AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : ابنا
Pazar

25 Eylül 2022

04:34:00
1318244

Dr. İbrahim Tevati’nin Vefatı Münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayının Taziye Mesajı

Dr. İbrahim Tevati’nin vefatı münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yayınladığı taziye mesajında başsağlığı diledi.

Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Dr. İbrahim Tevati’nin vefatı münasebetiyle Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı yayınladığı taziye mesajında başsağlığı diledi.
 
Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı Fransızca dilinin seçkin mütercimi ve el-Mustafa (a.s) Üniversitesinin yüksek eğitimli öğrencisi Dr. İbrahim Tevati’nin vefatı münasebetiyle taziye mesajı yayınlayarak başsağlığı dileklerinde bulundu.

Bu mesajda, “Fıkhu’l-İmami’s-Sadık (a.s)” başlığı adı altında Fransızca Şia Fıkhı Ansiklopedisi’nin ilk tercümesi Dr. İbrahim Tevati’nin iftiharlarından sayılmış ve onun bu çalışmasının uzaman ve görüş sahibi kimselerce teyit edilerek saygıyla karşılandığı belirtilmiştir.

Bu mesajın tam metni aşağıda yer aldığı gibidir:

Yüce Allah’ın Adıyla

“Bir âlim öldüğü zaman yeryüzünde yerini kıyamete kadar hiçbir şeyin dolduramayacağı bir çukur açılır.”

Son günlerde Ehlibeyt (a.s) mektebi büyük âlim ve öğrencilerinden birisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktadır. Şeyh İbrahim Tevati el-Cezairi Ehlibeyt (a.s) mektebinin âlimlerinden biriydi ve Cezayir’den Suriye’ye ve akabinde İran’a kadar hak mezhep olan Ehlibeyt’in (a.s) asil değerlerini öğrenmek için uzunca bir yol kat etti. Merhumun İmam Humeyni (r.a) ve onun hak halefi salihi İmam Hameni’ye kalbi bir alakası vardı ve onun marifet kazanma aşkı onu İslam dünyasının Ümmü’l-Kura’sında Âl-i Muhammed’in (a.s) ilimlerinden faydalanması için mukaddes Kum şehrine yönlendirdi.

Şeyh İbrahim et-Tevati Kum’da çeşitli İslam ilimlerini elde ettikten sonra tebliğ için çeşitli bölgelere gitti ve Fransızca diline hâkim olması sebebiyle Fransızca dilini kullanan bölgelerde tebliğ faaliyetlerinde bulunarak bir grubun Ehlibeyt (a.s) mektebine bağlanmasına sebep oldu.

“Fıkhu’l-İmami’s-Sadık (a.s)” başlığı adı altında Fransızca Şia Fıkhı Ansiklopedisi’nin ilk tercümesi Dr. İbrahim Tevati’nin iftiharlarından olup onun bu çalışması uzaman ve görüş sahibi kimselerce teyit edilerek saygıyla karşılanmıştır. Merhumun diğer eserleri şunlardan ibarettir: Hikmethayi Kısari Emirü’l-Müminin’in (a.s) tercümesi ve merhum Ayetullah Muhammed Mehdi Asıfi’nin “el-İntizaru’l-Müvecceh” eserinin Fransızca diline tercümesi. Bu eser Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı’nın işbirliğiyle basılıp yayınlanmıştır.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı merhumun vefatı münasebetiyle ailesine ve Ehlibeyt (a.s) taklit mercilerine başsağlığı diliyor, merhum için Allah Teâlâ’dan bağışlanma talep ediyor ve geride kalanlar için sabırların en güzelini temenni ediyor.

Dünya Ehlibeyt (a.s) Kurultayı

24.9.2022

Hatırlatılmasında fayda vardır ki dini ve İslam maarifi alanının mütercimi ve Cezayir’in düşünür ve âlimi Dr. İbrahim Tevati Kum şehrinde Erbain günlerinde hastalık eseriyle vefat etmiş ve bu şehirde Gülzari Şuhedayi Ali b. Cafer’de toprağa verilmiştir.

Merhum değerli ömrünü ilim havzasında ilim öğrenme, Ehlibeyt (a.s) maarifinin yayılması ve Ehlibeyt (a.s) mektebinin tebliği yolunda sarf etmiş; fıkıh alanında doktora yapmış, Ehlibeyt (a.s) öğretilerini yayımlama alanında ise değerli kitapları Fransızcaya çevirmiş ve birçok metin ve eserin tashih ve redaksiyonunu yapmıştır.

.............................
167