Ulema ve Taklit Mercilerin kama ve zincir vurmakla ilgili görüşleri

  • News Code : 217055
  • Source : Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA.İR
Brief

Demişlerdir ki “İslam Muhammediyu’l Hudus ve Hüseyni’l Bekadır.” Yani: Müslümanların uyanmasına ve düşmanların karşısında İslam’ın izzetine sebep olan bu Hüseyin Aşura’sıdır. Bundan dolayı düşmanlar, İmam Hüseyin’in yas meclislerini doğru yolundan çıkarıp bozmak için çaba sarf etmiş ve etmektedirler.
Düşmanların komplolarından biri de – ki maalesef nispeten de başarılı olunmuştur- Şiaların yas meclislerine bazı hurafe ve yanlış yöntemleri sokmaktır.
Burada okuyacağınız yazı İngilizlerin Şia mezhebini tahrif edip insanların gözünden düşürmek için 200 yıl kadar önce icat ettikleri “Kama zeni” (başı kılıçla yaralamak) ve “zincir vurmak” bidatleri hakkında taklit mercilerin ve ulemanın net görüşlerini içermektedir.

Vefat Etmiş Ulemalar

Büyük Ayetullah Seyyid Muhsin Hekim (r.a): Kama ve kılıç vurmak, dini veya müstehap bir iş değildir. Bu iş İslam, Müslümanlar ve Ehl-i Beyt’in zararınadır.

Büyük Ayetullah Seyyid Ebu’l Kasım Hoi (r.a): Kama vurmanın meşruiyeti hakkında hiçbir delil yoktur ve onun müstehap sayılması için hiçbir yol yoktur.   

Büyük Ayetullah Seyyid Ebu’l Hasan İsfahani (r.a): Kama vurmak, zincir vurmak ve trampetten istifade etmek haramdır ve meşru değildir.

Büyük Ayetullah Seyyid Muhsin Emin Cebel Amuli (r.a): Kama vurmak ve bu tür yas merasimleri akıl hükmüne ve şeriata göre haramdır. Dünya da faydası olmayan ve ahirette de sevabı olmayan başı yaralamak nefse eziyet etmektir ki şeriatta haramdır. Bu amel, Ehl-i Beyti’n Şialarının halkın gözünde alaya alınmasına sebep olmuş ve onları vahşi olarak saymalarına sebep olmuştur. Hiç şüphe yoktur ki bu tür ameller şeytanların vesveselerinden kaynaklanmakta ve Allah, Peygamberi ve Ehl-i Beyt’in razılığı yoktur. Elbette bu amellerin adlarını değiştirmek onun mahiyetini ve haram olan şer’i hükmünü değiştirmez.  

Büyük Ayetullah Şehit Seyyid Muhammed Bakır Sadr (r.a): Bu tür işler, cahil insanların işidir ve ulema devamlı bu tür işleri yasaklamış ve haram etmiştir.

Büyük Ayetullah Fazil Lenkerani (r.a): Kama vurma konusu, halkın imam Hüseyin’e daha çok ilgi duymasına, yönelmesine ve Onun mukaddes hedefine sebep olmadığı gibi, kötü neticeler vermesine sebep olmaktadır. Bundan dolayı imam Hüseyin (a.s) mektebine bağlı olan Şialar bu işlerden uzak durmalı ve eğer bu konuda nezretmiş olsalar bile nezirleri sahih değildir.

Büyük Ayetullah Salihi Mazenderani (r.a): Fıkıh kaynaklarında lubbi olsun, lafzi bil husus veya itlak veya umum olsun İmam Hüseyin’in (a.s) yas meclislerinde “kama zeni” hakkında ne fazilet, ne de erdem istifade edilmemektedir. Bilakis delillerin iktiza ettiği ve ikinci hüküm olarak bu işlerin haram olduğu ve caiz olmadığıdır. Bundan dolayı bu işlerden sakınmak farz ve gereklidir… iman kardeşlerim biliyorlar ki bu kameleri hain kame vuranların başına vurmalarıdırlar.

Ayetullah şehit Murteza Mutahhari (r.a): Bu tür merasimler, Ortodoks Hıristiyanlarından kaynaklanmıştır.

Ayetullah Muhammed Cevad Muğniye (r.a): Hoş olmayan bu gelenekler, bidattir. Din ve mezhepte yeri yoktur.

Ayetullah Meşkini (r.a): Bu tür işler İslam şeriatında kabul edilmemiştir, hatta bunlardan bazıları zaten haramdır. Müslümanlar, bir çeşit ibadet olan İmam Hüseyin’in (a.s) merasimlerine bunları sokmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.

Yaşayan Ulemalar

Büyük Ayetullah Seyyid Ali Hamaney: Kama zeni (vurmak), uydurma bir gelenektir ve dinden alakası olmayan işlerdendir. Hiç şüphe yoktur ki Allah’ta onun yapılmasından razı değildir.

Komünistler, Azerbaycan’a musallat oldukları zaman, tüm İslami eserleri yok ettiler; örneğin camileri ambara dönüştürdüler; dini salonları ve hüseyniyeleri başka şeylere dönüştürdüler öyle ki İslam ve Şiilikten hiçbir eser geride bırakmadılar. Sadece bir şeye izin verdiler o da “kame zeni” idi! … neden? Çünkü kama zeninin kendisi onlar için din ve Şiiliğin aleyhine kullanacakları bir propaganda aracıydı! Bu şekilde bazen düşman bu tür bazı şeyleri din aleyhinde kullanmaktadır. Her ne zaman hurafeler ortaya çıksa, halis din kötü tanınacaktır.  

Büyük Ayetullah Cevadi Amuli: İslam’ın çirkin tanınmasına ve matem meclislerine hakarete sebep olacak şeyler caiz değildir. Kama zeni ve bunun gibi şeylerden uzak durulması umulur.

Büyük Ayetullah Mekarim Şirazi: Yas ve matem meclisleri öyle bir şekilde olmalıdır ki İslam düşmanlarının eline bahane vermemeli ve su-i istifade etmelerine sebep olmamalıdır. Ve bu azim ve büyük merasimler zayıflatılmamalıdır. Bundan dolayı mezhebin lekelenmesine sebep olacak işlerden – jiletle sine vurmak veya bıçaklı ve jiletli zincirlerle kendisine vurmaktan- sakınılmalıdır.

Büyük Ayetullah Mezahiri İsfahani: Kama vurmak ve bunun gibi şeyler caiz değildir.

Büyük Ayetullah Seyyid Kazım Hairi: Kama vurmak gibi hurafeler, İslam ve Şiiliğin kötü tanınmasına sebep olmaktadır.

Büyük Ayetullah Nuri Hemedani: Yas tutan muhteremler, kamaları kendi başlarınıza vuracağınıza İslam topraklarını işkal etmiş, onları zayıflatma fikrinde olan ve onların kaynak ve sermayelerini yağmalamak için her gün yeni oyunlarla İslami hayatı tehlikeye sokmak isteyenlerin başlarına vurunuz. Allah, bu yolu kat etmeleri için tüm Müslümanlara inayet ve başarı ihsan etsin.

Büyük Ayetullah Şeyh Muhammed Yakubi: Akla aykırı amellerin yapılması, nefse zarar vermek veya din ve Ehl-i Beyt (a.s) mektebine ihanet ve hakarete sebep olacak şeyler caiz değildir… bundan dolayı kama vurmak ve keskin şeylerle bedeni kanlar içinde bırakmaktan sakınmak farzdır.

Ayetullah Muhammed Mehdi Asifi: Bu işler Aşura mesajının halka ulaşmasında kötü etki bırakmaktadır ve Hüseyni şiarların hafife alınmasına sebep olmaktadır.

***

Büyük Ayetullah Seyyid Ali Sistani: “Yas ve mateme leke getirecek işlerden içtinap edilmelidir.”

***

Merhum Ayetullah uzma Mirza Cevad Tebrizi: “Aba Ehli için yas tutmak en önemli dini şiarlardan ve Şia’nın baki kalmasının sırlarındandır. Ancak yas tutan azizler mezhebin karalanmasına, İslam ve Ehlibeyt (a.s) düşmanları tarafından suistifade edilecek işlerden kaçınmaları gerekmektedir.” Yine başka bir yerde şöyle buyurmuştur: “Yas öyle bir şekilde tutulmalıdır ki Şia’ya leke getirmemelidir.” (Yeni sorular, s. 456) Ve yine başka bir yerde şöyle buyurmuştur: “Bu amelleri İmam Hüseyin’in yas ve mateminden saymak teemmül edilecek bir şeydir.” (Tariku’n Necat, c. 2, s. 445)  

ABNA.İR  

İLGİLİ HABERLER

Başa Kama ve Kılıçla Vurmak Şia Mezhebinin Karalanmasına Neden Olmaktadır

Kama ve Kılıçla Başa Vurmak Caiz midir?

İmam Hamaney’in açıklamalarında kame vurmanın şeriata aykırılığı


Yorumunuzu Giriniz

E-Posta adresiniz yayımlanmayacaktır. *İle işaretli alanların girilmesi mecburidir.

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır