Ayetullah Üstadi

Hz. Ali (a.s) ‘Fedek’i Neden Geri Almadı? + Foto

  • News Code : 237167
  • Source : Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA
Hz. Zehra’nın (s.a) Peygamber efendimizin (s.a.a) vefatından sonra elinden gasp edilen haklarından bir diğeri de büyük fedek arazisi idi. Bu arazinin gaspı üç halife döneminde de devam etti. Hz. Ali (a.s) halife olduğu dönemde gasp edilmiş bu büyük araziyi geri alabilirdi, ancak geri almadı. Neden Fedek’i geri almadı?

Ehl-i Beyt Haber Ajansı ABNA- Bildiğiniz gibi Hz. Fatımatu’z Zehra’nın gasp edilmiş haklarından bir diğeri de büyük fedek arazisidir. Bu gasp üç halife döneminde de aynı şekilde devam etti.

Burada şöyle bir soru zihinlerde oluşabilir. Acaba neden Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) hilafet dönemi boyunca gasp edilmiş Fedek arazisini geri almadı? Yani Hz. Ali (a.s) gasp edilmiş bu hakkı geri alıp Ehl-i Beyt’e (a.s) geri verebilirdi, ancak bu işi neden yapmamıştır?

Kendisi, Osman bin Huneyf’e yazdığı mektubunda şöyle yazmıştır: “… Göklerin üstüne gölge ettiği tüm şeylerden sadece ‘Fedek’ elimizde idi. Bir grup ona tamah etti, başka bir grup ise cömertçe onu görmezlikten geldi ve ondan el çekti. En üstün hüküm veren ve yargılayan Allah’tır. Bizim fedek ve başka şeylerden ne işimiz olur, hal böyle iken insanı karanlıkta bir izi kalmayacak, haberi kaybolup gidecek bir kabir bekliyor…” (Nehcü’l – Belaga , 45. Mektup)

 (Sünni Mutezile mezhebinin en büyük âlimlerinden) İbn Ebu’l Hadid, bu mektubun şerhinde şöyle yazmakta: “Ali ve ailesi Fedek arazisini zorla ve gasp dışında terk etmemişlerdir. Ellerinden zorla alınmıştır. Çünkü Hz. Ali cümlesinin devamında şöyle diyor: “En üstün hüküm veren ve yargılayan Allah’tır. Bu sözde şikayet ve suçlama vardır. ” (Şerh-i Nehcü’l – Belaga , c. 16, s.208)

Aynı şekilde neden Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) hükümet döneminde Fedek’i geri almadığına dair cevaplar Masum İmamlardan da (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) elimize ulaşmıştır. Örneğin şu hadis: “İbrahim Kerhi, İmam Cafer Sadık’a (a.s) ‘Neden Müminlerin Emiri halife olduktan sonra Fedek’in peşine düşmemiştir?’ diye sorar. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurur: “Hz. Ali, bu konuda Peygambere tabi olmuştur. Akil, Peygamber Medine’ye hicret ettikten sonra Hz. Peygamberin evini onun rızası olmadan sattı. Hz. Peygamber (s.a.a) Mekke’yi fethettikten sonra Ona şöyle sordular: “Ya Resulullah! Kendi evinize geri dönmeyecek misiniz?” Hz. Resullullah şöyle buyurdu: “Akil, bizim için geriye ev bıraktı mı ki?! Bizler öyle bir aileyiz ki eğer bizden zulümle bir şey alınırsa onu geri almayız.” Bundan dolayı Müminlerin Emiri, hilafete geldikten sonra Fedek’i geri almamıştır.” (İlelu’ş Şerai, c. 1, s. 154)

Elbette Hz. Ali’nin (a.s) Fedek’i geri almaması bu gaspa razı olduğu anlamında olmadığı açıktır. Bilakis, Hz. Ali’nin kendisi hüküm ve yargılamayı Allah’a bırakmıştır. Aynı şekilde şehadetinden sonra da oğulları buldukları her fırsatta Fedek konusunu zinde tutmuşlardır.  

Fedek Arazisinden görüntüler

ABNA.İR


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
Şeyh Zakzaki
conference-abu-talib
Yüzyılın Anlaşmasına Hayır