• İmam Humeyni - dünyanın en istikrarlı devriminin Rehberi

  21 Eylül 1902 yılında İran'ın merkez ilinin Humeyn kentinde dini geleneklere bağlı bir ailede bir çocuk dünyaya geldi, o zaman bu çocuğun daha sonra 2500 yıllık imparatorluğa ve batılı güçlerin İran’daki sömürgeci varlığına son vereceğini kimse düşünemezdi.

  Daha Fazla ...
 • Filistin'in 71 Yıldır Süren Dramı: Nekbe

  İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan milyonlarca Filistinli, Nekbe'nin 71. yılında vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor.

  Daha Fazla ...
 • Sünnilik ve Şialık yapay bir kavgadır

  Ben iyice biliyorum ki İran İslam İnkılab'ına düşman kesilen, Sünnîlik ve Şiîlik feryadını körükleyen bazı İslamî hareketlerin tabanının bu tutumu köklü ve yerleşik bir tutum değildir. Yabancıların, temiz ve ihlaslı gençleri şüphe ve yersiz kısır döngüye sokarak onlara verdikleri ârizî bir tutumdur.

  Daha Fazla ...
 • Ehlibeyt Alimleri Derneği (EHLADER) Başkanı Kadir AKARAS:

  Bir Şii ''Velayet-i Fakih’i'' kabul etmezse ne olur?

  “KEVSER” kurumu kim tarafından niçin kuruldu? Aleviler vahdetin neresinde? Caferi alimleri arasında ihtilaf var mı? EHLADER için “CABİR” ne anlam taşıyor? Gençler niçin alimlere tepkili?Aleviler Şii midir? Vahdetin sınırları nelerdir? Türkiye direniş hattına mı katıldı? Ehlader için Cabir’in anlamı nedir? Gençler alimlere niçin tepkili?

  Daha Fazla ...
 • Çerkezköy Ehlibeyt Dergahı Dedesi “Seyit Sinan Boztepe”

  “İran Türkiye’deki Alevileri Şiileştirmek istiyor” sözü büyük bir oyun

  Bu iddianın altında Avrupa’daki “Ali’siz Aleviler” var. Onların da derdi başka. Hatta onların ağa babalarından biri “Cennetin yolu İran’dan geçse, sorarım başka yol var mı, alttan üsten yol var mı?” diyordu. Bunu söyleyen şahsın da bir CIA ajanı olduğunu bilmeyen kalmadı.

  Daha Fazla ...
 • “Şiiler” adaletsizliğe karşı uzun bir mücadele tarihine sahiptir

  Tahminen Körfez ülkelerinde yaşayan Şii vatandaşların sayısı 7 milyona ulaşıyor. Bahsi geçen ülkelerde yaşayan Şiiler, bölgedeki köklü tarihlerine rağmen, doğal haklarının çoğundan mahrum bırakılmış ve günümüzde hala durmaksızın devam eden büyük bir zulüm ile karşı karşıya kalmış durumdalar. Bu zulüm bugün Suudi Arabistan'ın Bahreynlilere yaşattıklarına bakıldığında net bir şekilde görünüyor.

  Daha Fazla ...
 • Mehmet Akif'e göre II. Abdülhamit, Hz. Musa kılığındaki bir Firavun-ı istibdattır

  İstibdad'ı eleştirmeyen Meşrutiyet aydını yok gibidir. Ancak Akif'in II. Abdülhamid'i eleştirileri ağır denecek türdedir. Akif Sultan'ı gölgesinden korkmakla nitelendirmiş, milleti “şeriat” diyerek korkutan bir din istismarcısı rolü biçmiştir. Bir kesimin sultanı “evliya” diye nitelendirmesine karşın, “Kızıl Sultan” yakıştırmasını ilk kullanan Akif olmuştur.

  Daha Fazla ...
 • Ambargoya karşı yolsuzlukla mücadele

  ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran’a yönelik yaptırımların ikinci aşaması 4 Kasım’da devreye giriyor. İran Tasnim Haber Ajansı Dış Haber Müdürü Abbas Aslani, İran’ın yaptırım kararına hangi önlemlerle göğüsleyeceğini sıraladı.

  Daha Fazla ...
 • Arabistan Şiilerinin Durumu

  Şiiler Arabistan’da siyasi yönden de tamamen kenara itilmişlerdir. Tüm hükümet işlerinden mahrum bırakılmışlardır; hatta kendi bölgeleriyle ilgili işlerde bile hiçbir hak ve rolleri yoktur.

  Daha Fazla ...
 • Peter Kuznick: Amerikan savaş suçlarının anlatılmamış öyküsü (2)

  ABD küçük Vietnam’a, tarihin bütün savaşlarının tüm taraflarının attığı bombalardan daha fazlasını ve 2. Dünya Savaşı’ndaki tüm bombaların da üç katını attı. Ülkenin kırsal alanındaki bitkisel hayatı öldürmek için 19 milyon galon zehir kullanıldı. Vietnam’ın güzel saçaklı ormanları etkili bir şekilde yok edildi. ABD, Güney Vietnam’ın 15.000 küçük köyünün 9000’inini ortadan kaldırdı.

  Daha Fazla ...
 • Peter Kuznick: Amerikan savaş suçlarının anlatılmamış öyküsü (1)

  Prof. Peter Kuznick bu özel röportajında Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarından, ABD’nin Vietnam Savaşı’ndaki cinayetleri ve yalanlarından ve bu gayri insani işgalin gerçek nedeninden, ABD’nin Sovyetler Birliği karşısında niçin Soğuk Savaş başlattığından, Başkan Kennedy suikastının kimin işine geldiğinden, Latin Amerika karşısındaki Amerikan emperyalizminden ve Terör ve Uyuşturucu ile Savaş’ın gerçekte bir yalan olduğundan bahsediyor.

  Daha Fazla ...
 • Ali Şeriati’nin İslamî Kurtuluş Teolojisi

  İran Devrimi esnasında yaşanan tartışmaları etkileyen politik konumu göz önüne alındığı takdirde, ölümü İran'daki İslamî tecdid hareketi, daha geniş mânâda kurtuluş hareketi için önemli bir kayıp olarak değerlendirilmelidir. Yola anti-emperyalist ve milliyetçi bir devrimci olarak çıkan Şeriati, Soğuk Savaş'ın iki tarafından bağımsız bir yaklaşımı geliştirmeye imkân verecek ilhamı İslam'da bulur.

  Daha Fazla ...
 • Şia ve Kur’ân’ın tahrif olunmazlığı

  Kimi Vehhabî müellifler, mevcut koşulları fırsata çevirerek ilahî kitabın azametine halel getirecek birtakım görüşler ileri sürmüşler, Ehl-i Beyt Mektebi’nin, Şia’nın Kur’ân’ın tahrif edildiğine inandığını iddia etmişlerdir. Bu makalede, Şiî ulemanın görüşleri çerçevesinde Vehhabîlerin bu iddiası çürütülmeye çalışılacaktır.

  Daha Fazla ...
 • İbrahimi Dinani'den Molla Sadra dersleri (1)

  Şeyh-i İşrak da (Sühreverdi) hikmeti “bahsî” ve “zevkî” olarak ayırmıştır. Orada kendisinin hikmetinin bir çeşit “itaî” hikmet olduğunu yani Allah vergisi olduğunu söylüyor. Gerçekten de onun benzerini hiçbir felsefi ekolde göremiyorsunuz. Kendisi de Esfar’da buna işaret ediyor. Yani Molla Sadra’nın hikmeti diğerlerinden oldukça farklıdır.

  Daha Fazla ...
 • İmad Muğniye... Şehit oldu ama ölmedi - 2

  İsrailliler İmad Muğniye'yi kendileri öldürdüklerini çok iyi bilseler de, İmad Muğniye'nin bir simge haline geldiğini daha iyi biliyorlar. İmad Muğniye'nin metodu, yetenekleri, mahareti ve çizgisi, hem bir kişi olarak hem de tüm Direniş grubu olarak hala varlığını sürdürüyor. Bu sebeple İmad Muğniye şehit oldu ama ölmedi diyoruz.

  Daha Fazla ...
 • İmad Muğniye… Şehit edildi ancak ölmedi

  Dürüst olmak gerekirse, Direniş hala profesyonel ve yetenekli liderler tarafından yönetilmeye devam ediyor. Son yıllarda meydana gelen savaşlar, söylediklerimizi doğruluyor. İmad Muğniye şehit oldu ama ölmedi.

  Daha Fazla ...
conference-abu-talib
Şeyh Zakzaki