl civarında.

S.9- İmam Hüseyin (a.s)’ın ashabından olup her gece Kur’an hatmeden ve kırk yıl boyunca sabah namazını yatsı namazının abdestiyle kılan şahsiyetin ismi nedir?

C.9- İsmi “Bureyr bin Huzayr”dır.  O Zahid ve Abid bir kişi idi; ona “Seyyid-ul Kurra” diyorlardı.

S.10- İmam Hüseyin (a.s)’ın oğlu Ali Ekber’in sima ve ahlakı nasıl idi?

C.10- Hz. Ali Ekber güzel yüzlü bir gençti, sima ve ahlak açısından Resulullah’a (s.a.a) herkesten daha çok benziyordu. Bir kavle göre Aşura günü Ehl-i Beyt’ten ilk şehit olan kimsedir.

S.11- İmam Hüseyin (a.s)’ın sancaktarı kim idi?

C.11- Kendisine “Sakka” lakabı verilen Hz. Ebu’l Fazl-il Abbas idi

S.12- İmam Hüseyin (a.s)’ın kölesinin ismi ne idi ve ne özelliğe sahipti?

C.12- İmam Hüseyin’in (a.s) kölesinin ismi “Eslem” di onun özelliklerinden bir Kur’an karisi olması idi, Kur’an ayetlerini kalbe oturucu yanık bir sesle okuyordu.(1) “Dastanhai Şenideni.. (M.İştihardi).s.84”

S.13- İmam Hüseyin (a.s)’ın müezzininin ismi ne idi?

C.13- Haccac bir Mesruk idi.

S.14- İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı ne zaman Medine’den Mekke’ye hicret etmiştir?

C.14- İmam Hüseyin (a.s) Hicretin 60. Yılı olan Receb ayının 28’inde Pazar akşamı çocukları, kardeşleri (muhammed bir Hanefiyye hariç) ve akrabalarından bir grup kimseyle birlikte geceleyin Medine’den Mekke’ye doğru hareket ettiler ve Şaban ayının üçünde Cuma akşamı Mekke’ye ulaştılar.

S.15- İmam Hüseyin (a.s) ve ashabı kaç gün Mekke-i muazzama’da kalmış ve hangi tarihte Mekke’den Irak’a yola çıkmışlardır?

C.15- İmam Hüseyin (a.s) ve sahabesi takriben 95 gün Mekke’de kaldılar ama haclarını tamamlayamadıklarından onu Umreye çevirerek Zihacce’nin 8. Günü ailesi ve evlatlarıyla birlikte Mekke’den Irak’a doğru yola koyuldular.(1)”İrşad-ı Mufid’in Farsça tercemsi, c.2 s.67”

S.16- İmam Hüseyin (a.s) neden hac günlerinde Temettu Haccını Umre-i Müfrede’ye çevirerek Mekke’den ayrıldılar?

C.16- Bunun sebebi şu idi: İmam Hüseyin (a.s), Yezidi’n adamlarından bir grup insanın, kendisine suikast düzenlemek için hac maskesi altında Mekke’ye gönderildiklerini ve Mekke’nin çevresinde ihram elbisesinin altında gizledikleri silahla öldürmekle görevli olduklarından haberdar oldu. Bu sebepten dolayı İmam (a.s) Temetu Haccını Umre-i Müfrede’ye çevirdi ve bir grup halk için kısa bir konuşma yaptıktan sonra o günün sabahı yani Zilhacce’nin sekizinde bir grup yaran, kardeş ve akrabalarıyla birlikte Allah’ın evinin ihtiramını korumak için Mekke’den çıkarak Irak’a doğru hareket ettiler. (1) “Çehardeh Ahter-i Tabnak, s.115 (A. Bircendi)

S.17- İmam Hüseyin (a.s) Mekke’den ayrıldığında okuduğu hutbe ne idi ve hangi isimle meşhurdur?

C.17- İmam Hüseyin (a.s) Mekke’den çıkmadan bir gün önce kendi ashabına “Hutta’l Mevt” hutbesi adıyla meşhur olan bir hutbe okudu. Hutbenin sonunda şöyle geçiyor: “Kim bizim yolumuzda kalbinin kanın dökmeye ve Allah’a kavuşmaya hazırsa bizimle gelsin, ben yarın saban inşaaallah hareket edeceğim”

S.18- İmam Hüseyin (a.s)’ın Mekke’ye gönderdiği elçi kim idi?

C.18- Muslim bin Akil.

S.19- Kufe halkı İmam Hüseyin (a.s)’a kaç tane davet mektubu göndermişti?

C.19- Yüz Elli Civarında.

S.20- Kufe halkı, İmam Hüseyin (a.s)’ı davet ettiği zaman kaç kişi Hz. Müslim ile bey’at etmişlerdi?

C.20- On sekiz bin kişi.

S.21- Hz. Müslim’in çocuklarının isimleri nelerdir?

C.21- İbrahim ve Muhammedî’dir. Muhammed İbrahim’den büyüktü; her ikiside on yaşından ufaktılar.

S.22- Cebrail, İmamların (a.s) isimlerini Hz. Nuh (a.s) ‘a bildirdiğinde onların hangisinin ismini duyunca ağlamıştır?

C.22- İmam Hüseyin (a.s)’ın ismini duyunca ağladı.


Mourining of Imam Hossein
Aşura Özel
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib