AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ABNA24
Pazar

13 Şubat 2022

07:34:56
1228953

Ayetullah Ramazani: Fıkıh, Usul, Hadis, Kelam, Edebiyat ve Şia Hikmeti Bugün Büyük Eksenlerinden Birini Kaybetti / Merhum Ayetullah Safi Gülpeygani’nin

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Ayetullah Safi Gülpeygani’nin dini, ilmi ve içtimai hizmetlerinin listesi tıpkı bereketli ömrü gibi uzun ve çok parlaktır ve bunlar bir mesajda dile getirilemez.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA – Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri: Ayetullah Safi Gülpeygani’nin dini, ilmi ve içtimai hizmetlerinin listesi tıpkı bereketli ömrü gibi uzun ve çok parlaktır ve bunlar bir mesajda dile getirilemez.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Rıza Ramazani Ayetullah Safi Gülpeygani’nin vefatı münasebetiyle yayınladığı bildirisinde başsağlığı diledi.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri Ayetullah Safi Gülpeygani’nin hizmetlerine değinerek şunları dile getirdi: Ayetullah Safi Gülpeygani’nin dini, ilmi ve içtimai hizmetlerinin listesi tıpkı bereketli ömrü gibi uzun ve çok parlaktır ve bunlar bir mesajda dile getirilemez.

Bu mesajın metni şöyledir:

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Âlimi rabbani, Ehlibeyt (a.s) fakihi ve fakihlerin ve mercilerin şeyhi Ayetullah Lutfullah Safi Gülpeygani’nin vefatıyla İslam toplumunda telafi edilemeyecek bir gedik açılmıştır.

Fıkıh, usul, hadis, kelam, edebiyat ve Şia hikmeti bugün büyük eksenlerinden birini kaybetti ve ilim havzaları seksen yıldan fazla ömrünü eğitim, öğretim ve arınma yolunda geçiren büyük bir hüsrana katlandı.

Ayetullah Safi Gülpeygani’nin dini, ilmi ve içtimai hizmetlerinin listesi tıpkı bereketli ömrü gibi uzun ve çok parlaktır ve bunlar bir mesajın içine sığdırılamaz.

“İlmi çeşitli alanlarda pek çok eserin kaleme alınması”, “zalim şah dönemlerinde mücadele girişimleri”, “sapık fırkalarla mücadele”, “mezhebi önemli mekanların yapımı ve onarımı”, “İran’ın çeşitli şehirlerinde fakir ve yoksulların elinden tutulması”, “İslami direnişin savunulması ve dünyanın çeşitli bölgelerinde mazlum Şiaların savunulması”, “ilim havzası muhakkik ve etkin şahsiyetlerinin teşviki” ve “sosyal ve siyasi çeşitli hadiselerde konum belirleme” gibi bir takım etkinlikler yalnızca bu büyük âlimin hizmetlerinin bir kısmıydı.

Ayetullah Safi Gülpeygani Gözetleyici Şurası Fakihler üyeliğine atanmakla ve bu şuranın sekreterliğini yapmakla İmam’ın (r.a) itimat iftihar madalyasını göğsüne takmıştı. Keza merkez bölgesinin şehit yetiştiren halkı onu kendi temsilcisi olarak İran İslam Cumhuriyetinin kanuni esasisinin tedvin edilmesi için seçti ve Ayetullah Safi Gülpeygani ilim, içtihat ve cihadın sütunlarından birisi unvanıyla Seçkinler Meclisinin ilk üyeliğini de üstlendi.

Bu büyük âlimin ahlaki faziletleri de onun tertemiz yaşamının parlak bölümlerindendir ki yıllar yılı ilim havzaları öğrenci ve fazılları için örnek teşkil edebilir. Özellikle Ehlibeyt’e (a.s) olan sevgisi ve fevkalade alçak gönüllülüğü övgüye değerdir.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı sorumluluğu boyunca birkaç kez bu basiretli merciin huzuruna gidip rapor sunma başarısına erdim. Kendileri Ehlibeyt (a.s) eserlerinin yayınlanmasında Kurultayın faaliyetlerini çok sıcak ilgiyle karşılayarak teşekkürlerini dile getirdi. “Hz. Ebu Talib (a.s) Konferansı”nın düzenlenmesine teşviki ve akabinde bu konferansı takip etmesi onun Kurultayın çalışmalarına gösterdiği teveccühün örneğidir.

Yeri doldurulamayacak bu safalı âlimin vefatı münasebetiyle matemin asıl sahibi Veliyi Asr’ın (a.s) hizmetine, İslam İnkılabı Rehberine, saygıdeğer taklit mercilerine, ilim havzalarına, dünya Müslümanları ve Şialarına, öğrencilerine, mukallitlerine, sevenlerine değerli Gülpeygan ailesine, saygıdeğer ev halkına – özellikle değerli kardeşi Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Şeyh Hasan Safi ve damadı Ayetullah Kerimi Cehrumi’ye – tesliyet ve taziyelerimi arz ediyorum.

Yüce Allah’tan bu büyük fakihi Ehlibeyt’le (a.s) haşretmesini diliyor ve geride kalanları için sabırlar diliyorum.

Allah’tan geldik ve dönüşümüz O’nadır
Rıza Ramazani
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri
1.2.2022

..................................
167