AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
Çarşamba

21 Eylül 2022

03:36:00
1318241

Ayetullah Ramazani: Erbain Hz. Mehdi’nin (a.s) Zuhurunun Gerçekleşmesi İçin Tarihi Bir Akım ve Fenomendir

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri çok büyük manevi, siyasi, içtimai ve kültürel manevra unvanıyla büyük Erbain topluluğunun en güzel şekilde gerçekleşmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğine değinerek şöyle dedi: Erbain Hz. Mehdi’nin (a.s) zuhurunun gerçekleşmesi için tarihi bir akım ve fenomendir.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri çok büyük manevi, siyasi, içtimai ve kültürel manevra unvanıyla büyük Erbain topluluğunun en güzel şekilde gerçekleşmesi için herkesin gayret göstermesi gerektiğine değinerek şöyle dedi: Erbain Hz. Mehdi’nin (a.s) zuhurunun gerçekleşmesi için tarihi bir akım ve fenomendir.

Ayetullah Ramazani: Erbain Hz. Mehdi’nin (a.s) Zuhurunun Gerçekleşmesi İçin Tarihi Bir Akım ve Fenomendir

Ayetullah Rıza Ramazani 17.9.2022 tarihinde Kerbela’da Gilan- ez-Zehra (s.a) Nur Çadırında Mirza Kuçek Hüseyniyesinde düzenlenen Erbain ziyareti programında halkın çok büyük iştiyakla katıldığı Erbain yürüyüşüne işaret ederek ilahi rengi olan her işin kalıcı olduğunu ifade etti.

Erbain kültürü üzerinde analiz ve araştırma yapılması gerektiğine değinen Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Genel Sekreteri sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yıl halkın büyük iştiyakla Erbain’e katılımına dikkatle Erbain günü çok büyük bir insan trafiğine şahittik. Bu yürüyüşün Aşura sonrası başlayıp Erbain günüyle bitmesi ve keza ziyaretçilerin Kerbela’da çok kalmaması doğrultusunda program yapılması durumunda sorunların çoğu halledilecektir.

Ülke içindeki ve Irak’taki yetkililer, Aşura sonrası kırk gün boyunca ziyaretçiler için seyahat ve konaklama olanakları sağlamalıdır. Çok büyük manevi, siyasi, içtimai ve kültürel manevra unvanıyla büyük Erbain topluluğunun en güzel şekilde gerçekleşmesi için herkesin gayret göstermesi gerekir.

Dünyada Erbain’in bir benzeri daha yoktur. Buna rağmen Siyonist medyanın Erbain haberlerini boykot ettiğine tanık oluyoruz; Almanya’da, İngiltere’de vs. 15 kişi toplandığı zaman tüm dünyada haber yapılıyor, ama uluslararası medyada bu 20 milyon yürüyüşle ilgili herhangi bir haber ya da raporu görmüyoruz.

Erbain manevi konferansı, insan yaşamı tarihinde eşi görülmemiş bir olaydır. Müslümanların en büyük manevrası, Hac’da iki ila üç milyon insanın varlığıdır, ancak Erbain’de bu on milyonlarca insanın varlığı büyük bir olaydır. Erbain’in coğrafi alanı tüm dünyayı kapsıyor ve birçok ülkeden ziyaretçilerin varlığının dünya için büyük bir mesajı ve kıssası vardır.

Erbain ziyareti doğru rivayet edilmelidir. Hz. Zeynep (s.a) ve Hz. Zeynelabidin (a.s) Yezid’in sarayında Aşura’nın çok dakik, derin ve kapsamlı anlatımıyla çok kısa sürede büyük bir inkılap anlatımını gerçekleştirdiler.

Mukaddes Savunma bize yüklenilen büyük bir hadiseydi ve önemli olan şuydu ki biz bu hadiseyi doğru rivayet ettik.

Erbain’de genç nesil başta olmak üzere Eba Abdillahi’l-Hüseyin’in (a.s) âşıklarından oluşan büyük insan kalabalığı sevgi ve muhabbetini ortaya koymaktadır. Bazen bu Erbain’e nispetle insanların ilgi ve alakaları doğru dürüst yönlendirilmemektedir. Bu alanda yönlendirici halkalar kendi sorumluluklarına amel etmelidir.

Erbain merasiminin konumu doğru derk edilmelidir. Herkes istediği gibi matem tutmalıdır, söylemi yanlıştır. Hurafelerin önü alınmalıdır ve biz Hüseyni matem meclislerinde bazı yanlış vesile ve sloganlardan kaygı duyuyoruz.

Direniş komutanı General Kasım Süleymani asrımızın büyük Erbain hareketinin kurucusuydu. Kalıpların korunmasıyla birlikte Erbain’in içeriği üzerinde çalışılmalı ve Erbain akımı yönlendirilmelidir.

Irak halkının ev sahipliği ve İran İslam Cumhuriyeti ve Irak sorumlularının gösterdiği kolaylıktan ötürü teşekkürlerini dile getiren Ayetullah Ramazani konuşmasının devamında şu açıklamalara yer verdi: Erbain yürüyüşünün hazırlıkları, ziyaretçilerin hak ettiği ve onurlandırılacağı şekilde yapılmalıdır.

Erbain Hz. Mehdi’nin (a.s) zuhurunun gerçekleşmesi için tarihi bir akım ve fenomendir. Erbain içerikli yaşamak ve Erbain içerikli kalmak, Aşura içerikli düşünmek, Aşura içerikli yaşamak ve Aşura içerikli ölmeyi talep eder. İmam Hüseyin’in (a.s) sistemi, ilahi sistemin yayılmasıdır. Bizim İmam Hüseyin’in (a.s) velayetini kâmil bir şekilde kabul etmemiz gerekiyor.

Aşura ziyareti, Aşura’nın analizidir ve bu ziyaretin derinlik ve makamlarına teveccüh etmeliyiz. Makamlara ulaşmak için davranış ve inancımızı yeniden ele almalı ve ev ve yaşamımızda İmam Hüseyin’e (a.s) yakınlaşmalıyız. Ahlak ve amel alanında kendimize dikkat edersek Mehdi’nin (a.s) zuhurunu bekleyenlerin içinde yer alacağız. Aşura ve Erbain’in zuhurla çok geniş ve birebir irtibatı vardır.

Bir kimse kendisinin Hz. Mehdi’yi (a.s) bekleyenler arasında olup olmadığını öğrenmek istiyorsa İmam Hüseyin’e (a.s) muhabbet, marifet ve itaati ölçmesi gerekir. Marifet, muhabbet, itaat ve maneviyat, velayete ulaşmanın belirleyici unsurlarıdır. Uygunsuzluklar ve zorluklar karşısında sabredip direnen kimse Erbainî olur ve Erbain içerikli olmak zorlu yaşamı tecrübe etmektir.

.........................
167