AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ABNA24
Pazar

13 Şubat 2022

07:15:54
1228946

Uluslararası “Mirzayi Nâinî” Kongresi Düzenlenecek + Poster

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ortak işbirliğiyle Uluslararası Mirzayi Nâinî Kongresi düzenlenecek.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının ortak işbirliğiyle Uluslararası Mirzayi Nâinî Kongresi düzenlenecektir.

Uluslararası Mirzayi Nâinî Kongresi makale çağrısı ilan edildi. Bu kongre fıkıh, usul, Kur’an ve hadis düşünceleri, hüküm ayetleri ve siyasi düşünce eksenlerinde olacaktır.
Asli içerikler şunlardan ibarettir:

* Fıkıh ve Usul

- Muhakkik Nâinî’nin Usul Ekolü
- Muhakkik Nâinî ve Ekoller
- Nâinî’nin Usul ve Fıkıh Ekolünde Akıl, Örf ve Ukalâ

* Kur’an

- Ekol Tanıma / Metodoloji / Yönelim Tanıma
- Karşılaştırma ve Yakınlaştırma Konuları
- Muhakkik Nâinî’nin Fıkıh ve Usul Ekolünde İstinbat Kaynakları
- Usul Konularında Muhakkik Nâinî’nin Yenilikçiliği ve Teorisyenliği
* Hadis ve Hüküm Ayetleri
- Metodoloji
- Kur’an İlimleri
- Tefsir ve Kur’an Maarifi
- Hüküm Ayetleri
- Hadis İlimleri

* Siyasi Düşünceler

- Allame Nâinî’nin Siyasi Düşüncesinde Devlet
- Allame Nâinî’nin Siyasi Düşüncesinde Sıkça Karşılaşılan Meseleler
- Müslüman ve … Mütefekkirler Üzerinde Allame Naini’nin Yansıma, İstikrar, Etki ve Siyasi Düşünce Getirileri
- Günümüz İslam Dünyası Meselelerinin Çözümünde Allame Nâinî’nin Siyasi Düşünce Kapasitesi

Makale özetini gönderme tarihi 6.3.2022 ve makalelerin gönderilme tarihi 5.5.2022.

Söylenilmesinde yarar vardır ki “Uluslararası Mirzayi Naini Kongresi” Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı, İlim Havzaları Yönetim Merkezi, Necef-i Eşref Havzası, Kum İlim Havzası İslami Tebligat Ofisi, El-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, Kudsi Rezevi Genel İdaresi, İhyau’t-Turas Âlu’l-Beyt Müessesesi, İslam Kültür ve İrşat Bakanlığı, Vakıflar ve Hayır İşleri Kuruluşu, İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurultayı ve Şia Bibliyografya Müessesesinin ortak işbirliğiyle düzenlenecektir.
Hatırlatılmalıdır ki Muhammed Hüseyin Garavi Nâinî 1276 Zilkade 15’te Nâin’de ruhani bir ailede dünyaya geldi. Babası Şeyh Abdurrahim ve dedesi Şeyh Muhammed Said zamanın sultanı tarafından İsfahan Şeyhülislam görevine atanmışlardı.

Muhammed Hüseyin öğrenimine doğduğu yerde başladı ve hazırlık derslerini öğrendikten sonra on yedi yaşında İsfahan’a gitti. Babası Muhammed Hüseyin’in eğitim ve öğretimi hedefiyle onu Şeyh Muhammed Bakır İsfahani’ye emanet etti. Nâinî hem havza derslerine katılıyor ve hem de Şeyh Muhammed Bakır’ın evinde onun gözetimi altında yaşıyordu. Buna ek olarak İsfahan’da Mirza Ebu’l-Meali Kelbasi, Mirza Muhammed Hasan Hizar Çeribi ve Cihangir Han Kaşkayi gibi üstatlardan fıkıh, usul, kelam ve hikmet gibi çeşitli alanlarda ilmi tahsilini sürdürüyordu. Keza Naini Farsça ve Arapça edebiyatı ve matematikle de aşina oldu.

.............................
167