Nazarın (Göz değmesinin) hakikati var mıdır?

  • News Code : 204056
  • Source : Ehl-i Beyt Haber Ajansı
Kalem Suresi’nin 51. ayetinde şöyle buyrulmaktadır: “O inkâr edenler Zikr(Kur’an)ı işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. ‘O mecnundur’ diyorlardı.”

Bu ayet-i kerime dikkate alındığında nazar etmenin (göz değmesinin) gerçekliği var mıdır sorusu gündeme gelmektedir.

Birçok insan, bazı gözlerin bir şeye dikkatli bakınca onu yok edecek, kırıp dökecek, eğer bu insan olursa onu delirtecek özel bir etkisinin olduğuna inanmaktadır.

Bu konu akli açıdan muhal bir şey değildir ve günümüz bilim adamlarının çoğu, bazı gözlerde mıknatıssal özel güçlerin gizli olduğuna hatta bir takım temrinler vesilesiyle bu gözlerin eğitilebileceğine inanmaktadırlar ve hipnotize ile uyutma gözün böyle bir güce sahip olduğunun bir örneğidir.

Hiçbir silahın tahrip gücünün, görülmeyen “lazer ışını” kadar olmadığı bir dünyada bazı gözlerin özel dalgalar yoluyla karşısındakini etkilemesi hiçte şaşılacak bir şey değildir. Birçokları kendi gözleriyle böyle bir güce sahip olan gözlerin varlığına şahit olduklarını ve insanları veya hayvanları ya da eşyaları bakmak yoluyla işlevsiz hale getirdiklerini anlatırlar.

Bunun için söz konusu meseleyi inkâr etmede ısrar etmek şöyle dursun, bu tür şeylerin varlığının akli ve ilmi olarak mümkün olacağını kabul etmek gerekir.

İslami rivayetlerde de böyle bir şeyin varlığını icmali olarak onaylayan çeşitli tabirlerin olduğu görülür.

Bir rivayetle şöyle geçmektedir: “Esma binti Umeys” Peygamber (s.a.a)’in yanına gelerek şöyle arz eder: “Bazen Cafer’in çocuklarına nazar ediyorlar, acaba onlar için “ta’viz” duasını alayım mı? (Göz değmesi karşısında yazılıp üzerinde bulundurulan dua kastedilmektedir.)

Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: “Evet, göz değmesinden dolayı kaza ve kaderin önünü almasında etkili ise bir sakıncası yoktur.”[1]

Emirülmüminin (a.s)’den rivayet edilen bir hadiste Hazret şöyle buyurmuştur: “Peygamber (s.a.a) Hasan ve Hüseyin (a.s) için “Ta’viz” duasını alarak okudu: Sizi, ölümün şerrinden, zararlı hayvanlardan, kötü (kem)gözden ve haset edenin hasedinden Allah’ın Esma’i hüsnasının bütün kelimelerine ısmarlıyorum, dedi ve sonra bize bakarak şöyle buyurdu: Hz. İbrahim; İsmail ve İshak için böyle dua etmiştir.”[2]

Nehcu’l-Belagada da şöyle geçmektedir: “Göz değmesi haktır ve onun def edilmesi için duaya tevessül etmekte aynı şekilde haktır.”[3][4]

ABNA.İR

[1] “Mecmeu’l Beyan”, c. 10, s. 341.

[2] “Nuru’s Sakaleyn”, c. 5, s. 400.

[3] “Nehcu’l-Belaga” Kelimat-i Kısar 400 (Bu hadis Sahih-i Buhari’nin yedinci cildinin 171. sayfasında “el-aynu hakkun” babında zikredilmiştir ve “el-aynu hakkun” şeklinde gelmiştir. “el-Mu’cemu’l Müfehres el-Elfaz el-Hadis-i Nebevi” de bu anlam çeşitli kaynaklardan nakledilmiştir. (c. 4, s. 451)

[4] Tefsir-i Numune, 426/24.


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır