AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ABNA24
Salı

1 Şubat 2022

06:22:27
1224749

Ali Said Samuca: Kenya’da Şeyh Abdullahi Nasır’ın Aracılığıyla Şia Mektebi İstikrar Buldu

Ali Said Samuca: Bu seçkin âlim Şia konusunda şüphelere edeple cevap veriyordu ve Kenya’da bu mektebin yer edinmesi ve yayılmasına çalıştı. Şeyh Abdullahi Nasır’ın bu ülkede Şia’nın istikrar bulmasında temel rolü vardı.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Ali Said Samuca: Bu seçkin âlim Şia konusunda şüphelere edeple cevap veriyordu ve Kenya’da bu mektebin yer edinmesi ve yayılmasına çalıştı. Şeyh Abdullahi Nasır’ın bu ülkede Şia’nın istikrar bulmasında temel rolü vardı.

Doğu Afrika’da Kur’an ve Ehlibeyt öğretilerinin tebliğcisi ve Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Kurul Üyesi merhum Şeyh Abdullahi Nasır’ın vefatı münasebetiyle 18.1.2022 tarihinde Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Toplantı Salonunda Şeyh Abdullahi Nasır’ı saygıyla anma programı düzenlendi.

Şeyh Ali Said Samuca bu programda Şeyh Abdullahi Nasır’ın kişiliksel boyutlarına işaret ederek şu açıklamaları yaptı: Bu âlimin genel surette Doğu Afrika’da ve özellikle Kenya’da Şia’nın yayılmasında rolü vardı ve Şia olmasından önce ve Şia olduktan sonra Kenya’nın dini şahsiyetleri arasında özel bir konuma sahipti. Şeyh Abdullahi Nasır Şia olmadan önce Ehlisünnetin büyük âlimlerindendi ve Kenya başkentinin en önemli dini merkezlerinden biri olan Nairobi şehrindeki Mescid-i Cami’de konuşma yapıyordu. Onun konuşmaları pek çok insanı cezp ediyor ve gençleri sohbeti dinlemeye çekiyordu.

Şeyh Abdullahi Nasır Nairobi şehri etrafında Riyaz Camii’nde de etkin olarak yer alıyordu ve onun konuşmalarını dinlemek için bu camiye çok sayıda insan geliyordu. Şeyh Abdullahi Nasır ayrıca Kenya’daki çoğu evde yayınlanan Soru-Cevap içerikli Kenya Ulusal Radyosu’nda programı yapıyordu. Şeyh Abdullahi Nasır’ın radyo programı Kenya’da çocuklar, yetişkinler, Müslümanlar ve gayrimüslimler tarafından ilgi ve alakayla karşılandı ve birçok kişi bu programları takip ederek Müslüman olmuştu.

Bu seçkin âlim İslam İnkılabının İran’da başarıya ulamasından sonra İmam Humeyni’nin (r.a) taraftarları arasındaydı ve gençleri inkılaba davet ediyor ve onları İmam Humeyni (r.a) ve Şia mezhebi hakkında çok mütalaa etmeye teşvik ediyordu. Şeyh Abdullahi Nasır İran İslam İnkılabından kısa bir süre sonra Şia mezhebini seçtiğini ilan etti ve bu mesele Kenya ve etraf ülkelerde şiddetli yansıma buldu. Kenya’da ve komşu ülkelerde yankıyla karşılanan bu mesele, insanların Şii mezhebine geçmesini engellemek ve bu mezhebin çehresini yok etmek için Şeyh Abdullahi Nasır’a ve Şia’ya yönelik birçok saldırıya yol açmıştır.

Şeyh Ali Said Samuca Şeyh Abdullahi Nasır’ın Şia olduğunu ilan etmesinden sonraki hadiseler hakkında şunları dile getirdi: Bu güzide âlimin kendisini Şii ilan etmesi üzerine tüm görevlerinden uzaklaştırılarak Kenya’daki camilerdeki konuşmaları durduruldu. Ayrıca Şeyh Abdullahi Nasır'ın radyo programları durdurularak memleketi Mombasa’ya döndü. Abdullahi Nasır, oradaki Bilal Enstitüsü’nün kapasitesini kullandı ve Muharrem de dâhil olmak üzere çeşitli vesilelerle konferanslar verdi. Şeyh Abdullahi Nasır Vehhabilerin saldırılarına sözlü ve yazılı olarak karşı koydu ve bu doğrultuda Şia ve Sahabe, Şia ve Kur’an, Şia ve Hadis, Şia ve Takiye, Fedek, Hamd Suresinin Tefsiri ve Ahzab Suresinin Tefsiri olmak üzere kitaplar yazdı.

Şeyh Abdullahi Nasır Şia konusunda şüphelere edeple cevap veriyordu ve Kenya’da bu mektebin konumun pekişmesi ve yayılmasına çalıştı. Bu seçkin âlimin Kenya’da Şia’nın istikrar bulmasında temel rolü vardı. Bu güzide âlim Kenya açıklarında Mombasa’nın eteklerinde Emirü’l-Müminin Enstitüsü’nü kurdu ve bu müessesede Swahili dilinde dersler vererek çok sayıda tebliğci yetiştirdi, ama çeşitli sebeplerden dolayı bu müesseseyi terk etmek zorunda kaldı.

Şeyh Abdullahi Nasır'ın Şiiliğin yayınlanmasındaki rolü, bıraktığı kitaplar ve konuşmalarla devam ediyor ve ben daha çok insanın yararlanması için Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayından Abdullahi Nasır’ın konuşmalarını kitap ve broşürlere dönüştürmesini istiyorum. Şeyh Abdullahi Nasır'ın kitapları İngilizce dâhil olmak üzere çeşitli dillere çevrilmelidir. Şeyh Abdullahi Nasır’ın kişilik boyutlarını gelecek nesillere bu tecrübeleri kullanmaları için bir model olarak ele alacak bir konferans düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

................................
167