AhlolBayt News Agency (ABNA)

source : Parstoday
Cuma

17 Kasım 2023

19:40:26
1412507

BMGK’nin Gazze savaşı hakkındaki kararnamesi

Gazze savaşı ve Siyonist rejimin Filistinlilere uyguladığı savaş suçları ve soykırım karşısında, uluslararası barış ve güvenliği sağlayan bir kurum olan Birleşmiş Milletler'in pasif kalması ve özellikle Güvenlik Konseyi'nin çıkmaza girmesi sorunu gündeme gelerek küresel düzeyde birçok eleştiriye neden oldu. Şimdi ise 40 gün sonra Güvenlik Konseyi asgari bir karar alarak Gazze savaşını sona erdirme yolunda bir adım attı.

Çarşamba günü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, üye devletlerin çoğunluğuyla birlikte, Gazze Şeridi'nde acil ve kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve bu şeritte hızlı geçişin sağlanması için yeterli sayıda gün boyunca güvenli geçişler kurulması yönünde Malta tarafından önerilen kararı onayladı. İnsani yardım kuruluşlarının güvenli ve engelsiz erişimi Birleşmiş Milletler, uluslararası kanunları kabul etmiştir.

Onaylanan karar, herhangi bir itiraz veya veto olmaksızın Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 12'sinin oyunu aldı ancak Güvenlik Konseyi'nin üç daimi üyesi olan ABD, Rusya ve İngiltere bu karara ilişkin oylamada çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde bir kararın onaylanması için Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin vetosuz 9 oyu gerekiyor ve Malta'nın önerdiği karar, itirazsız ve vetosuz 12 oy kazanarak kabul edildi.  Bu karar, Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyelerinden BAE'nin de aralarında bulunduğu 22 Arap ülkesi tarafından desteklendi.

Bundan önce Brezilya'nın kararı görüşülüyordu ancak bu karar üzerinde çok fazla anlaşmazlık olması nedeniyle Güvenlik Konseyi'nin gündeminden çıkarıldı ve Malta'nın kararı gözden geçirildi ve birçok değişiklikten sonra nihayet onaylandı. Bu kararın onaylanması, Güvenlik Konseyi'nin başta Rusya ve ABD olmak üzere daimi üyeleri arasında, her biri daha önce Gazze savaşıyla ilgili karar taslakları sunmuş olan ancak diğer tarafın vetosu nedeniyle onaylanmayan zımni bir anlaşmadır. Ülkesi bu karara oy vermekten çekinen Amerika'nın Birleşmiş Milletler büyükelçisi ve temsilcisi Linda Thomas Greenfield, bazı konsey üyelerini Hamas'ı kınamayı reddetmekle suçladı ve bu çatışmayı Hamas'ın başlattığını iddia etti.

Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin aldığı kararda, tüm taraflardan Gazze'deki sivillere yönelik her türlü yardım ve hizmetten mahrum bırakılmaması talep ediliyor. Bu karar aynı zamanda Hamas hareketi ve diğer Filistinli gruplar tarafından tutulan tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında da bulunuyor. Bu kararda acil ve kapsamlı bir insani ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'nde güvenli geçişin sağlanması da vurgulanıyor.

Güvenlik Konseyi kararının bir başka bendinde, yardımların gönderilip bu bölgeye ulaşması amacıyla Gazze Şeridi'nde birkaç gün süreyle acil ve sürekli ateşkes sağlanması belirtiliyor.

Bu kararın "yeterli sayıda gün" için acil insani duraklamaya ilişkin bir paragrafı, bu kararı hazırlayanların kaç günü değerlendirdikleri sorusunu gündeme getiriyor, ancak bu kararın olumlu yanı, şartlara bağlı olarak uzatılabilmesidir.

Bazı diplomatik kaynaklara göre, bu kararın ilk taslağında, karar metninin kabul edilmesinden itibaren 24 saat içinde ve art arda beş gün boyunca saldırıların durdurulması isteniyordu, ancak artık kararda böyle bir süre bulunmuyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Temsilcisi Vasiliy Nebenzia da yaptığı konuşmada şunları söyledi: "İnsani duraklama, Gazze'deki ateşkesin yerini alamaz."

Siyonistler, Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Hamas'ın Gazze'deki Filistin direnişiyle sözde hesaplaşması için iyi bir fırsat yarattığını ve bu bahaneyi kullanarak Gazze'nin çeşitli bölgelerini yok edebileceklerini ve binlerce Filistinliyi öldürebileceklerini düşünüyor.

Bu nedenle Güvenlik Konseyi'nin onayladığı karar Tel Aviv'den sert eleştirilere maruz kaldı. Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilci yardımcısı Brett Jonathan, Güvenlik Konseyi'nin kararına yanıt olarak bu kararı "Gerçekten uzak ve anlamsız” şeklinde nitelendirdi ve şunu iddia etti:

“İsrail, Güvenlik Konseyi'nin kararları ne olursa olsun, uluslararası yasalara uymaya ve bu kararı okumayan Hamaslı teröristlere karşı mücadeleye devam edecektir.”

Önemli olan bu kararın Filistin temsilcisi tarafından Siyonist rejim tarafından Filistinlilerin öldürülmesi ve soykırımından bahsedilmemesi nedeniyle eleştirilmesidir. Filistin'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve temsilcisi Riyad Mansur şunları söyledi:

“Mevcut İsrail hükümetinin planı Filistin halkını yerinden etmeye devam etmektir. Güvenlik Konseyi kararı, Gazze'nin acımasızca bombalanmasını ve yaklaşık 5.000 Filistinli çocuğun öldürülmesini kınamadı. Bombalama ve işgal artık durmalı ve yardımlar Gazze Şeridi'ne girmeli.”