AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ABNA24
Pazar

13 Şubat 2022

07:11:20
1228944

Ayetullah Ramazani: İlim Havzalarında Takribi Diyalog ve Bakış Açısı Becerisi Verilmelidir / Ülke Dışındaki İranlılar İçin Kültürel ve Dini Etkinlikler Yöntemi

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Uluslararası tebliğ sahasında toplumların dili, edebiyatı ve kültürüyle aşina olmak çok önemlidir, çünkü Ortodoks, Katolik ve Protestanların her birinin kendi dili ve edebiyatı vardır.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Uluslararası tebliğ sahasında toplumların dili, edebiyatı ve kültürüyle aşina olmak çok önemlidir, çünkü Ortodoks, Katolik ve Protestanların her birinin kendi dili ve edebiyatı vardır.

İlim Havzaları Uluslararası İletişim Merkezi Sorumlusu Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Müfid Hüseyni Kuhsari Kum-Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Toplantı Salonunda Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani ile bir araya geldi.

Ayetullah Ramazani bu görüşmede çeşitli din ve mezheplerle söyleşinin zorunluluğu hakkında şunları dile getirdi: Din ve mezhepler alanından ilim havzası eleman yetiştirmeli, bu alanda talebelerin söyleşi beceri ve ilkesiyle aşina olması için eğitim ve öğretim metinleri hazırlamalı ve bu metinler havzanın genel derslerinin cüzünden sayılmalıdır.

- Eğitim ve Öğretim Alanında Diyalog ve Takribi Bakış Açısı Becerisi Verilmeli

Ayetullah Ramazani: Uluslararası alanda tebliğ için öğrencilerin bir kısmı eğitim görmeli ve genel derslerin yanında diyalog ve takribi bakış açısı gibi beceriler öğretilmelidir. Uluslararası tebliğ sahasında toplumların dili, edebiyatı ve kültürüyle aşina olmak çok önemlidir, çünkü Ortodoks, Katolik ve Protestanların her birinin kendi dili ve edebiyatı vardır. Söyleşi alanında tam anlamıyla muhatapların düşünsel sistemini tanımalıyız ve böyle bir tanıma olmazsa diyalog konularında mağlup olabiliriz.

Tebliğcinin muhataplara göre neyin apaçık olduğunu bilmesi gerekir. Berlin’de bir toplantım vardı, dinleyiciler Müslümandı ve ben İsfahan kelamcıların eğilimlerini konu ediyordum. Bu toplantıda ismet konusunu anlattım, ama onlar ismetin anlamını anlamıyorlardı. Orada, bazı konuların bizim için açık olabileceğini, ancak diğerleri için teorik olabileceğini fark ettim. Bu nedenle teorik olan konulara özel edebiyatla girmek zorundayız. Antropoloji, insan ve hayvan hakları, çevre, insan ilişkileri ve barışçıl yaşam, uluslararası arenada İslam açısından tartışılabilecek pratik konulardan bazılarıdır.

- Dünya Sınırlı ve Kapalı Bir Bakış Açısıyla Yönetilemez

Sınırlı ve kapalı bir bakış açısıyla dünya yönetilemez. İlk etapta kendimizde cihanşümul bir bakış açısı oluşturmalıyız ve fıkıhla bu hedefe ulaşılamaz. Dünyanın bizim sözümüzü işitmesini istiyorsak çeşitli din ve fırkaların oturumlarına katılmalı ve onlarla söyleşide bulunup irtibat kurmalıyız.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının dünyada Şiaların işlerini ve düşüncesini takip ettiğini söylüyorsak Ehlibeyt’in (a.s) dinler hakkındaki bakış ve mesajını dünyaya ulaştırabilmeliyiz, bunun için kapalı bakış açısıyla konuları gündeme getirmemeliyiz. Öte yandan diyalog düzeyinin tebliğcilerin üstüne taşınması ve hatta müçtehit ve mercilerin çapına ulaştırılması zorunludur.

- Ülke Dışındaki İranlılar İçin Kültürel ve Dini İşlerin Yöntemleri

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri ülke dışındaki İranlılar için kültürel ve dini işlerin üslupları hakkında şu açıklamaları yaptı: Ülke dışındaki İranlılar için dini faaliyetlerde bulunmak istiyorsak ülke dışındaki okulların güçlendirilmesini ciddiye almamız gerekir. Mevcut hükümet bu konuda olumlu bir görüşe sahip, ancak büyükelçiliklerin çoğu okulları desteklemedi, bu yüzden bu okulların çoğu zaman içinde kapandı.

İslam İnkılap Rehberi, elçiliklerde ve ataşeliklerdeki İranlıların kesinlikle İran okullarına gitmelerini tekit etmektedir ve bu kendisinin emridir. İran Dışişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı genel müdürleri bu sorunu Milli Eğitim Bakanlığının ortak işbirliğiyle çözmelidir.

- Yurtdışındaki okullarda Farsça Metinlerinin Güçlendirilip Değiştirilmesinin Önemi

Yurtdışındaki okullarda okutulan Farsça metinlere hedef kazandırılması için değiştirilmelidir. Ayrıca dini öğretilerin Farsça öğretimi yoluyla dolaylı etkisi de oldukça önemlidir. Kültür kulüpleri kurularak yurtdışındaki İranlılara kültürel hizmetler sunulabilir, özellikle İranlıların çok olduğu şehirlerde kültür kompleksi niteliğindeki ve İran kültürünü tanıtan kulüpler desteklenmelidir.

Ülke dışında sendikal grupların oluşturulması da yurt dışındaki İranlıların güçlendirilmesi için çözüm yollarından bir diğeridir. Bu gruplar bazen İran’a davet edilmeli, onlara kültürel programlar sunulmalı ve dini programlar kültürel bir bakış açısıyla takip edilmelidir.

Ülke dışındaki İranlılara dini öğretimler sunulması için mütedeyyin ve seçkin kimselerin tespit edilerek gönderilmesi üzerinde duran Ayetullah Ramazani sözlerini şöyle sürdürdü: Seçkin kimselerin tespit edilmesi önemlidir ve çeşitli kuruluşlardan bu doğrultuda yararlanılması mümkündür.

Söylenilmesi gerekir ki bu oturumun başında Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Seyit Müfid Hüseyini Kuhsari Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreterine ilim havzalarının uluslararası irtibat alanındaki yapılan çalışmaların raporunu sundu.

....................................
167